งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์ได้

2 การเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและสรีรภาพส่งผลกระทบต่อภาวะทางอารมณ์และจิตใจ สภาพอารมณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดการตั้งครรภ์ ปัจจัยทางสังคมมีผลอย่างมาก

3 แนวคิดของรูบิน แนวคิดของรูบินเสนอพัฒนกิจของการเป็นมารดา
Seeking safe passage Acceptance by others Binding in to the child Giving of oneself

4 พัฒนกิจของสตรีตั้งครรภ์
การปรับตัวทางจิตสังคมมีการแสดงออกเป็นพฤติกรรมเรียกว่าพัฒนกิจของการตั้งครรภ์ แบ่งเป็น 3 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 การยอมรับการตั้งครรภ์ : ทดสอบการตั้งครรภ์ ไตรมาสที่2 การยอมรับทารกในครรภ์: ทารกดิ้น ไตรมาสที่ 3 เตรียมตัวเป็นบิดามารดา : เตรียมของใช้ ความเชื่อ ประเพณีมีผล

5 การปรับตัวทางจิตสังคม
ไตรมาสที่ 1: uncertainty, ambivalence, focus on herself (introversion) ไตรมาสที่2 : fetus as primary focus, narcissism and introversion ไตรมาสที่ 3: vulnerability, increasing dependence, preparation for birth

6 การเปลี่ยนแปลงทางเพศสัมพันธ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

7 ขั้นตอนการปรับบทบาทการเป็นมารดา
จำลองแบบ การฝึกซ้อม จินตนาการ เลือกบทบาทที่เหมาะสม กำหนดการปฏิบัติ

8 การปรับตัวของบิดา โรงเรียนพ่อแม่
Couvade syndrome: เป็นคำเรียกอาการแพ้ท้องของฝ่ายชายเมื่อภรรยาตั้งครรภ์ สาเหตุที่แท้จริงไม่ทราบ เชื่อว่าเกิดจากกลไกการปรับตัวทางจิตอารมณ์ของฝ่ายชาย ( Strickland,1987)

9 reference Olds SB, London ML,& Ladewig PA. Maternal – newborn nursing: A family-center approach. 2 nd ed. พวงน้อย สาครรัตนกุล จันทิมา ขณบดี การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสัมพันธ์พาณิชย์


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google