งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาท็อปฮิต ในการเรียนภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาท็อปฮิต ในการเรียนภาษาอังกฤษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหาท็อปฮิต ในการเรียนภาษาอังกฤษ
รู้ทั้งศัพท์และ grammar แต่ทำไมยังเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ หรือ แต่งประโยคได้ไม่ถูกต้อง ไม่รู้จะเลือกใช้ศัพท์คำไหนดี เพราะคำแปลคล้ายๆ กัน ทำไมเขียนแล้วสำนวนไม่สละสลวย ไม่เหมือนที่เจ้าของภาษาเขียน วางตำแหน่งของคำไม่ถูกต้อง ไม่รู้จะเรียงลำดับอย่างไรดี grammar ก็ถูกแล้ว แต่ทำไมอาจารย์ยังบอกว่าผิด เปิดพจนานุกรมหาตัวอย่างประโยคตั้งหลายเล่ม ก็ไม่เจอสักที

3 ปัญหาที่ครูพบบ่อยที่สุด ในงานเขียนของนักเรียน
ใช้คำศัพท์ผิด ไม่เหมาะสมกับประโยคที่เขียน หยิบกลุ่มคำศัพท์มาใช้ร่วมกันไม่ถูกต้อง เรียงลำดับคำในประโยคไม่ถูก แปลตรงตัวจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ รูปประโยคผิด ผิดความหมาย สำนวนไม่เหมือนเจ้าของภาษา ผิด grammar

4 ปัญหาทั้งหมดนี้ มาจากคำเพียงคำเดียวคือ
Collocation ซึ่งผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษต่างเห็นตรงกันว่า Collocation คือ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

5 Collocation คืออะไร

6 Collocation คือ การจัดวางคำหรือกลุ่มคำที่ต้องใช้ควบคู่กันในประโยคที่เจ้าของภาษา นิยมใช้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ ถ้าตำแหน่งของคำเปลี่ยนไป หรือถ้าคำใดคำหนึ่งในกลุ่มคำถูกแทนที่ด้วยคำอื่น ถึงแม้จะมีความหมายเหมือนกัน (synonym) หรือใกล้เคียงที่สุด ก็จะทำให้วลีหรือประโยคนั้นดูผิดไปในสายตาของเจ้าของภาษา

7 ตัวอย่าง collocations ในภาษาไทย
เราใช้ ย่านธุรกิจ ไม่ใช่ เขตธุรกิจ เขตเศรษฐกิจ ไม่ใช่ ย่านเศรษฐกิจ ตัดถนนเส้นใหม่ ไม่ใช่ ต่อถนนเส้นใหม่ เขียวอื๋อ ดำปี๋ แดงแจ๊ด ไม่ใช่ เขียวแจ๊ด ดำอื๋อ แดงปี๋ บ่ายสองโมง ไม่ใช่ สองโมงบ่าย ห้าโมงเย็น ไม่ใช่ เย็นห้าโมง

8 ไม่รู้ collocations ทำให้ ผิดความหมาย
  เธอเป็นคนใจเย็น She is cold-hearted. She is cool-tempered. (แปลว่า เธอเป็นคนใจร้าย) เขาผ่านไป He passed away He passed by. (แปลว่า เขาเสียชีวิต) เขาทานยา He takes drug He takes medicine. (แปลว่า เขาติดยาเสพติด) เธอเป็นคนง่ายๆ She is an easy woman She is easy-going. (แปลว่า เธอเป็นคนใจง่าย)

9 ไม่รู้ collocations ทำให้ ใช้คำควบคู่กันผิด
ถูก ผิด thick hair dense hair thin soup weak soup strong wind powerful wind powerful machine strong machine crowded market heavy market heavy traffic crowded traffic answer the telephone receive the telephone

10 ไม่รู้ collocations ทำให้ เรียงลำดับคำผิด
บนท้องฟ้ามีดวงดาวมากมาย (wrong) On the sky there are many stars. (right) There are many stars in the sky. หน้าบ้านฉันมีรถสีแดงคันหนึ่งจอดอยู่ (wrong) In front of my house there is a red car park. (right) A red car is parking in front of my house. เขาทาสีขาวบนกำแพง (wrong) He painted white colour on the wall. (right) He painted the wall white. คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม (wrong) Can you do a favour to me? (right) Can you do me a favour? เขาประกาศเปิดการประชุม (wrong) He declared open the meeting. (right) He declared the meeting open.

