งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชา ปฐพีวิทยา. กรุณา click ตัวอักษรนำหน้าชื่อ ก ค ช ด น พ ภ ไปที่หน้าสารบัญหลัก ส อ จ ศ ห.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชา ปฐพีวิทยา. กรุณา click ตัวอักษรนำหน้าชื่อ ก ค ช ด น พ ภ ไปที่หน้าสารบัญหลัก ส อ จ ศ ห."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชา ปฐพีวิทยา

2 กรุณา click ตัวอักษรนำหน้าชื่อ ก ค ช ด น พ ภ ไปที่หน้าสารบัญหลัก ส อ จ ศ ห

3 ชื่อ : กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ ชื่อเล่น : เกี๊ยก วันเกิด :.......... Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 180/7 ม.27 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.086-2267567, 086-6408941 kobkiet@yahoo.com ที่ทำงาน : ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.086-2267561, 043-203506 ชื่อ : คนึงนิจ อุทัยกุล นามสกุลใหม่ พรหมแนตร ชื่อเล่น : นิจ วันเกิด :........... Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 108/1 ถ.เชียงราย-เทิง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.081-9937714 ice_en@yahoo.com ที่ทำงาน : วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 324 หมู่ 5 ถ.เชียงราย-เทิง ต. ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.053-774589 กลับหน้าสารบัญ

4 ชื่อ : จตุรงศ์ สุดสงวน ชื่อเล่น : ตุ๋ย วันเกิด : 11 ต.ค. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : : 6/16 ถ.เขางู ซอย 2 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.081-7215315 ที่ทำงาน :................................................................... ชื่อ : ชัยพร พชระนนท์......... (บวช) ชื่อเล่น :............... วันเกิด :............. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : ที่ทำงาน :................................................................ กลับหน้าสารบัญ

5 ชื่อ : ชัยยง วันเพ็ญ ชื่อเล่น : วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 25/79 ซ.ลาดพร้าว 35 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ที่ทำงาน :................................................................................... ชื่อ : ดวงมาลย์ กิจบำรุง นามสกุลใหม่ สินธุวนิช ชื่อเล่น : ถั่ว วันเกิด :……………............. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : โทร.081-9058038 duangmal@onep.go.th ที่ทำงาน : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลย์ วัฒนา 7 ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 โทร.02-5301532 กลับหน้าสารบัญ

6 ชื่อ : ธเนศ ปิงสุทธิวงศ์ ชื่อเล่น : เผาะ วันเกิด : 4 ต.ค. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 2/104 ถ.พหลโยธิน40 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.10900 โทร.02-5611637, 081-8150141 thanet33@truemail.co.th ที่ทำงาน : หน.ฝ่ายพันธุ์พืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรม วิชาการเกษตร จตุจักร กทม.10900 โทร.02-5795536-7 ชื่อ : ธีรยุทธ จิตต์จำนงค์ ชื่อเล่น :............. วันเกิด :............ Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : โทร.086-571 2174 thirayut@ldd.go.th ที่ทำงาน : กรมพัฒนาที่ดิน จตุจักร กทม.10900 กลับหน้าสารบัญ

7 ชื่อ : ดร.นันทรัตน์ ศุภกำเนิด ชื่อเล่น : อ๋อย วันเกิด :............. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 108/26 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่ทำงาน : สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ลาดยาว จตุจักร กทม ชื่อ : พงศ์เทพ กุสุมา ณ อยุธยา ชื่อเล่น :........... วันเกิด :........... Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 5700 โทร.053-758685, 081-0245970 ที่ทำงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อ.เมือง จ. เชียงราย 57000 โทร.053-674350 โทรสาร 053-674349 กลับหน้าสารบัญ

8 ชื่อ : พรประเสริฐ พงษ์ประยูร ชื่อเล่น : เสริฐ วันเกิด :.......... Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 39 ซอยรามคำแหง 62 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง กะปิ กทม. 10240 โทร.02-3741426, 081-8406977 ที่ทำงาน :..................................................................................... ชื่อ : ดร.พรพรหม ชัยฤทธิ์ไชย ชื่อเล่น : นุ่ม วันเกิด :............. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : โทร.081-4223620 ที่ทำงาน : กองการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กทม. โทร.02-2818611 กลับหน้าสารบัญ

9 ชื่อ : พิชิต จันทรศรีวงศ์ ชื่อเล่น :................ วันเกิด :................ Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 223/1 ม.9 ต.ช้างป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่ทำงาน :.................................................................... ชื่อ : ไพบูลย์ วิภูษณะภัทธ์ ชื่อเล่น : เล็ก วันเกิด :............. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 1016/48 หมู่ 9 ถ.มหาเทพ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ. นครสวรรค์ 60000 โทร.056-224743, 081-8888265 paiboon.vipoosanapat@ktb.co.th ที่ทำงาน : ฝ่ายธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือ ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาสวรรค์วิถี อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 โทร.056-231158, 056- 261556-7 กลับหน้าสารบัญ

