งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Getting Started.  รับ Sheet หน้า 2-4  เดาคำตอบจากภาพแล้วเขียนลงที่ว่างใน (Exercise 1)  Where are they?  (In studio, In TV...)  Who’s the man on the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Getting Started.  รับ Sheet หน้า 2-4  เดาคำตอบจากภาพแล้วเขียนลงที่ว่างใน (Exercise 1)  Where are they?  (In studio, In TV...)  Who’s the man on the."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Getting Started

2  รับ Sheet หน้า 2-4  เดาคำตอบจากภาพแล้วเขียนลงที่ว่างใน (Exercise 1)  Where are they?  (In studio, In TV...)  Who’s the man on the left?  (The moderator, The speaker, The announcer.)  What’s his job?  (Interview)  ตั้งคำถามของคำตอบของชายด้านขวามือ  ……………………………………….  (What are your hobbies?)  (What is your hobby?)

3  ฟังบทสนทนา (Exercise 2)  อ่านตาม  จับคู่อ่าน  ตอบคำถามต่อไปนี้  How many speakers are there?  What’s their relationship?  What information does Lina give?  Memo : มองหน้าผู้ที่เราสนทนาด้วย อย่าก้ม มองแต่บทสนทนาอย่างเดียว

4  ดูภาพใน Exercise 3 แล้วบอกว่าพวก เขากำลังทำอะไรกัน...  ตรวจสอบ.......!!!!!!  swimming  hiking  playing golf  playing badminton/tennis  fishing  งาน 1.1 เขียนงานอดิเรกเพิ่มคนละ 10 อย่าง ลงสมุด

5  งาน 1.2 ให้นักเรียนอ่าน Language focus แล้วเลือกใช้คำ หรือประโยค เพื่อแต่งบทสนทนาส่ง  จาก Language focus จะได้บท สนทนา อย่างน้อย 9 ประโยค ( ถาม – ตอบ )  เขียนลงสมุด  งานพิเศษ 1.....  แต่งประโยคจากคำย่อที่ให้มา เลือก แต่งช่องละ 2 คำ รวม 12 คำ 12 ประโยค ( เลือกแต่งลงด้านล่างหรือ ด้านหลัง sheet ก็ได้ )


ดาวน์โหลด ppt Getting Started.  รับ Sheet หน้า 2-4  เดาคำตอบจากภาพแล้วเขียนลงที่ว่างใน (Exercise 1)  Where are they?  (In studio, In TV...)  Who’s the man on the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google