11 ไม่รู้ collocations ทำให้ประโยค ยาวเยิ่นเย้อไม่สละสลวย (1/2)
ฉันหลงรักเข้าตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นหน้าเขา (เยิ่นเย้อ) I fell in love with him since the first time I saw his face. (เหมาะสม) I fell in love with him at first sight. เธอเป็นเพื่อนที่ฉันคบหามาตลอดชีวิต (เยิ่นเย้อ) She is the friend who I have contacted for my whole life. (เหมาะสม) She is my life-long friend. เราสามารถมองเห็นภูเขาได้ในเวลาที่อากาศดี (เยิ่นเย้อ) We can see the mountain when the weather is good. (เหมาะสม) The mountain is visible in good weather.

12 ไม่รู้ collocations ทำให้ประโยค ยาวเยิ่นเย้อไม่สละสลวย (2/2)
ประชาชนสามารถพูดในสิ่งที่เขาต้องการ (เยิ่นเย้อ) People have the ability to say what they need. (เหมาะสม) People have freedom of expression. มันเป็นทางเดียวที่เราจะเข้าไปในอาคารนี้ได้ (เยิ่นเย้อ) It is the only way we can go into the building. (เหมาะสม) It is the only access to the building. ตำรวจถูกตั้งข้อหาใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด (เยิ่นเย้อ) The police officer was charged with using his power in the wrong way. (เหมาะสม) The police officer was charged with abuse of power.

13 ในความเป็นจริง ในบทความภาษาอังกฤษจะมี collocations ประกอบอยู่โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 50%
Example (ตัวสี คือ collocations) : I have spent the better part of my life in studying English, especially its usage in writing. I have not had the privilege of an education in an English-speaking country, nor an opportunity to study with a teacher whose mother tongue is English. I had indeed learned some English while in China, but had forgotten almost everything about it before I came to Thailand in 1948 at the age of 22. so I had to do it all by myself the hard way right from the pronunciation of the alphabet and the spellings of the names of the days of the week and those of the months.

14 แล้วทำไมจึงไม่มีการสอน collocation ในโรงเรียน
เพราะในความเป็นจริง หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เราเรียน แต่เดิมถูกกำหนดโดยครูที่เป็นเจ้าของภาษาซึ่งเรียนรู้ Collocation จากการเลียนแบบภาษาของพ่อแม่และ คนแวดล้อม จึงไม่เคยตระหนักถึงปัญหาของ Collocation ที่มีต่อผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

15 การเรียน แบบดั้งเดิม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ข้อยกเว้น มากมาย

16 การเรียนแบบดั้งเดิม เน้นที่
คำศัพท์ โดยเชื่อว่าการรู้คำศัพท์มากจะทำให้ นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ ได้ดี นักเรียนจึงท่องจำคำศัพท์เป็นคำๆ มากมาย แต่ทราบหรือไม่ว่า พจนานุกรมที่โด่งดังอย่าง Oxford ใช้คำศัพท์ไม่ถึง 3,000 คำ ในการอธิบาย ความหมายของคำศัพท์ทั้งเล่ม

17 การเรียนแบบดั้งเดิม เน้นที่
ไวยากรณ์ ไวยากรณ์เป็นสิ่งที่นักเรียนไทยที่เรียนระดับ intermediate ขึ้นไปไม่ค่อยมีปัญหา เพราะถูกเน้นในการเรียนการสอนมาก

18 การเรียนแบบดั้งเดิม เน้นที่
ข้อยกเว้นมากมาย ข้อยกเว้นมากมายที่จำได้ไม่หมด ในความเป็นจริงก็คือส่วนหนึ่งของ Collocation นั่นเอง แต่คำว่า Collocation ไม่ได้ถูกเน้นในการเรียน เพียงแต่ทุกคนรู้ว่า ถ้าผิดข้อยกเว้น ก็ถือว่า ผิด grammar

19 (กลุ่มคำ-Collocation)
ในความเป็นจริง ภาษาเป็นเรื่องของการเลียนแบบ เราไม่สามารถประดิษฐ์คำหรือกลุ่มคำขึ้นมาเองได้ ในการสื่อสาร ถ้าเรา สังเกตจากเด็กที่กำลังหัดพูด เด็กจะพูดคำเดี่ยวก่อน แล้วพัฒนาการ สื่อสารตามรูปแบบนี้ โดยเด็กจะเลียนแบบพ่อแม่ และคนแวดล้อม คำเดี่ยว วลี (กลุ่มคำ-Collocation) ประโยค หลายๆประโยค เชื่อมต่อกัน