10 ชื่อ : ภากุละ อาวัชนากร ชื่อเล่น : วันเกิด : Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : โทร.087-8655144, 081-1743907 manmadepolicy@yahoo.com ที่ทำงาน : หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายภัยจากมนุษย์ สำนักงานนโยบาย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โทร.02-2432204 ชื่อ : ศักดิ์เกษม สุนทรภัทร ชื่อเล่น : หลวง วันเกิด : 8 ม.ค. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 476/1 พหลโยธิน24 จตุจักร กทม.10900 โทร.02-9301128 ที่ทำงาน : ฝ่ายควบคุมปุ๋ยเคมี สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร.02-5795536-7 กลับหน้าสารบัญ

11 ชื่อ : รศ.ดร.ศิริพร เหล่าเทิดพงษ์ นามสกุลใหม่ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ชื่อเล่น : ตู๋ วันเกิด : 4 พ.ย. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 416 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร.053-844740 ที่ทำงาน : ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร.053-498168 ชื่อ : สมนึก ติรพัฒน์......... (เสียชีวิตแล้ว) ชื่อเล่น :............ วันเกิด :............ Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ :........................................................................... ที่ทำงาน :..................................................................... กลับหน้าสารบัญ

12 ชื่อ : สุชาติ กิตติชัยศรี......... (เสียชีวิตแล้ว) ชื่อเล่น :............... วันเกิด :............... Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ :........................................................................ ที่ทำงาน :.................................................................... ชื่อ : สุชีลา รัตนประสาท นามสกุลใหม่ ธีราภรณ์ ชื่อเล่น :................... วันเกิด :.................. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 4/1258 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240 โทร.02-3798008, 081-6391327 watershedp@hotmail.com ที่ทำงาน : ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้น น้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 โทร.02-5797586, 02-5614292-3 ต่อ 735 กลับหน้าสารบัญ

13 ชื่อ : สุนันทา ชัชวาลนนท์ ชื่อเล่น :................... วันเกิด :.................... Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : โทร.02-2780151, 02-2785055, 089-7637882 ที่ทำงาน : บริษัท เบลล์ มาร์เกตติ้ง จำกัด โทร.02-2767245-6 ชื่อ : สุมาลี บุญมงคลรัศมี ชื่อเล่น : อ็อด วันเกิด :.............. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 240/15 หมู่บ้านมานุวงศ์ ซอย 3 หมู่ที่ 3 ต.คลองคะเชนทร์ อ. เมือง พิจิตร 66000 โทร.081-6196176, 056-613377 ที่ทำงาน : ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร.056-612352 กลับหน้าสารบัญ

14 ชื่อ : หัทยา แสงฉาย ชื่อเล่น :................ วันเกิด :................ Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 174/3 ซอยศิริชัย 1 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 โทร.02-5251269 ที่ทำงาน : กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กทม. 10900 ชื่อ : อนนท์ สุขสวัสดิ์ ชื่อเล่น : นนท์ วันเกิด :............. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 180/102 หมู่ 1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร.081-2816847 ที่ทำงาน : กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร.074-445905-6 กลับหน้าสารบัญ

15 ชื่อ : อภิญญา มหารุ่งเรืองรัตน์ นามสกุลใหม่ รุจิธารณรงค์ ชื่อเล่น : ยาย วันเกิด : 10 ธค. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 127/111 ถ.เซ็นต์หลุยส์ 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กทม.10120 โทร.02-2111858 ที่ทำงาน : ฝ่ายสารวัตรเกษตร กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กทม.10900 โทร.02-5798535 ชื่อ : อมร อินทราเวช ชื่อเล่น : โอ๋ วันเกิด :................. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : โทร.081-9552264 amorn@ldd.go.th ที่ทำงาน : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 กลับหน้าสารบัญ

16 ชื่อ : อัจฉรา ศีลนำกิจ ชื่อเล่น : หมี วันเกิด :.............. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ :........................................................................... ที่ทำงาน :..................................................................... ชื่อ : อารีย์ ศรีนุชศาสตร์ ชื่อเล่น :.................. วันเกิด :.................. Major/Faculty : ปฐพีวิทยา ที่อยู่ : 85-87 ถ.รถไฟ เทศบาลตำบลบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา โทร.081-2665031 ที่ทำงาน :...................................................................... กลับหน้าสารบัญ


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชา ปฐพีวิทยา. กรุณา click ตัวอักษรนำหน้าชื่อ ก ค ช ด น พ ภ ไปที่หน้าสารบัญหลัก ส อ จ ศ ห.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google