งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 Selection กระบวนการพิจารณาคนจำนวนมากให้ เหลือจำนวนเท่าที่องค์การต้องการ Negative Process.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 Selection กระบวนการพิจารณาคนจำนวนมากให้ เหลือจำนวนเท่าที่องค์การต้องการ Negative Process."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 Selection กระบวนการพิจารณาคนจำนวนมากให้ เหลือจำนวนเท่าที่องค์การต้องการ Negative Process

2 เครื่องมือในการตัดเลือก มีการวัด ทางกายภาพ ( ดูด้วย ตา ) # รูปร่าง หน้าตา # ความสูง จิตวิทยา ( แบบทดสอบ ) # ผลสัมฤทธิ์ วัดความรู้ที่ได้ เรียนรู้ # ความถนัด วัดความถูกต้อง แม่นยำ ชำนาญ คล่อง # สังคม - การปรับตัว - บุคลิกภาพ - ทัศนคติ - ความสนใจ

3 เครื่องมือที่ดีจะต้องมี ลักษณะ ๏ Validity ความ เที่ยงตรง ๏ Reliability ความ เชื่อถือได้ ๏ Objectivity ความเป็นปรนัย ๏ Efficiency มี ประสิทธิภาพ ๏ Discrimination อำนาจจำแนก

4 ระบบการคัดเลือก ๏ Patronage System อุปถัมภ์ ๏ Merit System คุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคง ความเป็นกลาง ทางการเมือง

5 ขั้นตอนการคัดเลือก ต้อนรับผู้สมัคร การทดสอบ ไม่มี โครงสร้าง มีโครงสร้าง การสัมภาษณ์ผสม แก้ปัญหา เข้นข้น ตรวจสอบภูมิหลัง

6 ตรวจสุขภาพ ขั้นตอนการคัดเลือก ประชุมตัดสินใจครั้ง สุดท้าย ทดลองตัดสินใจจ้าง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 Selection กระบวนการพิจารณาคนจำนวนมากให้ เหลือจำนวนเท่าที่องค์การต้องการ Negative Process.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google