20 คือ คำตอบ ของการเรียนภาษาอังกฤษ
สาเหตุทั้งหมดนี้ คือ คำตอบ ของการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ยังไม่สัมฤทธิ์ผล …แม้จะเรียนมาหลายปี

21 ในการเรียนภาษาอังกฤษให้
สาเหตุทั้งหมดนี้นำมาสู่… แนวคิดใหม่ ในการเรียนภาษาอังกฤษให้ สัมฤทธิ์ผล

22 แนวคิดใหม่ ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษพบว่า ปัญหาของการเขียนภาษาอังกฤษได้ไม่ดี ไม่ได้มาตรฐานของเจ้าของภาษา ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนไทย แต่เกิด ขึ้นกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษต่างหาวิธีการต่างๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้ สัมฤทธิ์ผล แต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จนกระทั่งในทศวรรษที่ 1980 ได้มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านหันมาสนใจและ ศึกษาถึงการให้ความสำคัญของ Collocationในการสอนในหลักสูตร

23 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับความสำคัญของ collocation
John Rupert Firth (The Father of Collocation) Michael Lewis & John Mchardy Sinclair: Collocation มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและการเขียน เพราะทำให้ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองสามารถสื่อความหมายโดยการเชื่อมต่อคำ หรือใช้คำควบคู่กันได้โดยไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยลง และดูเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษามากขึ้น จาก "Do English language learners know collocations?” เขียนโดย Malgorzata Martynska, วารสาร Investigationes Linguisticae, Vol. XI, Poznan, December 2004

24 การรู้ collocation เป็นจำนวนมากๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้ดี และชัดเจนกว่าการรู้ grammar rules ซึ่งไม่ครอบคลุมหลักของการจัดวางคำหรือการใช้คำร่วมกัน จาก The Lexical Approach. The State of ELT And A Way Forward, Language Teaching Publications, 1994 Michael Lewis

25 Joseph G. Stockdale III ในอนาคต collocation จะถูกให้ความสำคัญมากขึ้นใน
การสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งครูผู้สอนสามารถศึกษาและ หยิบยกตัวอย่าง collocation มาสอนนักเรียนได้จาก dictionaries of collocations จาก "Definition Plus Collocation in Vocabulary Teaching and Learning", The Internet TESL Journal

26 J. Hill ถ้านักเรียนคนใดไม่มีคลังศัพท์ในลักษณะที่เป็นกลุ่มคำ
หรือไม่รู้จัก collocation ของคำต่างๆ ที่ต้องการเขียน นักเรียนคนนั้นก็จะเขียนโดยยึด grammar เป็นพื้นฐาน ซึ่งนำไปสู่ความผิดมากมายในการใช้ภาษาอังกฤษ จาก "Collocational Competence", วารสาร ETP, April 1999, Issue II

27 Mohammed Farghal & Hussein Obiedat
การผลิตพจนานุกรม collocations ให้นักเรียนใช้ เป็นคู่มือเป็นสิ่งจำเป็น... นักแปลจะต้องรู้ปริมาณ คำศัพท์ และ collocations เป็นจำนวนมากๆ เพื่อให้ได้งานแปลที่มีคุณภาพและใช้ภาษาอย่าง เป็นธรรมชาติ จาก "Collocations: A Neglected Variable in EFL", IRAL: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, Nov. 95, Vol. 33, Issue 4

28 ปรีมา มัลลิกะมาส โดยทั่วไปแล้วการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมักจะแยกเรื่องคำศัพท์และ ไวยากรณ์ออกจากกัน (grammar/vocabulary dichotomy) ในการสอน คำศัพท์ก็มักเน้นแต่เรื่องความหมายของคำ ขณะที่การสอนไวยากรณ์จะให้ ความสำคัญกับกฎเกณฑ์ต่างๆ การสอนแบบนี้ไม่ได้สะท้อนลักษณะธรรมชาติที่ สำคัญของภาษาที่ประกอบด้วยวลีสำเร็จรูปเป็นจำนวนมาก เมื่อผู้เรียนมองไม่เห็น รูปแบบภาษาที่สูงกว่าระดับคำและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างคำที่ปรากฏ ร่วมกันในวลีเหล่านั้น ก็ย่อมไม่สามารถใช้วลีดังกล่าวเพื่อให้ภาษาของตนเป็น ธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษาได้ เหตุผลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำ ปรากฏร่วมน่าจะมีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนภาษาอย่างยิ่ง จาก "บทบาทของคำปรากฏร่วมในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ" เขียนโดย ปรีมา มัลลิกะมาส, วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 20 ปี

