งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (MySQL) 4122205Z ระบบฐานข้อมูลและ การออกแบบ อ. คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (MySQL) 4122205Z ระบบฐานข้อมูลและ การออกแบบ อ. คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (MySQL) 4122205Z ระบบฐานข้อมูลและ การออกแบบ อ. คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น 1

2 Appserv เป็นโปรแกรมที่รวบรวมองค์ประกอบ สำคัญสำหรับการใช้งานภาษา PHP ไว้ ส่วนประกอบของ Appserv  Apache เป็นโปรแกรม Web Server  MySQL เป็นระบบฐานข้อมูล (Database Server)  PHP เป็นโปรแกรมที่ใช้รันสคริปท์ภาษา PHP(PHP Script Language)  phpMyAdmin เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้จัดการ ฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บได้ (Database Manager) Appserv คืออะไร 2

3 MySQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่รองรับระบบ ฐานข้อมูลภาษา SQL ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สร้าง ฐานข้อมูลที่เข้าใจง่าย ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กร หรือ บุคคลทั่วไปที่มีความต้องการใช้ฐานข้อมูลขนาดเล็ก และปานกลาง อีกทั้งเป็นซอฟท์แวร์ฟรี และสามารถ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux จึงมี ผู้นิยมใช้งานกันอย่างกว้างขวาง 3 MySQL LAMP( ย่อมาจาก Linux, Apache, MySQL, และ PHP) ซึ่งเป็นชุดซอฟท์แวร์ที่สามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย WAMP( ย่อมาจาก Windows, Apache, MySQL, และ PHP)

4 phpMyAdmin เนื่องจากที่การใช้งาน MySQL จะเรียกผ่าน command prompt ซึ่งมีข้อเสีย คือ ต้องพิมพ์คำสั่ง ภาษา SQL ลงไปเอง ซึ่งไม่ค่อยสะดวก phpMyAdmin เป็นโปรแกรมช่วยในการจัดการ ระบบฐานข้อมูลให้สะดวกขึ้น โดยมียูสเซอร์อินเตอร์เฟส เป็นกราฟฟิก ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งทีละบรรทัดอีกต่อไป 4

5 5 เริ่มสร้างฐานข้อมูล

6 6 1. การสร้างฐานข้อมูลนักศึกษา ชื่อ student_db โดยใช้ phpMyAdmin มี 3 ตาราง คือ 1. ตาราง student 2. ตาราง major 3. ตาราง advisor การสร้างฐานข้อมูล 2. พิจารณาเลือกฟิลด์ที่เหมาะสม เป็นคีย์หลัก (PK) 3. กำหนดความสัมพันธ์ของรีเลชั่น

7 7 การสร้างฐานข้อมูล ข้อมูลชื่อฟิลด์ชนิดข้อมูล รหัสนักศึกษา StuID varchar / 13 ตัวอักษร ชื่อ - นามสกุล StuName varchar / 30 ตัวอักษร รหัสสาขาวิชา MajID varchar / 5 ตัวอักษร เพศ StuSex varchar / 5 ตัวอักษร ที่อยู่ StuAddr varchar / 50 ตัวอักษร E-mailStuMail varchar / 20 ตัวอักษร หมายเลขโทรศัพท์ StuTel varchar / 15 ตัวอักษร วันเดือนปีเกิด StuBirthDate รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา AdvID varchar / 5 ตัวอักษร 1. ตาราง student

8 8 ข้อมูลชื่อฟิลด์ชนิดข้อมูล รหัสสาขาวิชา MajID varchar / 5 ตัวอักษร ชื่อรหัสสาขาวิชา MajName varchar / 30 ตัวอักษร 2. ตาราง major ข้อมูลชื่อฟิลด์ชนิดข้อมูล รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา AdvID varchar / 5 ตัวอักษร ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา AdvName varchar / 30 ตัวอักษร 3. ตาราง advisor

9 9  การสร้างฐานข้อมูล ชื่อ student_db โดยใช้ phpMyAdmin 1. เปิดเว็บบราวเซอร์พิมพ์ http://localhost/phpMyAdmin http://localhost/phpMyAdmin (username : root,password:1234) 2. พิมพ์ชื่อฐานข้อมูล student_db 3. คลิก “ สร้าง ” การสร้างฐานข้อมูล

10 10 1. พิมพ์ชื่อตาราง student และ จำนวนคอลัมน์ใน ตาราง 2. คลิก “ สร้าง ” 3. กรอกชื่อ ชนิด ขนาดของคอลัมน์ ตามข้อมูลที่ให้มา ในตาราง การสร้างตาราง


ดาวน์โหลด ppt ซอฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (MySQL) 4122205Z ระบบฐานข้อมูลและ การออกแบบ อ. คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google