งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการรับคนเข้ากอง ประจำการที่พัฒนาสู่ระบบ อาสาสมัคร 1. การตรวจเลือกทหารฯให้สมัครล่วงหน้าได้ตลอด ปี อายุ 18-20 และ 22-25 ปี เฉพาะผู้ที่ผ่านการ ตรวจเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการรับคนเข้ากอง ประจำการที่พัฒนาสู่ระบบ อาสาสมัคร 1. การตรวจเลือกทหารฯให้สมัครล่วงหน้าได้ตลอด ปี อายุ 18-20 และ 22-25 ปี เฉพาะผู้ที่ผ่านการ ตรวจเลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการรับคนเข้ากอง ประจำการที่พัฒนาสู่ระบบ อาสาสมัคร 1. การตรวจเลือกทหารฯให้สมัครล่วงหน้าได้ตลอด ปี อายุ 18-20 และ 22-25 ปี เฉพาะผู้ที่ผ่านการ ตรวจเลือก 1.1 การรับคนเข้ากองประจำการ 3 รูปแบบ ผู้ที่เคยถูกเรียกแล้วแต่ ยังไม่เคยถูกเข้ากอง ประจำการร้องขอเข้า กองประจำการได้ใบดำ (22-25)

2 ระบบการรับคนเข้ากองประจำการที่ พัฒนาเข้าสู่ระบบอาสาสมัคร 1.2 ระยะเวลาในการรับสมัครเข้ากอง ประจำการควรสมัครในห้วง ม. ค - ธ. ค 1.3 ร้องขอเข้ากองประจำการ จะรับสมัคร จากกลุ่มบุคคลประเภทใด - 18 - 20 ปี บิดา มารดาต้องยินยอม ( ลำดับ 2) - ต้องให้สิทธิ อายุ 21 ( กำหนดเรียกตาม กฎหมาย ) ก่อน - อายุ 22 - 25 ( ลำดับ 3)

3 ระบบการรับคนเข้ากองประจำการที่ พัฒนาสู่ระบบอาสาสมัคร 1.4 บุคคลที่รับสมัครแล้วจะต้องนำขึ้นทะเบียนกอง ประจำการ ในวันใด - วันร้องขอ - วันที่เข้ารับราชการทหารกองประจำการจริง

4 ระบบการรับคนเข้ากองประจำการที่ พัฒนาสู่ระบบอาสาสมัคร 1.5 สิทธิแรงจูง - เงินเดือน * เพิ่มค่าประกอบเลี้ยง - ค่าครองชีพ - เบี้ยเลี้ยง - สวัสดิการ * เพิ่มค่าโดยสาร * รักษาพยาบาล - สอบ นนส., จ่าทหารเรือ * ปรับอัตราส่วนรับจากทหารกองประจำการ (60:40) * การรับสมัครต้องผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ( แบบ ร้องขอด้วย )

5 ระบบการรับคนเข้ากองประจำการที่ พัฒนาสู่ระบบอาสาสมัคร สมัครทหารประจำการ - ทบ. มีแนวทางรับสมัครจากทหารกอง ประจำการมากขึ้น - ทบ. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เอกชน เข้ารับสมัครจากทหารกองประจำการมาก ขึ้น - มีคะแนนพิเศษ ( สำหรับพวกร้องขอ )

6 การกำหนดผลัดทหารเข้ากอง ประจำการ 3 ผลัด หน่วยมีภารกิจมาก ถ้ามี 3 ผลัด อาจจะเกิด ปัญหา แต่ถ้ามี 3 ผลัด อาจจะเกิดปัญหา แต่ถ้า มี 3 ผลัด ควรต้องมีศูนย์ฝึกแบบทหารเรือ ผลัด 1 มิ. ย. ผลัด 2 ต. ค. ผลัด 3 ก. พ. * การฝึกควรเป็น 8 สัปดาห์ อยู่หน่วยฝึก ชกท. ต่อ. หากไม่จัดตั้งศูนย์ฝึกให้กองพันจัดตั้งร้อยฝึก

7 ระบบการรับคนเข้ากองประจำการที่ พัฒนาสู่ระบบอาสาสมัคร 3. การรับสมัครทหารกองเกินอายุ 18-20 ปี โดยวิธี ร้องขอ - อายุ 18-20 วัยวุฒิยังน้อย 3.1 ทหารกองเกินร้องขอ ไม่มารายงานตัวตามใบ นัด - ดำเนินกรรมวิธีคัดเลือกทหารกองเกิน 18-20 และ 22-25 ( ใบดำ ) ที่สมัครก่อนวันตรวจเลือก ( เม. ย.) โดยคณะกรรมวิธีคัดเลือกของ มทบ., จทบ. และนำ ตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการ เพื่อแก้ปัญหาการ ขาดใบนัด. 3.2 18-20 ปี ให้สิทธิสมัครได้ทุกผลัด ( แต่ต้อง กำหนดจำนวน ¾ ของผลัดที่ 1 ที่เหลือวันที่สมัคร ในวันตรวจเลือก

8 การรับ 3.3 ห้ามนำไปเป็นทหารบริการ ต้องบรรจุใน ตำแหน่งที่สำคัญ, และตามความประสงค์ของเจ้า ตัว 3.4 บรรจุตามคุณวุฒิได้

9


ดาวน์โหลด ppt ระบบการรับคนเข้ากอง ประจำการที่พัฒนาสู่ระบบ อาสาสมัคร 1. การตรวจเลือกทหารฯให้สมัครล่วงหน้าได้ตลอด ปี อายุ 18-20 และ 22-25 ปี เฉพาะผู้ที่ผ่านการ ตรวจเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google