งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน เนื้อหา 1. การบวก ลบ เศษส่วน 1.1 การบวก ลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วน เหมือนกัน 1.2 การบวก ลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วน ไม่เหมือนกัน 3. การคูณเศษส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน เนื้อหา 1. การบวก ลบ เศษส่วน 1.1 การบวก ลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วน เหมือนกัน 1.2 การบวก ลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วน ไม่เหมือนกัน 3. การคูณเศษส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน เนื้อหา 1. การบวก ลบ เศษส่วน 1.1 การบวก ลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วน เหมือนกัน 1.2 การบวก ลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วน ไม่เหมือนกัน 3. การคูณเศษส่วน 4. การหารเศษส่วน

3 วัตถุประส งค์ นักเรียนสามารถหาคำตอบโจทย์ การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ได้

4 การบวก ลบ เศษส่วน ( ที่มีตัวส่วนเหมือนกัน ) นำตัวเศษมาบวกกัน โดยตัวส่วนคงเดิม

5 การบวก ลบ เศษส่วน ( ที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน แล้วจึงนำเศษมาบวกหรือลบกัน

6 การคูณเศษส่วน วิธีที่ 1. นำจำนวนนับคูณกับเศษ โดยตัวส่วนคงเดิม วิธีที่ 2. นำเศษคูณกับเศษและนำส่วนคูณกับส่วน

7 การหารเศษส่วน คิดได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับของตัวหาร

8 แบบฝึกทักษะ

9 เฉลยคำตอบ The End ……...


ดาวน์โหลด ppt การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน เนื้อหา 1. การบวก ลบ เศษส่วน 1.1 การบวก ลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วน เหมือนกัน 1.2 การบวก ลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วน ไม่เหมือนกัน 3. การคูณเศษส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google