งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 15 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 15 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 15 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗

2 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 41 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 075 370651

3 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ นายวิรัตน์ รองพินิจ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 15 นางอารี ทองสันตติ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญ งาน นายอนันต์ ทองเพ็ง. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญ งาน นางอุบล จิตสุวรรณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน นาย........................................ ตำแหน่ง..................................... นายพ่วง แก้วขุนทอง ตำแหน่ง ช่างสำรวจ ช 3 นายสมนึก จันทร์แก้ว. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ ช 3 นายวัชระ พงษ์รักไทย ตำแหน่ง ช่างสำรวจ ช 3 นายณรงค์ พรหมสาตร์ ตำแหน่ง พนักงานขับ รถยนต์ ส 2 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

4 ความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม/เหตุผล อื่นๆ ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตรากำลังไม่เพียงพอ ตำแหน่ง..................................... จำนวน.............................. เนื่องจาก

5 บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ/สภาพการใช้งาน

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 15 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google