29 นักศึกษาจะแสดงความจำนงอยู่เสมอถึงความเป็นต้องมี
พจนานุกรมที่สามารถบอกพวกเขาได้ว่าศัพท์คำใดที่ ถูกต้องสำหรับข้อความนั้นๆ วลีใดหรือ Collocation ใดที่ จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถในการสื่อสิ่งที่พวก เขาต้องการสื่อ Della Summers บรรณาธิการอำนวยการของพจนานุกรม Longman Language Activator – The World’s First Preduction Dictionary (1993, p. 8)

30 A.P. Cowie, University of Leeds ได้เขียนไว้ในบทนำของ Oxford
Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A.S. Hornby, Fourth Edition (1989, p. vii) ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ Collocationไว้ว่า เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่ Oxford University Press ได้จัดพิมพ์ Advanced Learner’s Dictionary ของ A.S. Hornby ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งนับเป็นผลงานบุกเบิกอันโดดเด่นที่เกิดจากการวิจัยอันละเอียด ลึกซึ้งในแง่มุมต่างๆ ของการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งโครงสร้าง ประโยคและ Collocation อันเป็นที่รู้กันดีว่า สร้างความยากลำบากให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ

31 พจนานุกรม “The Oxford Companion To The English Language” ปี 1992 หน้า 231-232
“Collocation เป็นพื้นฐานของภาษาที่มีความละเอียดอ่อน และผู้ศึกษาจำเป็นต้องเรียน เพราะความผิดพลาดในการจัดเรียงคำในการเขียนภาษาอังกฤษนั้น เป็นเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญถึงความเป็นคนต่างชาติ”

32 = ประโยคที่ถูกต้อง ตามหลัก Grammar โครงสร้างประโยคตามที่เคยเรียน
ประธาน กรรม กริยา ประโยคที่ถูกต้อง ตามหลัก Grammar =

33 = โครงสร้างประโยคในความเป็นจริง ประโยคที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานของ
คำศัพท์ Collocations Grammar ประโยคที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานของ เจ้าของภาษา =

34 เราจะรู้ Collocations มากๆ ได้อย่างไร
สังเกตและจดจำ วิธีการใช้คำศัพท์ร่วมและการเรียง ลำดับคำของเจ้าของภาษา จากการอ่านมากๆ ฟังมากๆ ท่องจำแล้วนำมาฝึกเขียนบ่อย ๆ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ … แต่จะมีสักกี่คนที่ทำได้เช่นนี้ ?

35 The Dictionary For Writing พจนานุกรมเพื่อการแต่งประโยคพร้อมคำแปล
ที่มาของพจนานุกรม ENGLISH BY EXAMPLE The Dictionary For Writing พจนานุกรมเพื่อการแต่งประโยคพร้อมคำแปล นวัตกรรมของวงการศึกษา ฉบับแรกและฉบับเดียวของประเทศไทย ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องมี โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ

36 ที่มาของพจนานุกรมเพื่อการแต่งประโยค English By Example โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ
ภาษาเป็นเรื่องของการเลียนแบบ ประโยคในภาษาอังกฤษเกิดจาก การนำกลุ่มคำแต่ละกลุ่ม (collocations) มาเชื่อมต่อเป็นประโยค Collocation เป็นปัจจัยที่สำคัญก็จริง แต่ถ้าผู้เรียนไม่ได้อยู่ ในสภาวะแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษานั้นๆ ตลอดเวลา ก็ไม่สามารถจดจำและใช้กลุ่มคำได้อย่างเป็นธรรมชาติตามเจ้าของภาษา

37 ที่มาของพจนานุกรมเพื่อการแต่งประโยค English By Example โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ
การขาดความสามารถในการใช้กลุ่มคำ (collocations) ที่เหมาะสม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างประโยค ทำให้ผู้เรียน ไม่สามารถแต่งประโยคที่กระชับ และสละสลวยได้ ดังนั้นการมีพจนานุกรมที่มีตัวอย่าง Collocations มากๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พจนานุกรมที่มีตัวอย่างการใช้คำพร้อมคำแปลในหลากหลายสถานการณ์อย่าง English by Example นักเรียนจะพบว่า ด้วยพจนานุกรมฉบับนี้ การเขียนเป็นงานที่ง่ายขึ้น เข้าใจความหมายได้ถูกต้อง และสามารถศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง

