งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 11 การตรวจซ่อม ล้อหน้าและล้อ หลัง จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. ตรวจซ่อมล้อหน้าแบบซี่ลวดได้ 2. ตรวจซ่อมล้อหลังแบบซี่ลวดและ แบบล้อหล่อได้ 3. ตรวจวัดดัดล้อและเติมลมยาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 11 การตรวจซ่อม ล้อหน้าและล้อ หลัง จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. ตรวจซ่อมล้อหน้าแบบซี่ลวดได้ 2. ตรวจซ่อมล้อหลังแบบซี่ลวดและ แบบล้อหล่อได้ 3. ตรวจวัดดัดล้อและเติมลมยาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 11 การตรวจซ่อม ล้อหน้าและล้อ หลัง

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. ตรวจซ่อมล้อหน้าแบบซี่ลวดได้ 2. ตรวจซ่อมล้อหลังแบบซี่ลวดและ แบบล้อหล่อได้ 3. ตรวจวัดดัดล้อและเติมลมยาง ได้ถูกต้อง การตรวจซ่อมล้อหน้าและล้อหลัง หนังสือหน้า หมายเลข 158/2 11/2

4 ลูกปืนล้อ นอตสเตอร์ล้อหลัง สเตอร์หลัง แหวนล็อก ปลอกเพลาล้อ ซีลกันน้ำมัน ลูกยางสเตอร์หลัง บู๊ชดุมล้อหลัง ส่วนประกอบชุดล้อหน้าแบบซี่ลวด หนังสือหน้า หมายเลข 158 11/3

5 1. การตรวจสภาพยาง 2. การตรวจแกนล้อหน้า แท่นระดับ 3. การตรวจศูนย์ล้อ 4. การ ตรวจลูกปืนล้อและซีล การตรวจสภาพยางและศูนย์ล้อ หนังสือหน้า หมายเลข 159 11/4

6 1. ขั้นตอนการเปลี่ยนลูกปืนล้อ 2. การตรวจซี่ลวด 3. การขันซี่ลวด การเปลี่ยนลูกปืนล้อและตรวจซี่ ลวด หนังสือหน้า หมายเลข 160 11/5

7 1. ส่วนประกอบ 2. การถอดเบรก หน้า 3. การประกอบเบรกหน้า ส่วนประกอบดุมล้อและการถอด เบรก หนังสือหน้า หมายเลข 161 11/6

8 1. การถอดล้อหน้า 2. การถอดแกน ล้อหน้า 3. การตรวจศูนย์ล้อ 4. การตรวจลูกปืน และซีลล้อ การถอดล้อหน้าและตรวจศูนย์ล้อ หน้า หนังสือหน้า หมายเลข 162 11/7

9 1. การถ่วงล้อ จุด คือจุดหนัก 2. วิธีปฏิบัติ 3. ขั้นตอนการปรับ 4. ขั้นตอนการตรวจ การถ่วงล้อจักรยานยนต์ หนังสือหน้า หมายเลข 164 11/8

10 1. ส่วนประกอบ 2. การตรวจผ้าเบรกดรัม การตรวจซ่อมล้อหลังแบบซี่ลวด หนังสือหน้า หมายเลข 165 11/9

11 1. ส่วนประกอบ 2. การถอดล้อหลัง การตรวจซ่อมล้อหลังแบบล้อหล่อ หนังสือหน้า หมายเลข 166 11/10

12 1. ถอดล้อหลัง 2. การตรวจสภาพ 3. การประกอบ 4. การถ่วงล้อ การถอดและตรวจสภาพล้อหลัง หนังสือหน้า หมายเลข 167 11/11

13 ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานและเติม ข้อความดังหัวข้อต่อไปนี้ 1. จงตรวจศูนย์ล้อจักรยานยนต์ ตามหัวข้อต่อไปนี้ งานศูนย์ล้อ ลำดับ ผลการวัด สภาพ ขอบด้านข้าง ขอบวงใน ข้อควรจำ ความบิดคดของขอบล้อ ทั้งขอบด้านข้าง และขอบวงในไม่เกิน …………………… มม. ซี่ลวดที่ตึงเท่ากันเมื่อใช้ ไขควงเคาะจะมี เสียงดัง ………………………………………………. กิจกรรมที่ 11 หนังสือหน้า หมายเลข 168/1 11/12

14 ทิศทางเคลื่อนที่ 2. จงแนะนำการบริการโซ่ 2.1 การปรับความตึงโซ่ควรอยู่ ประมาณ ………………… 2.2 ควรหยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่ ทุก …………………… กม. 2.3 การประกอบเหล็กล็อกข้อต่อ โซ่ให้หัวเหล็กล็อก ข้อต่อโซ่ ………………………………………………...……… … 3. จงแนะนำการเติมลมยาง จักรยานยนต์ ยางหน้า ขับขี่คนเดียว มีผู้ซ้อนท้าย ความดันลมยาง ปอนด์ / ตร. นิ้ว กก./ ซม. 2 ปอนด์ / ตร. นิ้ว กก./ ซม. 2 ยางหน้า ยางหลัง ข้อควรจำ ความดันลมยางมากหรือ น้อยมีผล …………………… ………………………………………………………… ………. กิจกรรมที่ 11 หนังสือหน้า หมายเลข 168/2 11/13

15 การตรวจซ่อม ล้อหน้าและล้อ หลัง


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 11 การตรวจซ่อม ล้อหน้าและล้อ หลัง จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. ตรวจซ่อมล้อหน้าแบบซี่ลวดได้ 2. ตรวจซ่อมล้อหลังแบบซี่ลวดและ แบบล้อหล่อได้ 3. ตรวจวัดดัดล้อและเติมลมยาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google