งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ (20 กันยายน 2549) ณ วัดบางซ้ายใน อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 07.00 - 15.30 น. ..............................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ (20 กันยายน 2549) ณ วัดบางซ้ายใน อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 07.00 - 15.30 น. .............................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ (20 กันยายน 2549) ณ วัดบางซ้ายใน อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา น น. - ตักบาตร ถวายภัตตาหาร เลี้ยงพระ (อทน. และชาวบ้าน) 09.00 น. - ปลัด ทส. เป็นประธานเปิดงาน และมอบถัง ถังดักไขมันให้โรงเรียนวัดบางซ้ายใน และบางซ้ายนอก

2 - กิจกรรม. - ประกวดหน้าบ้านน่ามอง สองฝั่งคลองเจ้าเจ็ด -. บางยี่หน
- กิจกรรม ประกวดหน้าบ้านน่ามอง สองฝั่งคลองเจ้าเจ็ด บางยี่หน ประกวดวาดภาพ แม่น้ำ คู คลอง ของฉัน ประกวดการปรุงอาหาร โดยกลุ่มแม่บ้าน การแข่งขันเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีทางน้ำ เช่น การแข่งพายเรือมาด พายเรือนั่งปี๊บ เรือหัวใบ้ท้ายบอด ตีโป่ง ว่ายน้ำลูกมะพร้าว การแสดง เช่น การขับเพลงยาว (ในเรือ) การแสดงของนักเรียน เช่น กว่าจะเห็นเป็น แม่น้ำ กลองยาว รำวง ร้องเพลง

3 - การปล่อยปลา. - สถานีการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องน้ำ
- การปล่อยปลา สถานีการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องน้ำ สิ่งแวดล้อม เกมส์ การเสวนา เรื่อง “การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง” โดย อทน. ผู้ว่าฯ ปราชญ์ชาวบ้าน ผอ.โรงเรียน - นิทรรศการถังดักไขมัน วัดคุณภาพน้ำ การทำ จุลินทรีย์ น้ำอุปโภคบริโภค - มอบรางวัลแก่กิจกรรมที่มีการประกวด โดย อทน และผู้ว่าราชการจังหวัด น. - ปิดงาน

4 ผู้ร่วมงาน. 1. นักเรียน ครู ประมาณ 500 คน จาก 17 โรงเรียน. 2. ประชาชน
ผู้ร่วมงาน 1. นักเรียน ครู ประมาณ 500 คน จาก 17 โรงเรียน 2. ประชาชน 3. ข้าราชการของกรมทรัพยากรน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางซ้าย - รวมทั้งสิ้นประมาณ 800 – 1,000 คน - มีอาหารกลางวันเลี้ยง และน้ำดื่ม - ขอความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่สำนักละ 5 คน เข้าร่วมงาน - รถออกจากกรมฯ วันที่ 20 กันยายน เวลา น.

5 การประชาสัมพันธ์.  แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์วันงานที่ชุมชนใกล้
การประชาสัมพันธ์  แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์วันงานที่ชุมชนใกล้ สถานที่จัดงาน - Cut out - แผ่นผ้า - แผ่นพับ  แถลงข่าว  วิทยุ / ทีวี / หนังสือพิมพ์  ส่วนภูมิภาค - จัดสรรงบประมาณ 75 จังหวัด ๆ ละ 30,000 บาท

6 การแถลงข่าว วันพุธที่ 13 กันยายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9
เวลา น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 ผู้แถลงข่าว อทน. มีผู้สื่อข่าวจาก TV หนังสือพิมพ์ มีของที่ระลึกมอบผู้สื่อข่าว มีอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรอง ขอเชิญ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการส่วนเข้าร่วมเป็นเกียรติ แต่งกายชุดเสื้อเหลือง

7 เวที


ดาวน์โหลด ppt วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ (20 กันยายน 2549) ณ วัดบางซ้ายใน อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 07.00 - 15.30 น. ..............................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google