งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Entity Relationship Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Entity Relationship Model"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Entity Relationship Model
Prakan Sringam

2 ความมุ่งหมายของการเรียน
องค์ประกอบพื้นฐานของแบบจำลองอีอาร์ (ERM) ใช้สัญลักษณ์ที่ถูกต้องสร้างไดอะแกรมอีอาร์(ERD) ใช้สัญลักษณ์ที่ถูกต้องสร้างไดอะแกรมอีอาร์(Enhanced ERD)

3 Basic Concepts เอนทิตี้ Entity แอตตริบิวต์ Attribute
ความสัมพันธ์ Relationship

4 เอนทิตี้ Entity สิ่งที่เราสนใจ เช่น ครู นักศึกษา รายวิชา
สิ่งที่เราสนใจ เช่น ครู นักศึกษา รายวิชา มีสองประเภท คือ Strong Entity อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีEntityอื่น Weak Entity อยู่ได้ด้วยตัวเองต้องมีEntityอื่น เช่น ครู Strong Entity ผู้ช่วยครู Weak Entity

5 Attributes แอตตริบิวต์ หมายถึงคุณสมบัติของเอนทิตี้ หรือลักษณะของเอนทริตี้

6 Relationship ความสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทริตี้

7 การสร้างไดอะแกรมอีอาร์
Entity Relationship Diagram Constructs ประกอบไปด้วย เอนทริตี้ แอตตริบิวต์ และความสัมพันธ์

8 Basic Symbols : Chen’s Model
รูปสี่เหลี่ยม เอนทริตี้ รูปวงรี แอตตริบิวต์ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ความสัมพันธ์ เส้นตรง เชื่อมต่อระหว่างเอนทริตี้กับแอตตริบิวต์ ขีดเส้นไต้ แอตตริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก

9 ตัวอย่างอีอาร์ไดอะแกรม
stdMajor stdID stdName STUDENT


ดาวน์โหลด ppt Entity Relationship Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google