งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำ BARCHART. การวางแผนงาน BARCHART - เริ่มจาก พ. ศ. 2463 โดยวิศวกร HENRY GANTT จึงมีอีกชื่อเรียกว่า GANTT’s Chart - แสดงกิจกรรมโครงการในลักษณะ ของตารางเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำ BARCHART. การวางแผนงาน BARCHART - เริ่มจาก พ. ศ. 2463 โดยวิศวกร HENRY GANTT จึงมีอีกชื่อเรียกว่า GANTT’s Chart - แสดงกิจกรรมโครงการในลักษณะ ของตารางเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำ BARCHART

2 การวางแผนงาน BARCHART - เริ่มจาก พ. ศ. 2463 โดยวิศวกร HENRY GANTT จึงมีอีกชื่อเรียกว่า GANTT’s Chart - แสดงกิจกรรมโครงการในลักษณะ ของตารางเวลา เป็นแกนตั้งและแกน นอน มีกราฟแท่งและกราฟเส้น แสดง กิจกรรมและความก้าวหน้าของงาน - จัดทำง่าย อ่านทำความเข้าใจได้ง่าย และปรับแก้ไขได้ง่าย - สามารถเปรียบเทียบระหว่าง Planned และ Actual Progress

3 การวางแผนงาน BARCHART - เริ่มจาก WBS จากตัวอย่างการทำไข่ เจียว - ประมาณ ระยะเวลาแต่ละกิจกรรม 1. ตีไข่ 5 นาที 2. สับหมู 7 นาที 3. สับบด กระเทียมพริกไทย 2 นาที 4. ผสม ไข่ หมู กระเทียมพริกไทย 3 นาที 5. ทอด 4 นาที

4 นำกิจกรรมใส่ในตาราง BARCHART ที่กิจกรรม เวลา ( นาที ) 123456789 10101 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 1 ตีไข่ 5 2 สับหมู 7 3 สับบด กระเทียม พริกไทย 2 4 ผสม ไข่ หมู กระเทียม พริกไทย 3 5 ทอด 4 พ่อครัวคนเดียวใช้เวลา 21 นาที เพราะต้องทำทีละ กิจกรรม

5 พิจารณาลำดับการทำงาน ที่กิจกรรม เวลา ( นาที )123456789 10101 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 1 ตีไข่ 5 2 สับหมู 7 3 สับบด กระเทียม พริกไทย 2 4 ผสม ไข่ หมู กระเทียม พริกไทย 3 5 ทอด 4 พ่อครัวสองคนใช้เวลาเพียง 14 นาที เพราะ สามารถทำงานสองอย่างพร้อมกันได้ คือ ตีไข่ สับ หมู และคนตีไข่มาสับกระเทียมพริกไทยต่อได้

6 การคำนวณระยะเวลาของ กิจกรรม พิจารณา ประเด็นดังนี้ 1. อัตราการทำงานของทรัพยากรที่เป็น หลัก (Driving Resource) ของ กิจกรรมนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร หรือ แรงงาน เช่น ปั้นจั่น 1 ตัว ตอกเข็ม 26 เมตร ได้วันละ 4 ต้น ช่างอิฐ 1 คน ก่ออิฐได้วันละ 3 ตาราง เมตร เป็นต้น 2. ประสบการณ์ที่ผ่านมาในงานที่ คล้ายคลึงกัน 3. บางงานต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ เฉพาะ เช่น งานระบบ 4. เวลา เป็นอัตราส่วนกับทรัพยากรที่มี แต่ไม่ใช่การแปรผันตรงเสมอไป คน มากเกินไปประสิทธิภาพอาจลดลง

7 การคำนวณระยะเวลาของ กิจกรรม พิจารณา ประเด็นดังนี้ 5. พิจารณาขีดความสามารถของ แรงงานและเครื่องจักร 6. เพื่อร้อยละจาก สภาพแวดล้อมต่างๆ ( อธิบายอย่างละเอียดในเรื่อง เครื่องจักรกลก่อสร้าง ) 7. กิจกรรมส่วนใหญ่จะใช้ทรัพยากร หลายประเภทประกอบกัน ดังนั้นต้อง พิจารณา Team Combination ให้ เหมาะสม เช่น อาจจัดทีมก่ออิฐ โดยมี ช่างอิฐ 1 คน กรรมกร 1 คน ทำงาน ร่วมกัน เป็นต้น 8. อาจพิจารณาจากอัตราการทำงาน มาตรฐานช่วยได้บ้าง

8 ลักษณะของ BARCHART BAR CHART ควรประกอบด้วย 1. ชื่อโครงการ สถานที่ก่อสร้าง 2. วันเริ่มงานและวันเสร็จงาน 3. ลำดับที่ รหัสงาน 4. กิจกรรมย่อย Activities หรือ Work Packages เรียงลำดับตามวันที่ เริ่มงาน 5. ปริมาณงานหรือราคาของแต่ละ กิจกรรม 7. ร้อยละของกิจกรรมย่อยต่อ กิจกรรมทั้งโครงการ

9 PRACTICING แบบฝึกปฏิบัติ - ให้นักศึกษาพิจาณาตัวอย่าง ของ BARCHART จริงจาก หน่วยงานต่างๆ พิจารณารูปแบบ ที่แตกต่างกัน - อาจารย์ แสดงตัวอย่างการ สร้าง BARCHART บนกระดาน และ แสดงการสร้าง BARCHART Step by Step


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำ BARCHART. การวางแผนงาน BARCHART - เริ่มจาก พ. ศ. 2463 โดยวิศวกร HENRY GANTT จึงมีอีกชื่อเรียกว่า GANTT’s Chart - แสดงกิจกรรมโครงการในลักษณะ ของตารางเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google