งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจซ่อม ล้อหน้าและล้อหลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจซ่อม ล้อหน้าและล้อหลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจซ่อม ล้อหน้าและล้อหลัง
หนังสือหน้า หมายเลข งานจักรยานยนต์ สงวนลิขสิทธิ์ 157/ /1 หน่วยที่ 11 การตรวจซ่อม ล้อหน้าและล้อหลัง

2 การตรวจซ่อมล้อหน้าและล้อหลัง
หนังสือหน้า หมายเลข 158/ /2 สงวนลิขสิทธิ์ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. ตรวจซ่อมล้อหน้าแบบซี่ลวดได้ 2. ตรวจซ่อมล้อหลังแบบซี่ลวดและแบบล้อหล่อได้ 3. ตรวจวัดดัดล้อและเติมลมยางได้ถูกต้อง

3 ส่วนประกอบชุดล้อหน้าแบบซี่ลวด
หนังสือหน้า หมายเลข /3 สงวนลิขสิทธิ์ ลูกปืนล้อ นอตสเตอร์ล้อหลัง สเตอร์หลัง แหวนล็อก ปลอกเพลาล้อ ซีลกันน้ำมัน ลูกยางสเตอร์หลัง บู๊ชดุมล้อหลัง

4 การตรวจสภาพยางและศูนย์ล้อ
หนังสือหน้า หมายเลข /4 สงวนลิขสิทธิ์ 1. การตรวจสภาพยาง 2. การตรวจแกนล้อหน้า แท่นระดับ 3. การตรวจศูนย์ล้อ การตรวจลูกปืนล้อและซีล

5 การเปลี่ยนลูกปืนล้อและตรวจซี่ลวด
หนังสือหน้า หมายเลข /5 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ขั้นตอนการเปลี่ยนลูกปืนล้อ 2. การตรวจซี่ลวด การขันซี่ลวด

6 ส่วนประกอบดุมล้อและการถอดเบรก
หนังสือหน้า หมายเลข /6 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ส่วนประกอบ การถอดเบรกหน้า 3. การประกอบเบรกหน้า

7 การถอดล้อหน้าและตรวจศูนย์ล้อหน้า
หนังสือหน้า หมายเลข /7 สงวนลิขสิทธิ์ 1. การถอดล้อหน้า การถอดแกนล้อหน้า 3. การตรวจศูนย์ล้อ การตรวจลูกปืนและซีลล้อ

8 การถ่วงล้อจักรยานยนต์
หนังสือหน้า หมายเลข /8 สงวนลิขสิทธิ์ 1. การถ่วงล้อ จุด • คือจุดหนัก 2. วิธีปฏิบัติ 3. ขั้นตอนการปรับ 4. ขั้นตอนการตรวจ

9 การตรวจซ่อมล้อหลังแบบซี่ลวด
หนังสือหน้า หมายเลข /9 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ส่วนประกอบ 2. การตรวจผ้าเบรกดรัม

10 การตรวจซ่อมล้อหลังแบบล้อหล่อ
หนังสือหน้า หมายเลข /10 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ส่วนประกอบ การถอดล้อหลัง

11 การถอดและตรวจสภาพล้อหลัง
หนังสือหน้า หมายเลข /11 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ถอดล้อหลัง การตรวจสภาพ 3. การประกอบ 4. การถ่วงล้อ

12 กิจกรรมที่ 11 หนังสือหน้า หมายเลข 168/ /12 สงวนลิขสิทธิ์ ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานและเติมข้อความดังหัวข้อต่อไปนี้ 1. จงตรวจศูนย์ล้อจักรยานยนต์ตามหัวข้อต่อไปนี้ งานศูนย์ล้อ ลำดับ ผลการวัด สภาพ ขอบด้านข้าง ขอบวงใน ข้อควรจำ ความบิดคดของขอบล้อทั้งขอบด้านข้าง และขอบวงในไม่เกิน …………………… มม. ซี่ลวดที่ตึงเท่ากันเมื่อใช้ไขควงเคาะจะมี เสียงดัง ……………………………………………….

13 กิจกรรมที่ 11 2. จงแนะนำการบริการโซ่
หนังสือหน้า หมายเลข 168/ /13 สงวนลิขสิทธิ์ 2. จงแนะนำการบริการโซ่ 2.1 การปรับความตึงโซ่ควรอยู่ประมาณ ………………… 2.2 ควรหยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่ทุก …………………… กม. 2.3 การประกอบเหล็กล็อกข้อต่อโซ่ให้หัวเหล็กล็อก ข้อต่อโซ่ ………………………………………………...………… 3. จงแนะนำการเติมลมยางจักรยานยนต์ ยางหน้า ขับขี่คนเดียว มีผู้ซ้อนท้าย ความดันลมยาง ปอนด์/ตร.นิ้ว กก./ซม.2 ปอนด์/ตร.นิ้ว กก./ซม.2 ยางหน้า ยางหลัง ข้อควรจำ ความดันลมยางมากหรือน้อยมีผล …………………… …………………………………………………………………. ทิศทางเคลื่อนที่

14 การตรวจซ่อม ล้อหน้าและล้อหลัง
จบหน่วยที่ 11 การตรวจซ่อม ล้อหน้าและล้อหลัง


ดาวน์โหลด ppt การตรวจซ่อม ล้อหน้าและล้อหลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google