งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุมมองการอุดมศึกษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุมมองการอุดมศึกษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุมมองการอุดมศึกษาไทย
ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2547

2 I. ปัญหาหลักทางการบริหารของอุดมศึกษา
External Accountability ต่ำ Internal Monitoring and Supervision ต่ำ Strategic Direction ไม่ชัดเจนและไม่เกิดผล Policy Making ภายในสถาบันไม่สามารถสร้าง Performance ได้

3 II. แนวคิดทางการบริหารเพื่อสร้าง Accountability
รัฐบาล (กรณีมหาวิทยาลัยที่รับงบประมาณสนับสนุน) แยกสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารให้เป็นอิสระจาก กัน ทำฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยให้เป็น Professional และ Transparent ที่มี Accountability

4 III. แนวคิดการจัดประเภทอุดมศึกษา
ลักษณะทางวิชาการ Research University Teaching University ขอบเขตทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (Specialized University)

5 IV. Research University
Basic / Advanced Research Applied Research Practical Research

6 V. Teaching University Basic Teaching University
- Basic theory and concept - Basic tools and skills - Basic attitude and work ethics

7 V. Teaching University (Cont.)
2) Advanced Teaching University - Advanced theory and concept - Advanced tools and skills - Professional integrity

8 VI. University Classification Matrix
Comprehensive University Specialized University Research University Basic/Advanced Research 1 6 Applied Research 2 7 Practical Research 3 8 Teaching Basic Teaching 4 9 Advanced Teaching 5 10

9 การจัดประเภทมหาวิทยาลัยเพื่อความมั่นคงของอุดมศึกษา
Core University - Research University - Teaching University Contingent University

10 VIII. Facts ที่ต้องยึดเป็นหลักทางการบริหารอุดมศึกษา
Limited Resources Economy of scale Relevance to Market / People’s demands Competition / Differentiation Quality (minimum standard) over Quantity Professional Discipline Independence of Thinking and Action with Responsibility and Accountability

11 IX. พระบรมราโชวาทด้านการบริหารจัดการ
“ เกรงใจ เสียงาน สงสาร ฉิบหาย เชื่อง่าย เป็นทุกข์ ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

12 End…


ดาวน์โหลด ppt มุมมองการอุดมศึกษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google