งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Content Content •About Me • My Family •My Education •My Friends •My Favorites •Contact Me.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Content Content •About Me • My Family •My Education •My Friends •My Favorites •Contact Me."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Content Content •About Me • My Family •My Education •My Friends •My Favorites •Contact Me

3 About Me ชื่อ : นางสาว อารีย์ ทินกระโทก แม่เรียก : แจ๊ด วันที่แม่ดีใจ : 9 กรกฎาคม 2528 อาหารที่โปรด : ทุกอย่างที่กินได้ คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด บ้านเกิดเมืองนอน : 54 หมู่ 5 ต. ท่าช้าง อ. เฉลิม พระเกียรติ จ. นครราชสีมา ( โคราช บ้านเอ๋ง ไม่ต้องเกรงใจกัน )

4 พี่สา ว แม่ ฉัน เอง พ่อ

5 My Education • ระดับประถมศึกษา 1 – 6 : โรงเรียนไทรงามเฉลิม พระเกียรติ • ระดับมัธยมศึกษา 1 – 6 : โรงเรียนท่าช้างราษฎร์ บำรุง • ระดับอุดมศึกษา : สาขาวิชาเทคโนโลยี การผลิตสัตว์ สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ปีปทองช่อที่ 11 • ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโท : สาขาวิชา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6 ผลิตสัตว์ รุ่น 11

7 My Favorites นิ่งเป็น หลับ ฟังเพลง อ่านหนังสือ ( นิยาย ) ดู TV เล่น net ขยับเป็น กิน

8

9 Contact Me 105/350 หมู่บ้านสุรสวัสดิ์แลนด์ ถ. มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 areethin@hotmail.com M5010226@g.sut.ac.th 081 - 0648618

10 THANK YOU FOR YOU ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt Content Content •About Me • My Family •My Education •My Friends •My Favorites •Contact Me.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google