งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยาธิวิทยา กายวิภาค ANATOMIC PATHOLOGY PATHOLOGIC ANATOMY MORBID PATHOLOGY GROSSHISTOLOGY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยาธิวิทยา กายวิภาค ANATOMIC PATHOLOGY PATHOLOGIC ANATOMY MORBID PATHOLOGY GROSSHISTOLOGY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พยาธิวิทยา กายวิภาค ANATOMIC PATHOLOGY PATHOLOGIC ANATOMY MORBID PATHOLOGY GROSSHISTOLOGY

2 Post mortem Examination/Autopsy Post mortem Examination/Autopsy – General – Forensic Surgical Pathology Surgical Pathology Cytopathology Cytopathology Special fields Special fields – Forensic – Electron microscopy – Histochemistry & Immunohistochemistry

3 ประวัติความ เป็นมา หน่วยงาน หน่วยงาน 1. ศิริราช Prof. Aller G. Ellis7. รพ. เลิดสิน 2. จุฬาลงกรณ์ 8. สถาบันพยาธิ วิทยา 3. เชียงใหม่ 9. รพ. สรรพ สิทธิประสงค์ 4. ขอนแก่น 10. รพ. สระบุรี 5. รพ. หญิง ( ราชวิถี )11. รพ. จันทบุรี 6. รามาธิบดี 12. รพ. กลาง 13. วชิรพยาบาล

4 ปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง 1. บุคลากร 1. พยาธิแพทย์ 2. นักวิทยาศาสตร์ 3. พนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 4. พนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ( เซลล์วิทยา ) 5. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 2. อาคาร / สถานที่

5 ปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง 5. เครื่องมือ 1. ห้องปฏิบัติการ 2. สนับสนุนการปฏิบัติงาน – รายงานผลสถิติ 6. เทคโนโลยี / วิชาการ 7. งานสนับสนุนทั่วไป

6 อนาค ต บุคคลากร บุคคลากร อาคาร / สถานที่ อาคาร / สถานที่ อุปกรณ์ อุปกรณ์ – ด้าน วิทยาศาสตร์ – ด้าน IT วิชาการ วิชาการ Workload Workload


ดาวน์โหลด ppt พยาธิวิทยา กายวิภาค ANATOMIC PATHOLOGY PATHOLOGIC ANATOMY MORBID PATHOLOGY GROSSHISTOLOGY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google