งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
เนื้อหา 1. การบวก ลบ เศษส่วน 1.1 การบวก ลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วนเหมือนกัน 1.2 การบวก ลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เหมือนกัน 3. การคูณเศษส่วน 4. การหารเศษส่วน

2 วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถหาคำตอบโจทย์การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนได้

3 การบวก ลบเศษส่วน ( ที่มีตัวส่วนเหมือนกัน )
การบวก ลบเศษส่วน ( ที่มีตัวส่วนเหมือนกัน ) นำตัวเศษมาบวกกัน โดยตัวส่วนคงเดิม

4 การบวก ลบเศษส่วน ( ที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน )
ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน แล้วจึงนำเศษมาบวกหรือลบกัน

5 การคูณเศษส่วน วิธีที่ 1.นำจำนวนนับคูณกับเศษ โดยตัวส่วนคงเดิม
วิธีที่ 2. นำเศษคูณกับเศษและนำส่วนคูณกับส่วน

6 การหารเศษส่วน คิดได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับของตัวหาร

7 แบบฝึกทักษะ

8 เฉลยคำตอบ The End……...


ดาวน์โหลด ppt การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google