38 ประโยชน์ ที่คุณได้รับจาก
พจนานุกรม English By Example The Dictionary For Writing พจนานุกรมเพี่อการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

39 ประโยชน์ที่คุณได้รับจากพจนานุกรม English By Example
มีตัวอย่างมาก ในสถานการณ์ต่างๆที่หลากหลาย ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเปิด พจนานุกรมหลายเล่ม ประหยัดเวลาในการเขียน ง่ายต่อการค้นหา เพราะทุกความหมาย และหน้าที่ของคำศัพท์รวมทั้ง ตัวอย่างการใช้ ถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจน ประหยัดเวลาผู้ใช้ ไม่ต้องเสียเวลาอ่านความหมายของศัพท์ เพื่อหา ตัวอย่างที่ต้องการเขียน ซึ่งบางครั้งอ่านความหมายแล้วก็ยังไม่เข้าใจ เพิ่มพูนคลังศัพท์ ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ความหมายใหม่และสำนวนใหม่ๆที่ เกิดจากการรวมคำศัพท์เข้ากับคำอื่นๆ เป็นกลุ่มคำใหม่จากตัวอย่างใน พจนานุกรมเล่มนี้ เข้าใจความหมายได้ถูกต้อง ทุกตัวอย่างมีคำแปลภาษาไทยที่ถูกต้องกำกับ ทำให้เข้าใจความหมายได้ไม่ผิดเพี้ยน

40 ความเห็นของครูภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ
ความเห็นของครูภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ

41 ครูเคท [คุณเนตรปรียา (มุสิกไชย) ชุมไชโย]
จาก “ฝึกภาษาอังกฤษกันยังไงทำไมไม่สำเร็จสักที” “...ครูเคทนึกขึ้นได้ว่าที่บ้านก็มีพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยอยู่เล่มหนึ่งที่ น่าสนใจชื่อว่า English By Example : A Dictionary of English Collocations with Thai Translations เรียบเรียงโดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ... สนใจคำว่า Collocations ที่คุณวงศ์เขียนไว้ในคำนำว่า "ไม่เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ แต่เป็น เรื่องความนิยมที่เจ้าของภาษาเห็นว่าถูกต้อง ดังนั้น ถึงแม้ว่าบางคนจะรู้หลัก ไวยากรณ์เป็นอย่างดีก็ตาม แต่ก็อาจเขียนภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ได้เช่นกัน" ซึ่งประเด็นนี้ครูเคทเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง...การใช้พจนานุกรม Collocations เล่มที่ว่านี้มีข้อดี คือ คุณจะได้เรียนรู้แบบวิธีการที่ฝรั่งเขาใช้กัน...”

42 คุณเตือนตา นิมิตรกุล นักแปล ICS Translation Bureau "...ดิฉันเห็นพจนานุกรมเล่มนี้ครั้งแรกก็รู้สึกดีใจมาก และอยากให้ อาจารย์ทั้งหลายแนะนำวิธีการใช้แก่ลูกศิษย์... ดิฉันเชื่อว่าถ้าเราสอนภาษาอังกฤษ โดย เน้นที่เรื่องของ Collocations ตั้งแต่แรก แทนที่จะให้นักเรียนคิดว่า ภาษาอังกฤษคือ การเรียน grammar อย่างเดียว นักเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษได้ ง่ายขึ้นกว่านี้ และสอดคล้องกับการเรียน "ภาษา" ซึ่งมีลักษณะของการเลียนแบบ การที่ไม่พูดถึงเรื่อง Collocations ทำให้นักเรียนใช้วิธีแปลข้อความจาก ภาษาหนึ่งเป็นภาษาหนึ่ง บางครั้ง จึงไม่ตรงกับที่ต้องการ หรือที่เจ้าของภาษาใช้ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจเป็น "ปัญหา" ที่บางครั้งเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าตนมี "ปัญหา" ดีใจแทนคนรุ่นใหม่ที่มีหนังสือดีๆ ให้อ่าน และหวังว่าจะทำให้ทุกคนเขียน ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะ... "

43 ROHIT AGAWAL Lecturer, English Department, Thongsook College “...this dictionary is the book which can guide and support the students in order to arrange words into correct sentences. impressed with this dictionary and have recommended all my students to use it.”

