งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IDEAL TRANSFORMERS. เมื่อไม่มีการสูญเสีย magnetic flux ระหว่าง ขดลวดทั้งสอง และ เมื่อไม่มีการสูญเสีย magnetic flux ระหว่าง ขดลวดทั้งสอง และ ค่า inductance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IDEAL TRANSFORMERS. เมื่อไม่มีการสูญเสีย magnetic flux ระหว่าง ขดลวดทั้งสอง และ เมื่อไม่มีการสูญเสีย magnetic flux ระหว่าง ขดลวดทั้งสอง และ ค่า inductance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IDEAL TRANSFORMERS

2 เมื่อไม่มีการสูญเสีย magnetic flux ระหว่าง ขดลวดทั้งสอง และ เมื่อไม่มีการสูญเสีย magnetic flux ระหว่าง ขดลวดทั้งสอง และ ค่า inductance ของขดที่ 1 และขดที่ 2 มีค่า มากๆ ค่า inductance ของขดที่ 1 และขดที่ 2 มีค่า มากๆ ขดลวดสองขดนี้ทำหน้าที่เป็น Ideal Transformer ขดลวดสองขดนี้ทำหน้าที่เป็น Ideal Transformer เรามักจะแสดงเส้นสองเส้นระหว่างขดลวด เพื่อ แสดงว่ามีแกนเหล็ก เรามักจะแสดงเส้นสองเส้นระหว่างขดลวด เพื่อ แสดงว่ามีแกนเหล็ก I1I1 I2I2 ++  N 1 : N 2 V1V1 V2V2 n = N 2 / N 1

3 การกำหนดจุด (dot) มีข้อกำหนดว่า แรงดันทั้ง สองข้างจะต้องมีขั้วเหมือนกันที่ขั้วที่แสดงจุดไว้ แล้วจะได้ว่า n = V 2 / V 1 การกำหนดจุด (dot) มีข้อกำหนดว่า แรงดันทั้ง สองข้างจะต้องมีขั้วเหมือนกันที่ขั้วที่แสดงจุดไว้ แล้วจะได้ว่า n = V 2 / V 1 ในทางตรงกันข้ามถ้า แรงดันทั้งสองข้างมีขั้ว ตรงกันข้ามที่ขั้วที่แสดงจุดไว้ แล้วจะได้ว่า n = - V 2 / V 1 ในทางตรงกันข้ามถ้า แรงดันทั้งสองข้างมีขั้ว ตรงกันข้ามที่ขั้วที่แสดงจุดไว้ แล้วจะได้ว่า n = - V 2 / V 1 สำหรับทิศทางของกระแส จะต้องวิ่งออกจากขั้ว ที่แสดงจุดด้านหนึ่งและวิ่งเข้าขั้วที่แสดงจุดอีก ด้านหนึ่ง แล้วจะได้ว่า n = I 1 / I 2 สำหรับทิศทางของกระแส จะต้องวิ่งออกจากขั้ว ที่แสดงจุดด้านหนึ่งและวิ่งเข้าขั้วที่แสดงจุดอีก ด้านหนึ่ง แล้วจะได้ว่า n = I 1 / I 2 ในทางตรงกันข้ามถ้า กระแสวิ่งเข้าหรือวิ่งออก จากขั้วที่แสดงจุดเหมือนกันทั้งสองข้าง จะได้ว่า n = -I 1 / I 2 ในทางตรงกันข้ามถ้า กระแสวิ่งเข้าหรือวิ่งออก จากขั้วที่แสดงจุดเหมือนกันทั้งสองข้าง จะได้ว่า n = -I 1 / I 2


ดาวน์โหลด ppt IDEAL TRANSFORMERS. เมื่อไม่มีการสูญเสีย magnetic flux ระหว่าง ขดลวดทั้งสอง และ เมื่อไม่มีการสูญเสีย magnetic flux ระหว่าง ขดลวดทั้งสอง และ ค่า inductance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google