งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ANATOMIC PATHOLOGY PATHOLOGIC ANATOMY MORBID PATHOLOGY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ANATOMIC PATHOLOGY PATHOLOGIC ANATOMY MORBID PATHOLOGY"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ANATOMIC PATHOLOGY PATHOLOGIC ANATOMY MORBID PATHOLOGY
พยาธิวิทยากายวิภาค ANATOMIC PATHOLOGY PATHOLOGIC ANATOMY MORBID PATHOLOGY GROSS HISTOLOGY

2 Post mortem Examination/Autopsy
General Forensic Surgical Pathology Cytopathology Special fields Electron microscopy Histochemistry & Immunohistochemistry

3 ประวัติความเป็นมา หน่วยงาน ศิริราช Prof. Aller G. Ellis 7. รพ. เลิดสิน
จุฬาลงกรณ์ 8. สถาบันพยาธิวิทยา เชียงใหม่ รพ. สรรพสิทธิประสงค์ ขอนแก่น รพ. สระบุรี รพ.หญิง (ราชวิถี) รพ.จันทบุรี รามาธิบดี รพ.กลาง 13. วชิรพยาบาล

4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง บุคลากร อาคาร/สถานที่ พยาธิแพทย์ นักวิทยาศาสตร์
พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เซลล์วิทยา) เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร/สถานที่

5 5. เครื่องมือ 6. เทคโนโลยี/วิชาการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน – รายงานผลสถิติ 6. เทคโนโลยี/วิชาการ 7. งานสนับสนุนทั่วไป

6 อนาคต บุคคลากร วิชาการ อาคาร/สถานที่ อุปกรณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน IT
Workload


ดาวน์โหลด ppt ANATOMIC PATHOLOGY PATHOLOGIC ANATOMY MORBID PATHOLOGY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google