งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานปิดป้ายแสดงเลขทะเบียนโรงงานและประเภทหรือชนิดการประกอบกิจการไว้ด้านหน้าโรงงานเพื่อให้ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานปิดป้ายแสดงเลขทะเบียนโรงงานและประเภทหรือชนิดการประกอบกิจการไว้ด้านหน้าโรงงานเพื่อให้ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานปิดป้ายแสดงเลขทะเบียนโรงงานและประเภทหรือชนิดการประกอบกิจการไว้ด้านหน้าโรงงานเพื่อให้ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ แลเห็นได้ง่าย พ.ศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงขอความร่วมมือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จัดทำแผ่นป้ายแสดงเลขทะเบียนโรงงานและประเภทหรือชนิดการประกอบกิจการโรงงาน มีขนาดเพียงพอสำหรับประชาชนมองเห็นได้ง่ายในระยะไกล ติดไว้ด้านหน้าโรงงานเพื่อให้ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงสถานะของโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากผู้รับใบอนุญาตไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนโรงงานหรือประเภทหรือชนิดการประกอบกิจการโรงงานไว้โดยเปิดเผย อาจทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจสอบสถานะของโรงงานบ่อยครั้ง อันเป็นการสร้างภาระแก่การประกอบกิจการโรงงานตามปกติ หากพบว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
จัดทำแผ่นป้ายแสดงเลขทะเบียนโรงงานและประเภทหรือชนิดการประกอบกิจการโรงงาน มีขนาดเพียงพอสำหรับประชาชนมองเห็นได้ง่ายในระยะไกล ติดไว้ด้านหน้าโรงงานเพื่อให้ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงสถานะของโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานปิดป้ายแสดงเลขทะเบียนโรงงานและประเภทหรือชนิดการประกอบกิจการไว้ด้านหน้าโรงงานเพื่อให้ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google