44 อาจารย์มณฑนา ตรีสรานุวัฒนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซี ซาเวียร์ คอนแวนต์, กรุงเทพฯ “English By Example: A Dictionary of English Collocations with Thai Translations ช่วยในการเขียน บางครั้งใช้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบการเขียนของนักเรียน อาจนำไปสอนและออกข้อสอบบ้างค่ะ”

45 อาจารย์วิภาดา ประสารทรัพย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “เป็น Dictionary ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนไทย เพราะได้เห็นตัวอย่างการใช้คำศัพท์อย่างเข้าใจ ซึ่งบางครั้ง อาจยังไม่เข้าใจดีในการเปิดพจนานุกรม English-English ค่ะ”

46 “English By Example ตามความคิดเห็น
คุณพัชชา ธีรเจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันภาษา NCE World Education (ซ.อโศก) “English By Example ตามความคิดเห็น ของดิฉันในฐานะที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และผู้ศึกษาภาษาอังกฤษคนหนึ่ง ดิฉันเห็นว่า เป็น Dictionary ที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการฝึกฝน การเขียนภาษาอังกฤษ สามารถนำคำศัพท์มา ใช้เขียนได้อย่างถูกต้อง”

47 ผศ. บุญเชิด หนูอิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา “สำหรับผมแล้ว Dictionary เล่มนี้เป็น Dictionary ที่ดีเล่มหนึ่ง เพราะมีคำอธิบายภาษาไทยที่ชัดเจน และมีตัวอย่างประโยคสำหรับการใช้คำเพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้คำได้อย่างถูกต้องกับสถานการณ์ในแต่ละกรณี ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง”

48 อาจารย์ราศีทิพย์ กัลยาศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี “English By Example มีประโยชน์มากในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ใช้ง่าย และมีข้อมูลที่ทันสมัย”

49 ผศ. ลิลลี่ ลิมปะสุวัณณ อดีต Director of International Program Santirat Institute of Business Administration "...ปัญหาที่ทำให้บางคนท้อแท้ ก็คือ ไม่ค่อยเข้าใจการใช้ คำศัพท์ และสำนวนภาษา คำศัพท์คำหนึ่งๆ มีความหมาย ได้หลายอย่างทำให้ยุ่งยาก ในการนำไปใช้พูดหรือเขียน Dictionary: English By Example ช่วยขจัดปัญหานี้ได้ อย่างมาก เพราะมีคำแปลและสำนวนการใช้ให้เราหยิบไปใช้ได้เลย นับว่าเป็น Dictionary ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ช่วยเป็นกำลังใจให้เราพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้ อย่างถูกต้อง"

50 ตัวอย่าง Collocations ที่มีความหมาย ที่คุณอาจคาดไม่ถึง (จาก English By Example) (1/3)
put his hand in his pocket (เขา)พร้อมที่จะจ่ายเงิน ask for her hand ขอเธอแต่งงาน pull his leg ล้อเขาเล่นโดยการหลอกให้เขาเชื่อเรื่องที่กุขึ้น eat his word (เขา)ยอมรับว่าตนพูดผิด a long face หน้าเศร้า

51 ตัวอย่าง Collocations ที่มีความหมาย ที่คุณอาจคาดไม่ถึง (จาก English By Example) (2/3)
a dog’s life ชีวิตที่ไม่มีความสุข Every dog has his day. ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน She has made a dogีs dinner of these accounts. เธอทำบัญชีพวกนี้ยุ่งไปหมด keep one’s nose clean หลีกเลี่ยงการทำผิด bang your head against a brick wall พยายามในสิ่งที่ไม่มีทางจะเป็นไปได้

52 ตัวอย่าง Collocations ที่มีความหมาย ที่คุณอาจคาดไม่ถึง (จาก English By Example) (3/3)
hold one’s head high ภูมิใจในความสำเร็จของตน a cool head ความสุขุมเยือกเย็น have one’s hands tied ไม่มีอิสระที่จะทำในสิ่งที่ตนอยากทำ

53 BETTER ENGLISH BETTER JOB

54 ขอบคุณ Thank You


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาท็อปฮิต ในการเรียนภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google