งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จงหาค่าอินทิกรัลสามชั้นของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จงหาค่าอินทิกรัลสามชั้นของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 จงหาค่าอินทิกรัลสามชั้นของ

14 จงหาค่าอินทิกรัลสามชั้นของ

15 จงหาค่าอินทิกรัลสามชั้นของ

16 จงหาค่าอินทิกรัลสามชั้นของ

17 จงหาค่าอินทิกรัลสามชั้นของ

18 จงหาค่าอินทิกรัลสามชั้นของ

19

20 รูปทรงตันอย่างง่าย พื้นที่ปิด R พื้นที่ผิว z=g1(x,y)

21

22 รูปทรงตันอย่างง่าย พื้นที่ปิด R พื้นที่ผิว z=g1(x,y)

23

24

25

26

27 จงหาค่าอินทิกรัลสามชั้นของ
เมื่อ G คือทรงตันในอัฐภาค (octant) ที่ 1 ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยพื้นผิว และ

28

29

30

31

32

33 พิจารณาทรงตันรูปปิรามิดซึ่งมีจุดยอดที่จุด
(0,0,0) , (1,0,0) , (1,1,0) และ (1,1,1) จงหาค่าอินทิกรัลของฟังก์ชัน บนทรงตันดังกล่าว

34

35

36

37

38 แบบฝึกหัด จงหาปริมาตรของทรงตันรูปทรงปิรามิด
ที่มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ a หน่วย และสูง h หน่วย

39 จงหาค่าอินทิกรัล เมื่อ G เป็นทรงตันซึ่งถูกปิดล้อมด้วย ทรงกระบอก ระนาบ และระนาบ

40


ดาวน์โหลด ppt จงหาค่าอินทิกรัลสามชั้นของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google