งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Entity Relationship Model Prakan Sringam. ความมุ่งหมายของการเรียน องค์ประกอบพื้นฐานของแบบจำลองอีอาร์ (ERM) ใช้สัญลักษณ์ที่ถูกต้องสร้างไดอะแกรมอีอาร์ (ERD)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Entity Relationship Model Prakan Sringam. ความมุ่งหมายของการเรียน องค์ประกอบพื้นฐานของแบบจำลองอีอาร์ (ERM) ใช้สัญลักษณ์ที่ถูกต้องสร้างไดอะแกรมอีอาร์ (ERD)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Entity Relationship Model Prakan Sringam

2 ความมุ่งหมายของการเรียน องค์ประกอบพื้นฐานของแบบจำลองอีอาร์ (ERM) ใช้สัญลักษณ์ที่ถูกต้องสร้างไดอะแกรมอีอาร์ (ERD) ใช้สัญลักษณ์ที่ถูกต้องสร้างไดอะแกรมอีอาร์ (Enhanced ERD)

3 Basic Concepts เอนทิตี้ Entity แอตตริบิวต์ Attribute ความสัมพันธ์ Relationship

4 เอนทิตี้ Entity สิ่งที่เราสนใจ เช่น ครู นักศึกษา รายวิชา มีสองประเภท คือ Strong Entity อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมี Entity อื่น Weak Entity อยู่ได้ด้วยตัวเองต้องมี Entity อื่น เช่น ครู Strong Entity ผู้ช่วยครู Weak Entity

5 Attributes แอตตริบิวต์ หมายถึงคุณสมบัติของเอนทิตี้ หรือ ลักษณะของเอนทริตี้

6 Relationship ความสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอ นทริตี้

7 การสร้างไดอะแกรมอีอาร์ Entity Relationship Diagram Constructs ประกอบไปด้วย เอนทริตี้ แอตตริบิวต์ และ ความสัมพันธ์

8 Basic Symbols : Chen’s Model รูปสี่เหลี่ยม เอนทริตี้ รูปวงรี แอตตริบิวต์ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ความสัมพันธ์ เส้นตรง เชื่อมต่อระหว่างเอนทริตี้กับแอตตริ บิวต์ ขีดเส้นไต้ แอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก

9 ตัวอย่างอีอาร์ไดอะแกรม STUDENT stdIDstdName stdMajor


ดาวน์โหลด ppt Entity Relationship Model Prakan Sringam. ความมุ่งหมายของการเรียน องค์ประกอบพื้นฐานของแบบจำลองอีอาร์ (ERM) ใช้สัญลักษณ์ที่ถูกต้องสร้างไดอะแกรมอีอาร์ (ERD)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google