งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการ โรงงานปิดป้ายแสดงเลขทะเบียน โรงงานและประเภทหรือชนิดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการ โรงงานปิดป้ายแสดงเลขทะเบียน โรงงานและประเภทหรือชนิดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการ โรงงานปิดป้ายแสดงเลขทะเบียน โรงงานและประเภทหรือชนิดการ ประกอบกิจการไว้ด้านหน้าโรงงาน เพื่อให้ประชาชนและพนักงาน เจ้าหน้าที่ แลเห็นได้ง่าย พ. ศ. 2555 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงขอความร่วมมือผู้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จัดทำแผ่นป้าย แสดงเลขทะเบียนโรงงานและประเภทหรือชนิดการ ประกอบกิจการโรงงาน มีขนาดเพียงพอสำหรับ ประชาชนมองเห็นได้ง่ายในระยะไกล ติดไว้ ด้านหน้าโรงงานเพื่อให้ประชาชนและพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงสถานะของโรงงานที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย หากผู้รับใบอนุญาตไม่ติดแผ่นป้าย ทะเบียนโรงงานหรือประเภทหรือชนิดการประกอบ กิจการโรงงานไว้โดยเปิดเผย อาจทำให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจสอบสถานะของโรงงาน บ่อยครั้ง อันเป็นการสร้างภาระแก่การประกอบ กิจการโรงงานตามปกติ หากพบว่ามีการกระทำที่ ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  จัดทำแผ่นป้ายแสดงเลขทะเบียนโรงงานและ ประเภทหรือชนิดการประกอบกิจการโรงงาน มี ขนาดเพียงพอสำหรับประชาชนมองเห็นได้ง่ายใน ระยะไกล ติดไว้ด้านหน้าโรงงานเพื่อให้ประชาชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงสถานะของ โรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการ โรงงานปิดป้ายแสดงเลขทะเบียน โรงงานและประเภทหรือชนิดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google