งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หญิงไทย อายุ 24 ปี  อาชีพ เจ้าหน้าที่ห้องบัตร โรงพยาบาลเอกชน  ภูมิลำเนา จังหวัดมุกดาหาร  ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัดสมุทรปราการ ( หอพัก โรงพยาบาล )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หญิงไทย อายุ 24 ปี  อาชีพ เจ้าหน้าที่ห้องบัตร โรงพยาบาลเอกชน  ภูมิลำเนา จังหวัดมุกดาหาร  ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัดสมุทรปราการ ( หอพัก โรงพยาบาล )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  หญิงไทย อายุ 24 ปี  อาชีพ เจ้าหน้าที่ห้องบัตร โรงพยาบาลเอกชน  ภูมิลำเนา จังหวัดมุกดาหาร  ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัดสมุทรปราการ ( หอพัก โรงพยาบาล )

3

4 5 ปี PTA ทำงานบริษัท เริ่มคบกับแฟนคนแรก (2548-2553) ทำงานที่เดียวกัน มี เพศสัมพันธ์กันสม่ำเสมอ ไม่เจ็บ เวลามีเพศสัมพันธ์ มีปวดท้องน้อย นานๆ ครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่ ทุกครั้ง เคยตรวจที่ รพ. เอกชน ด้วย เรื่องตกขาว วินิจฉัยเป็นมดลูก อักเสบ ได้ยากินอาการดีขึ้น

5 2 ปี PTA ย้ายที่ทำงานมาอยู่ที่โรงพยาบาล เอกชน ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ห้อง บัตรตั้งแต่เวลา 7.00-19.00 น. ลักษณะงานเป็นงานเอกสารและ คอมพิวเตอร์สลับตำแหน่งกันภายใน แผนก ไม่มีปัญหากับผู้ร่วมงาน รู้สึก สนุกกับงานที่ทำ

6 9 เดือน PTA เริ่มปวดท้องน้อยตรงกลางท้อง บ่อยขึ้น ปวดบีบเป็นพักๆ ปวดทุก วันช่วงเวลา 15.00-19.00 น. ยัง ทำงานได้ วันที่ปวดมากมักร้าวขึ้น ลิ้นปี่ และมีปัสสาวะบ่อยร่วมด้วย ไม่มีปัสสาวะแสบขัด ไม่มีเลือด ปน ไม่มีนิ่ว ไม่มีตกขาว อาการ ปวดท้องไม่สัมพันธ์กับการกิน อาหารหรือเหตุการณ์ที่ทำงาน หลังเข้านอนไม่เป็น ไม่มี night pain นอนหลับได้ปกติ

7 9 เดือน PTA ถ่ายอุจจาระ 2 วัน / ครั้ง ค่อนข้าง แข็ง ไม่แสบก้น ไม่มีถ่ายเป็น เลือด ไม่มี bowel habit change ประจำเดือนสมาสม่ำเสมอทุก 28- 30 วัน มาครั้งละ 3-5 วัน LMP 5/7/55 ไม่เคยปวดประจำเดือน ไม่ได้ถามประวัติคุมกำเนิด

8 9 เดือน PTA ( ต่อ ) รักษาที่รพ. เอกชนที่ทำงานอยู่ ได้รับการตรวจร่างกาย ตรวจ ภายใน UA, TAS 2 ครั้งโดยสูติ - นรีแพทย์, work up R/O KUB stone โดยศัลยแพทย์หลายครั้ง ไม่พบความผิดปกติ วินิจฉัยเป็น pelvic pain, dysuria, dyspepsia เคยได้รับการรักษา เป็น NSAIDs, Hyoscine, Omeprazole หลายครั้งอาการไม่ ดีขึ้น

9 9 เดือน PTA ( ต่อ ) เริ่มรู้จักแฟนคนปัจจุบัน เป็นช่าง เขียนแบบ โสด ทำงานคนละที่ เจอกัน 1-2 ครั้ง / สัปดาห์ ทุกครั้งที่ เจอกันที่บ้านของแฟน ค้างคืน ด้วยกัน แต่เพิ่งเริ่มมีเพศสัมพันธ์ กันเมื่อ 1-2 เดือน PTA ไม่เจ็บ แต่ก็ไม่ถึงจุด...

10 1 st relation เลิกปี 2553 (27) เขียนแบบ 2 nd relation เริ่มปลายปี 2554 (59) Traumatic head injury S/P Sx ช่วยเหลือตนเองได้ (55) Room mate เจ้าหน้าที่ห้องบัตร

11  ปฏิเสธการแพ้ยา ปฏิเสธการแพ้อาหาร  ปฏิเสธโรคประจำตัว  ไม่เคยผ่าตัด  ไม่ได้ใช้ยาใดเป็นประจำ นอกจากที่ได้ จากโรงพยาบาล

12 อาจจะปวดจากทำงาน + เดินมาก ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่อง เพศสัมพันธ์ อาจจะปวดจากทำงาน + เดินมาก ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่อง เพศสัมพันธ์ กลัวมีก้อนที่มดลูก กลัวเป็น โรครุนแรง ปกติปกติ อยากรู้ว่าเป็นอะไรแน่ อยากหาย

13

14

15 Vital signs BP 100/70 mmHg, BT ไม่ได้วัด PR 80/min, RR 20/min GAA young female, active HEENTNo pale conjunctiva, no icteric sclera, no lymphadenopathy CVSNormal S1 and S2, no murmur RSClear breath sound, no adventitious sound

16 Abdome n No distension, normal bowel sound, soft, not tender, no palpable mass Genitali a PV - not test Previous exam at private hospital : unremarkable Extremit ies No edema, not seen rash or skin lesion SkinNot seen skin lesion or evidence of trauma

17

18

19  Chronic pelvic pain  Cyclic (or noncyclic) pain that lasts longer than 6 month  Localized to pelvis, anterior abdominal wall, below umbilicus or buttocks  Sufficient severity to cause functional disability or required medical care ACOG Committee on Practice Bulletins. ACOG Practice Bulletin No. 51. Chronic pelvic pain. Obstet Gynecol 2004; 103:589–605.

