งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขอต้อนรับสู่การจัดการ เรียนการสอน ในห้องเรียนออนไลน์ (Web- Based Instruction) บนระบบบริการ Moodle LMS โดย ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขอต้อนรับสู่การจัดการ เรียนการสอน ในห้องเรียนออนไลน์ (Web- Based Instruction) บนระบบบริการ Moodle LMS โดย ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขอต้อนรับสู่การจัดการ เรียนการสอน ในห้องเรียนออนไลน์ (Web- Based Instruction) บนระบบบริการ Moodle LMS โดย ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์

2 คำนำ จากสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในยุค ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนไป โดยมีผู้ชื่น ชอบการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการ เรียนรู้มากขึ้น ซึ่งเรียกกันว่า สังคมยุคออนไลน์ ดังนั้น ในวงการศึกษาจึงควรใช้ประโยชน์จากการ เปลี่ยนแปลง โดยปรับรูปแบบกระบวนการเรียนการสอน ให้ สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งมีค่านิยมทัศนคติของ ผู้เรียนที่ชื่นชอบเทคโนโลยี และระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เสริมการเรียนรู้ วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201-2102) เพื่อช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเผยแพร่ผลงานและการ เข้าถึง โดยผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต http://accchitraporn.net http://accchitraporn.net และ ผ่านเว็บไซต์ E-learning ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี www.panitthon.ac.t h www.panitthon.ac.t h ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์

3 การบันทึกบัญชีทุนตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุน คงที่ การทำงบการเงิน ตามกฎหมาย ภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วน การรับ หุ้นส่วนใหม่ หุ้นส่วนลาออก หรือตาย การเลิกกิจการและการชำระบัญชีห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคล คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของกิจการ ห้างหุ้นส่วน และ การจัดตั้งกิจการประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วน และข้อแตกต่างที่กำหนด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน การบันทึกรายการเปิดบัญชี การแบ่งผลกำไร ขาดทุน

4 โครงสร้าง รายวิชา หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้าง หุ้นส่วน หน่วยที่ 2 การลงทุนและการจัดสรรกำไร ขาดทุน หน่วยที่ 4 การเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วน หน่วยที่ 3 งบการเงินกิจการห้างหุ้นส่วน หน่วยที่ 5 การเลิกกิจการและการชำระ บัญชีห้างหุ้นส่วน

5 5 1. ผู้เรียนต้องมีอีเมลของตัวเอง ( สมัครได้ที่ hotmail Gmail หรือ Yahoo 2. เปิดเว็บไซต์ผ่าน Google โดยพิมพ์คำว่า chitraporn หรือ จิตราพร 3. คลิกที่ เพื่อเข้าสู่ระบบ 4. คลิกที่ปุ่ม สำหรับการสมัคร เป็นสมาชิกใหม่ 5. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ชื่อผู้ใช้ = รหัสประจำตัวของนักเรียน รหัสผ่าน = ไม่ต่ำกว่า 6 ตัว อีเมล = ตามที่สมัครไว้

6 6 6.. ชื่อ = ให้ใส่ 2 ตัวแรกของรหัสประจำตัว + กลุ่ม + เลขที่ + ชื่อ 7. นามสกุล = ใส่นามสกุลจริง 8. จังหวัด = ใส่จังหวัดจริง 9. ประเทศไทย = เลือก ประเทศไทย 10. คลิกที่ปุ่ม 11. ระบบจะส่ง link ยืนยันการสมัครเป็น สมาชิกไปที่อีเมลของผู้สมัคร

7 7 12. ให้กลับไปเปิดที่ hotmail เพื่อเปิดดูจะมีข้อความ 13. ให้คลิกที่ เพื่อยืนยันการใช้งาน ( หากไม่มีอีเมลยืนยัน ให้ติดต่อ ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์ โทร. 089-8138955 หรือ chitra-acc@hotmail.com)chitra-acc@hotmail.com 14. จากนั้นกลับไปสู่หน้าเว็บเดิม เพื่อดำเนินการ ขั้นต่อไป คลิกที่ปุ่ม เพื่อเข้าสู่ ห้องเรียนออนไลน์

8 8 15. จากนั้น ให้กรอก ชื่อผู้เข้าใช้ และรหัสผ่าน ตามที่ได้แจ้ง ไว้ เมื่อสมัครครั้งแรก ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน แล้วคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ โดยสังเกตจาก แสดงสถานะว่า เข้า สู่ระบบในชื่อของใคร หรือออกจากระบบ

9 9 16. นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาการบัญชีห้าง หุ้นส่วน โดยคลิกที่ หลักสูตร B วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน 17. ระบบจะถามเพื่อให้ ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ให้คลิกที่ปุ่ม ใช่ 18. จากนั้น ระบบจะเปิดเข้าไปในห้องเรียน ออนไลน์ วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน

10 10 ขอให้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ในห้องเรียนที่ไร้ขอบเขต และไม่จำกัดเรื่องเวลา เรียนรู้ได้ในทุกสถานที่ นักเรียนสามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานสำหรับ ผู้เรียน แผนการเรียนรู้ประจำหน่วย เนื้อหาสาระวิชาการบัญชีห้าง หุ้นส่วน (PDF)

11 11


ดาวน์โหลด ppt 1 ขอต้อนรับสู่การจัดการ เรียนการสอน ในห้องเรียนออนไลน์ (Web- Based Instruction) บนระบบบริการ Moodle LMS โดย ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google