งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (MySQL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (MySQL)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (MySQL)
Z ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ อ.คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น

2 Appserv คืออะไร ส่วนประกอบของ Appserv
Appserv เป็นโปรแกรมที่รวบรวมองค์ประกอบสำคัญสำหรับการใช้ งานภาษา PHP ไว้ ส่วนประกอบของ Appserv Apache เป็นโปรแกรม Web Server MySQL เป็นระบบฐานข้อมูล (Database Server) PHP เป็นโปรแกรมที่ใช้รันสคริปท์ภาษา PHP(PHP Script Language) phpMyAdmin เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บได้ (Database Manager)     

3 MySQL MySQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่รองรับระบบฐานข้อมูลภาษา SQL ซึ่งเป็น ภาษาที่ใช้สร้างฐานข้อมูลที่เข้าใจง่าย ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กร หรือบุคคลทั่วไปที่ มีความต้องการใช้ฐานข้อมูลขนาดเล็กและปานกลาง อีกทั้งเป็นซอฟท์แวร์ฟรี และสามารถรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux จึงมีผู้นิยมใช้งาน กันอย่างกว้างขวาง LAMP(ย่อมาจาก Linux, Apache, MySQL, และ PHP) ซึ่งเป็นชุดซอฟท์แวร์ที่สามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย WAMP(ย่อมาจาก Windows, Apache, MySQL, และ PHP)

4 phpMyAdmin เนื่องจากที่การใช้งาน MySQL จะเรียกผ่าน command prompt ซึ่งมีข้อเสีย คือ ต้องพิมพ์คำสั่งภาษา SQL ลงไปเอง ซึ่งไม่ค่อยสะดวก phpMyAdmin เป็นโปรแกรมช่วยในการจัดการระบบฐานข้อมูลให้สะดวก ขึ้น โดยมียูสเซอร์อินเตอร์เฟสเป็นกราฟฟิก ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งทีละบรรทัดอีกต่อไป

5 เริ่มสร้างฐานข้อมูล

6 การสร้างฐานข้อมูล 1.การสร้างฐานข้อมูลนักศึกษา ชื่อ student_db โดยใช้ phpMyAdmin มี 3 ตาราง คือ 1.ตาราง student 2.ตาราง major 3.ตาราง advisor 2.พิจารณาเลือกฟิลด์ที่เหมาะสมเป็นคีย์หลัก (PK) 3.กำหนดความสัมพันธ์ของรีเลชั่น

7 การสร้างฐานข้อมูล 1.ตาราง student ข้อมูล ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล
รหัสนักศึกษา StuID varchar / 13 ตัวอักษร ชื่อ-นามสกุล StuName varchar / 30 ตัวอักษร รหัสสาขาวิชา MajID varchar / 5 ตัวอักษร เพศ StuSex ที่อยู่ StuAddr varchar / 50 ตัวอักษร StuMail varchar / 20 ตัวอักษร หมายเลขโทรศัพท์ StuTel varchar / 15 ตัวอักษร วันเดือนปีเกิด StuBirth Date รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา AdvID

8 2.ตาราง major 3.ตาราง advisor ข้อมูล ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รหัสสาขาวิชา
MajID varchar / 5 ตัวอักษร ชื่อรหัสสาขาวิชา MajName varchar / 30 ตัวอักษร 3.ตาราง advisor ข้อมูล ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา AdvID varchar / 5 ตัวอักษร ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา AdvName varchar / 30 ตัวอักษร

9 การสร้างฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล ชื่อ student_db โดยใช้ phpMyAdmin
1.เปิดเว็บบราวเซอร์พิมพ์ (username : root ,password:1234) 2.พิมพ์ชื่อฐานข้อมูล student_db 3.คลิก “สร้าง”

10 การสร้างตาราง 1. พิมพ์ชื่อตาราง student และ จำนวนคอลัมน์ในตาราง
2. คลิก “สร้าง” 3. กรอกชื่อ ชนิด ขนาดของคอลัมน์ ตามข้อมูลที่ให้มาในตาราง


ดาวน์โหลด ppt ซอฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (MySQL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google