งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีดูธนบัตร ปลอม จุดสังเกตในธนบัตรรัฐบาล. 1. พิมพ์ด้วยระบบเส้นนูน เมื่อใช้ปลายนิ้วมือลูบสัมผัสจะรู้สึกได้ชัดเจน พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ที่เกิดจากการพิมพ์เส้นนูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีดูธนบัตร ปลอม จุดสังเกตในธนบัตรรัฐบาล. 1. พิมพ์ด้วยระบบเส้นนูน เมื่อใช้ปลายนิ้วมือลูบสัมผัสจะรู้สึกได้ชัดเจน พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ที่เกิดจากการพิมพ์เส้นนูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีดูธนบัตร ปลอม จุดสังเกตในธนบัตรรัฐบาล

2 1. พิมพ์ด้วยระบบเส้นนูน เมื่อใช้ปลายนิ้วมือลูบสัมผัสจะรู้สึกได้ชัดเจน พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ที่เกิดจากการพิมพ์เส้นนูน จะมีลายเส้นละเอียดคมชัด เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกถึงการนูนของหมึกพิมพ์ ภาพขยายลวด ลายเส้นนูน

3 ลายน้ำ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ โปร่งแสงเป็นพิเศษ การยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง และภาพที่ปรากฏเมื่อยกธนบัตร ชนิดราคา ๕๐๐ บาท ส่องกับแสงสว่าง

4 แถบสีโลหะในเนื้อกระดาษ ธนบัตรรัฐบาลทุกชนิดราคามีแถบสีโลหะฝังในเนื้อ กระดาษตามแนวตั้งบนแถบมีตัวเลขและตัวอักษรโปร่งแสง ขนาดเล็กแจ้งชนิดราคาธนบัตรสามารถมองเห็น และอ่านได้ ทั้งสองด้านเมื่อ ยกธนบัตรส่องดูกับแสงสว่าง

5 สำหรับธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท จะมี บางส่วนของแถบสีโลหะปรากฏให้เห็นเป็นระยะ ๆ ที่ด้านหลัง ของธนบัตร เมื่อยกขึ้นส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นเป็นเส้น ต่อเนื่อง มีตัวเลขและอักษรโปร่งแสงขนาดเล็กแจ้งชนิด ราคาธนบัตรเช่นเดียวกัน

6 ภาพซ้อนทับ เกิดจากการพิมพ์สีพื้นด้วยเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ภาพได้ทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน ทำให้ส่วนของลวดลายที่ออกแบบไว้ในตำแหน่งตรงกันของด้านหน้าและด้านหลังธนบัตรทับกันสนิท หรือประกอบกันขึ้นเป็นลวดลายหรือภาพที่สมบูรณ์ เมื่อส่องกับแสงสว่างลวดลายทั้งสองด้านจะซ้อนทับกันเป็นเลข 100 ที่สมบูรณ์

7 เมื่อส่องกับแสงสว่างลวดลายทั้งสองด้านจะซ้อนทับกันเป็นรูปดอกพุดตานที่สมบูรณ์ เมื่อส่องกับแสงสว่างลวดลายทั้งสองด้านจะซ้อนทับกันเป็นรูปดอกบัวที่สมบูรณ์

8 หมึกพิมพ์พิเศษสลับสี ที่ตัวเลขแจ้งราคามุมขวาบนของธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท พิมพ์ด้วยหมึก ชนิดพิเศษ เมื่อพลิกธนบัตรไปมาสีของตัวเลข 500 จะเปลี่ยนสลับจากสีเขียวเป็นสีม่วง ส่วนสีของตัวเลข 1000 ด้านบนจะเปลี่ยนสลับจากสีทองเป็นสีเขียว

9 แถบฟอยล์สีเงิน ผนึกอยู่บนด้านหน้าเบื้องซ้ายของธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท จะมองเห็นเป็นหลายมิติแตกต่างกันตามชนิดราคา และจะเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับเมื่อพลิกเอียง ธนบัตรไปมา

10 ตัวเลขแฝง ซ่อนอยู่ในลายประดิษฐ์มุมล่างซ้ายของธนบัตรทุกชนิด ราคาเมื่อยกธนบัตรเอียงเข้าหาแสงสว่าง และมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตรในมุมที่เหมาะสม จะเห็นตัวเลขอารบิกแจ้งชนิดราคาธนบัตร ฉบับนั้น

11 หลอดไฟ แบล็กไลท์ เมื่อนำธนบัตรรัฐบาลส่อง ภายใต้รังสีเหนือม่วง (Ultraviolet Light) หรือหลอดไฟแบล็กไลท์จะปรากฏ - เส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และ สีน้ำเงิน ในเนื้อ กระดาษธนบัตร - หมวดอักษรและเลขหมาย เปลี่ยน จากสีแดงเป็นสีส้ม เรืองแสง - ลวดลายสีพื้นบางส่วนจะเปลี่ยนสีและ เรืองแสงแตกต่าง กันไปตามชนิดราคา

12 แว่นขยาย ลวดลายของธนบัตรประกอบด้วยลายเส้นที่มีลักษณะคมชัด สวยงาม และมีความละเอียดซับซ้อนสูง โดยลวดลายบางส่วนได้ออกแบบให้มีตัวเลขหรือตัวอักษรขนาดจิ๋วซ่อนไว้อย่างกลมกลืน เพื่อทำให้ยากต่อการ ปลอมแปลง ซึ่งจะมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย ตัวเลขขนาดจิ๋วที่มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย

13 ... จบการ นำเสนอ...


ดาวน์โหลด ppt วิธีดูธนบัตร ปลอม จุดสังเกตในธนบัตรรัฐบาล. 1. พิมพ์ด้วยระบบเส้นนูน เมื่อใช้ปลายนิ้วมือลูบสัมผัสจะรู้สึกได้ชัดเจน พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ที่เกิดจากการพิมพ์เส้นนูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google