20 AllodyniaHyperalgesiaAllodyniaHyperalgesia  Nociceptive pain  Somatic (sharp pain)  Visceral (dull pain)  Non- nociceptive pain  Neuropatic pain  Psychogenic pain

21 A. Physical and sexual abuse A. Physical and sexual abuse B. Gynecologic problems B. Gynecologic problems C. Non gynecologic medical problems C. Non gynecologic medical problems D. Psychologic al problems D. Psychologic al problems Bowel dysmotility Musculoske letal dysfunction Endometri osis Pelvic adhesions Dysmenorr hea and Mittelschmer z Chronic PID Depress ive disorder Somatof orm disorders

22 GynecologyUrologic EndometriosisInterstitial cystitis Pelvic adhesions Chronic UTI Pelvic varicosities Urethral syndrome Pelvic inflammatory diseaseUrinary calculi AdeomyosisRadiation cystitis Vulvodynia Musculoskeletal Uterine myomasMyofascial pain (abdominal wall or pelvic floor muscles) Ovarian cyst, ovarian tumorCoccygeal or low back pain Tuberculous salpingitisNerve pain GastrointestinalPsychological Irritable bowel syndrome Childhood physical or sexual abuse Inflammatory bowel diseaseEmotional abuse Chronic constipationPartner violence Colitis Malignancies DiverticulitisBladder Post operative Gynecologic AdhesionsColon Previous tubal ligation

23  20-25 % of CCP (controversial role of pain)  Cause  Acute or chronic inflammatory disorder  Physico-chemical trauma (surgery)

24  30% of CPP (12% in combination with another pelvic pathology)  Pelvic congestion syndrome (PCS)  Ovarian and pelvic (internal illiac) varicies  Venous incompetence, reduced venous clearance in pelvis/ reflux  Unknown pathophysiology

25  Unknown causedLt > Rt  Exacerbation of pain : during or after sexual intercourse  10-15% overactive bladder  Co-existing with endometriosis Chronic pelvic, suprapubic, perineal, vulvo-vaginal pain, pressure with urinary urgency, diurnal frequency, nocturia

26  Functional dysmotility disorder of the bowel  65-79% of woman with CPP  Uncertain etiology and multifactor pathophysiology  Altered bowel motility  Visceral hypersensitivity  Psychosocial factor

27  Pattern of the pain  Associated symptom and red flag sign  Previous surgery, child delivery  Menstrual and contraception  Life situation, abuse  Patient’s affect

28  General exam  PV and focus on bladder and urethra  Bimanual or rectovaginal examination  Piriformis muscle  Abdominal deformity  “Carnett’s sign”  Back and inguinal area

29  Cervical cytology  Endocervical cultures  UA, urine culture  Stool occult blood  Pelvic ultrasound  Laparoscopy  Cystoscope  Sigmoidoscopy/Co lonoscopy  +/- cancer screening, beta hCG

30

31  Multimodal  A strong physician- patient relationship  Analgesics  Acetamonophen  NSAIDs  Opioid analgesics  Vitamin B1, Magnesium sulfate tablet  Anticonvulsants : gabapentin, topiramate, valproic acid, pregabalin  Botulinum toxin (Botox) injections

32  Hormonal treatment

33  Antidepressants : TCA, SSRI  Lysis adhesion  Hysterectomy  Uterosacral nerve ablation

34

35

36  CPP has similar to the prevalence of migraine, asthma and low back pain (in UK)  4 most common causes of CPP are (endometriosis) pelvic adhesions, pelvic varicies, interstitial cystitis, and irritable bowel syndrome.  Women with CPP have more than one cause for their pain.

37

38  Unclear what to do with the answers Unfamiliarity with treatment approaches  Uncertainty about the next question  Fear to offending patient  Lack of obvious justification  Generational obstacles  Fear of sexual misconduct charge  Sometimes perceived irrelevant  Unfamiliarity with some sexual practices

39  Morbidity and motality – STDs and HIV/AIDS  Symptoms of illness  Treatment side effects  Past may explain present problems  Function potentially lifelong  Dysfunctions and difficulties are common  Association with health and happiness  Why not?  May be negligent if ignored

40  Ask patient PERMISSION  Interviewer takes INITIATIVE  LANGUAGE MEDICAL/TECHNICAL VS slang  STATEMENT/QUESTION TECHNIQUE  PRIVACY/CONFIDENTIALITY/SECURITY  DELAY SENSITIVE QUESTIONS  Display NONJUDGEMENTAL attitude  Provide EXPLANATION  Discuss FEELINGS  Promote OPTIMISTIC ATTITUDE

41


ดาวน์โหลด ppt  หญิงไทย อายุ 24 ปี  อาชีพ เจ้าหน้าที่ห้องบัตร โรงพยาบาลเอกชน  ภูมิลำเนา จังหวัดมุกดาหาร  ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัดสมุทรปราการ ( หอพัก โรงพยาบาล )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google