งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างแบบลำดับ คำสั่ง x คำสั่ง y. นิพจน์ ตรรกะ คำสั่ง A คำสั่ง B จริง เท็จ นิพจน์ ตรรกะ คำสั่ง B คำสั่ง C จริง เท็จ คำสั่ง A โครงสร้างแบบเลือก โครงสร้างแบบเลือกทางเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างแบบลำดับ คำสั่ง x คำสั่ง y. นิพจน์ ตรรกะ คำสั่ง A คำสั่ง B จริง เท็จ นิพจน์ ตรรกะ คำสั่ง B คำสั่ง C จริง เท็จ คำสั่ง A โครงสร้างแบบเลือก โครงสร้างแบบเลือกทางเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างแบบลำดับ คำสั่ง x คำสั่ง y

2 นิพจน์ ตรรกะ คำสั่ง A คำสั่ง B จริง เท็จ นิพจน์ ตรรกะ คำสั่ง B คำสั่ง C จริง เท็จ คำสั่ง A โครงสร้างแบบเลือก โครงสร้างแบบเลือกทางเดียว IF Then โครงสร้างแบบเลือก 2 ทาง IF Then Else

3 โครงสร้างแบบกรณี นิพจน์ ตรรกะ คำสั่ง A คำสั่ง B คำสั่ง C คำสั่ง D คำสั่ง E โครงสร้างแบบกรณี Case

4 โปรแกรมโครงสร้างแบบเลือกทางเดียว โปรแกรมโครงสร้างแบบเลือกทางเดียว IF Then program if1; uses WinCrt; var age : integer; begin clrscr; Writeln('Enter your age'); read(age); if age < 25 then writeln ('Young'); readln; end.

5 โปรแกรมโครงสร้างแบบเลือก 2 ทาง โปรแกรมโครงสร้างแบบเลือก 2 ทาง IF Then Else program if2; uses wincrt; var age : integer; begin clrscr; write ('Enter your age : '); readln(age); if age < 25 then begin writeln ('Young'); end else writeln('Old'); read; end.


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างแบบลำดับ คำสั่ง x คำสั่ง y. นิพจน์ ตรรกะ คำสั่ง A คำสั่ง B จริง เท็จ นิพจน์ ตรรกะ คำสั่ง B คำสั่ง C จริง เท็จ คำสั่ง A โครงสร้างแบบเลือก โครงสร้างแบบเลือกทางเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google