งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (8) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (8) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (8) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน panya@mail.riu.ac.th

3 หลักเกณฑ์การเรียง บัตรรายการ 1. ให้จัดเรียงตามลำดับพยัญชนะ ภาษาไทย ก - ฮ กขคฆงจ ฉชซฌญฎฎฐ ฑ ฉดตถทธน บปผฝพฟภม ย ร ( ฤ ) ล ( ฦ ) วศษสหฬอ ฮ

4 เรียงตามลำดับ ( ตามรูปที่เขียน ) ไม่ใช่เสียงที่ได้ยิน เช่น อย่า อยู่ อย่าง อยาก เสียงที่ได้ยินคือ อักษร ย แต่การเรียงต้องเรียงไว้ที่ อักษร อ 2. ให้จัดเรียงคำที่มีตัวสะกด ( พยัญชนะ ) ก่อนคำที่มีสระ ของพยัญชนะเดียวกัน กก ---> กด ---> กบ ---- > กอ ---> กระทะ ----> กะทิ ---> กีฬา ---> กุญแจ

5 3. ให้จัดเรียงคำตามรูปสระที่ใช้ กรณีที่เป็นพยัญชนะเดียวกัน แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 อะ อุ เอื - อั - อู เอีะ อัะ เอ แอ อำ เอะ แอะ อิ เอา โอ

6 แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 อี เอาะ โอะ อึ เอิ - ใอ อื - เอี - ไอ เอีะ

7 4. กรณีคำ หรือวลีที่ซ้ำกันทั้ง พยัญชนะ และสระให้พิจารณา อักษรอยู่ถัดไป การบ้าน การเมือง การศึกษา

8 5. ตัว ฤ ฤา ให้จัดเรียงหลัง พยัญชนะ ร ตัว ฦ ฦา ให้จัดเรียงหลัง พยัญชนะ ล รำ เรา โรง ฤดู หนาว ลอกเลียน แลกเปลี่ยน ฦาชา

9 6. คำย่อ ทั้งบุคคล และ องค์การ ให้เรียงก่อนชื่อเต็ม ย. ย. สามเสน ย. อ. ปรีดีเวช ยงยุทธ ยรรยง

10 7. คำย่อที่ยอมรับกันแพร่หลาย ให้เรียงตามลำดับ อักษรแบบคำเต็ม ดอกแก้ว ดอกคำใต้ ดร. ชิวาโก ( ดอกเตอร์ชิ วาโก )

11 8. ผู้แต่งที่มีอักษรพยางค์แรก ๆ ซ้ำกันให้เรียงตาม ลำดับพยัญชนะที่อยู่ถัดไป ประยูร จรรยาวงษ์ ประโยชน์ รักดี ประสพ รัตตากร

12 9. ผู้แต่งชื่อซ้ำกันให้เรียงตาม นามสกุล วิลาศ บุนนาค วิลาศ มณีวัต 10. ผู้แต่งที่มีบรรดาศักดิ์สูงกว่า เรียงก่อนบรรดาศักดิ์ ต่ำกว่า ศรีสุนทรโวหาร, พระยา ศรีสุนทรโวหาร, พระ

13 11. ผู้แต่งชาวต่างประเทศ เรียง ตามชื่อสกุล โทนี, จอนท์ โทนี, แบลร์ 12. กรณีชื่อหนังสือเป็นตัวเลขให้ เขียนตามเสียงที่เปล่ง ออกมา เช่น 1001 อ่านว่า พัน หนึ่งทิวา ไม่ใช่หนึ่งพัน หนึ่งทิวา หรือ 100 ปีสุนทรภู่ อ่านว่าร้อยปีสุนทรภู่ ไม่ใช่หนึ่งร้อยปีสุนทรภู่ จึง เรียงไว้ที่อักษร ร

14 13. หนังสือทางประวัติศาสตร์ ของชาติใดชาติหนึ่ง ให้เรียงตามเหตุการณ์จริงที่ เกิดขึ้น ไทย - ประวัติศาสตร์ ไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงสุโขทัย ไทย - ประวัติศาสตร์ - ศรีอยุธยา ไทย - ประวัติศาสตร์ - ธนบุรี

15 การเรียงบัตรรายการ ภาษาอังกฤษ New Hamphire New York News week Newspaper 1. ให้ยึดหลักเรียงตามอักษร (letter by letter) ของแต่ละคำ (word) คำสั้นมาก่อนคำยาว

16 The best in Thai cooking Best plays of the sixties Economic concepts An economic limosine 2. ไม่คำนึงถึง article (a an the) หรือ La Les ( ภาษา ฝรั่งเศส ) ( หากอยู่ในวลีให้ คำนึงถึงลำดับของ Article ด้วย )

17 Doctor Luke Dr. Norton’s wife Doctors on Horseback 3. คำย่อ ให้เรียงตามลำดับคำ เต็ม เช่น Dr. Doctor

18 Geology Geology as a profession Geology as a science 4. เครื่องหมาย punctuation ไม่นำมาพิจารณา ในการเรียงคำ Geology, economics Geology - New York Geology - West Virginia


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำ รายการ 1 (8) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google