งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จงหาค่าอินทิกรัลสามชั้นของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จงหาค่าอินทิกรัลสามชั้นของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 จงหาค่าอินทิกรัลสามชั้นของ

14

15

16

17

18

19

20 พื้นที่ปิด R พื้นที่ผิว z=g 1 (x,y) พื้นที่ผิว z=g 2 (x,y) รูปทรงตันอย่างง่าย

21

22 พื้นที่ปิด R พื้นที่ผิว z=g 1 (x,y) พื้นที่ผิว z=g 2 (x,y) รูปทรงตันอย่างง่าย

23

24

25

26

27 จงหาค่าอินทิกรัลสามชั้นของ เมื่อ G คือทรงตันในอัฐภาค (octant) ที่ 1 ซึ่งถูกล้อมรอบด้วย พื้นผิว แล ะ

28

29

30

31

32

33 พิจารณาทรงตันรูปปิรามิดซึ่งมีจุดยอดที่จุด (0,0,0), (1,0,0), (1,1,0) และ (1,1,1) จงหาค่าอินทิกรัลของฟังก์ชัน บนทรงตันดังกล่าว

34

35

36

37

38 จงหาปริมาตรของทรงตันรูปทรงปิรามิด ที่มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ a หน่วย และสูง h หน่วย แบบฝึกหัด

39 จงหาค่าอินทิกรัล เมื่อ G เป็นทรงตันซึ่งถูกปิดล้อมด้วย ทรงกระบอก ระนาบ และระนาบ

40


ดาวน์โหลด ppt จงหาค่าอินทิกรัลสามชั้นของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google