งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

2 ความหมาย การพัฒนาบุคลิกภาพด้วย เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หมายถึง การรู้จักเลือกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายให้เหมาะกับ รูปร่าง กาลเทศะ วัย อาชีพ และตำแหน่ง โดยรู้จักวิเคราะห์ ตนเอง วิเคราะห์กาลเทศะ เป็นพื้นฐานการเลือกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายอย่างเหมาะสม

3 ความสำคัญของการแต่งกายที่ดี แต่งกายที่มีรสนิยมและทันสมัย มี “ รสนิยม ” คือรู้ว่าสิ่งใด เหมาะสม หรือไม่เหมาะสมกับ ตัวเอง ไม่มากไม่น้อยเกินไป แต่ ในขณะเดียวกัน ก็มีความพิเศษ ไม่เหมือนใคร หัวใจของรสนิยม ที่ดี คือ ความเรียบง่าย ผสมผสานกับความมีไหวพริบ ในการตกแต่ง ดัดแปลง “ รสนิยม ” อาจมีอยู่เอง และ สามารถพัฒนาได้ด้วยจาก ประสบการณ์

4 ประเภทของการแต่งกาย 1. โอกาสปกติ 2. โอกาสพิเศษ โอกาสพิเศษ 3. ยามพักผ่อน

5 1. โอกาสปกติ ได้แก่ การไปทำงาน ไปประชุม ฯลฯ ควรเป็นชุดที่เรียบร้อย เหมาะสมกับ ลักษณะงานและกิจกรรม รวมทั้ง สถานที่ สภาพแวดล้อม และสภาพ อากาศ

6 2. โอกาสพิเศษ โอกาสพิเศษ คือ ไม่ใช่โอกาสตามประเพณี 2.1 งานทั่วไป ถ้ามีบัตรเชิญมักจะกำหนดในบัตรเชิญว่า แต่งกายลำลอง 2.2 งานเลี้ยงตอนค่ำ ( มักกำหนดในบัตรเชิญว่า Dinner) 2.3 งานราตรีสโมสร มักกำหนดว่า (Formal Evening wear) 2.4 งานพิธีการ เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร งานพระราชพิธี 2.5 งานทำบุญที่วัด แต่งกายสุภาพ และมิดชิด สีของเสื้อผ้า เหมาะสมกับงาน

7 3. ยามพักผ่อน ถือเป็นเวลาที่เป็นส่วนตัว 3.1 ชุดอยู่บ้านหรือในหอพัก แต่งกายตามสบาย 3.2 ชุดนอน แต่งกายตามความนิยมส่วนตัว 3.3 ชุดไปเที่ยวหรือพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ 3.4 ชุดกีฬา แต่งกายตามลักษณะของกีฬานั้น ๆ

8 การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ชาย สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท 1. สวมใส่เสื้อสูททุกวัน 2. สวมใส่เสื้อสูทหรือเสื้อสูทสปอร์ตทุกวัน 3. แต่งตัวตามสบาย 4. แต่งกายในเครื่องแบบ

9 มาตรฐานการแต่งกายของผู้ชายนักธุรกิจ 1. เสื้อเชิ้ต 2. กางเกง 3. สูท 4. เนคไท

10 การเลือกเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายสำหรับผู้หญิง หลักพื้นฐานในการแต่งกายที่ดี 1. แต่งกายให้สมกับฐานะ คือ ต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานภาพตำแหน่งหน้าที่บทบาท และอาชีพ 2. แต่งกายที่เหมาะสมกับโอกาส เช่น 3. ไปงานศพต้องใช้ชุดสีดำ แต่งกายให้เหมาะกับบุคลิกภาพ หมายถึง การแต่งกายโดยคำนึงถึงบุคลิกภาพของตนเอง 4. แต่งกายให้เหมาะกับรูปร่าง หมายถึง การเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับรูปร่าง

11 รูปแบบการแต่งกาย 1. ผู้หญิงทันสมัย (Dramatic) 2. ผู้หญิงที่น่าเชื่อถือ (Classic) 3. ผู้หญิงอ่อนหวาน (Romantic) 4. ผู้หญิงลักษณะเป็นธรรมชาติ (Natural) 5. ผู้หญิงลักษณะภูมิฐาน (Euro chic)

12 เครื่องประกอบการแต่งกายของผู้หญิง (Accessories) ต่างหู สร้อยคอ เข็มขัด รองเท้า กระเป๋า

13 กฎพื้นฐานการแต่งกายในโลกธุรกิจ 1. ความเรียบร้อย 2. เลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีคุณภาพ 3. ยึดนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด 4. ยึดแบบอนุรักษ์นิยม 5. สวมสบาย เสื้อผ้า รองเท้า ควรสวมใส่สบาย

14

15

16 THE END


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google