งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ให้เพิ่มคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศนี้ เป็นรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1ท้ายประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555

3 สรุปสาระสำคัญ 2. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ประเภทหลอดแอลอีดี ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ และให้ใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ประเภทหลอดแอลอีดี ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศนี้แทน

4 สรุปสาระสำคัญ 3. ให้เพิ่มประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ท้ายประกาศนี้ เป็นรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ท้ายประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 แนบท้าย รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย

5 สรุปสาระสำคัญ แนบท้าย รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย ดังนี้ - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น จำนวน 5 ยี่ห้อ จำนวน 14 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 32 ยี่ห้อ จำนวน 108 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับพัดลมชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น จำนวน 7 ยี่ห้อ จำนวน 16 รุ่น

6 สรุปสาระสำคัญ - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับพัดลมชนิดระบายอากาศ จำนวน 8 ยี่ห้อ จำนวน 11 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) จำนวน 3 ยี่ห้อ จำนวน 15 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับหลอดผอม จำนวน 1 ยี่ห้อ จำนวน 1 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับ Standby TV จำนวน 8 ยี่ห้อ จำนวน 44 รุ่น

7 สรุปสาระสำคัญ - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 ยี่ห้อ จำนวน 1 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า จำนวน 14 ยี่ห้อ จำนวน 48 รุ่น - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเตารีดฟฟ้า จำนวน 3 ยี่ห้อ จำนวน 6 รุ่น - เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ จำนวน 1 ยี่ห้อ จำนวน 1 รุ่น - หลอดแอลอีดี จำนวน 11 ยี่ห้อ จำนวน 124 รุ่น

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้สำรวจดูในองค์กรว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัวไหนที่เข้าข่ายการประหยัดพลังงานที่ได้ประกาศไว้ในฉบับนี้บ้าง ถ้ามีการติดตั้งใหม่ให้พิจารณาตามที่ประกาศในกฎหมายฉบับนี้ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินที่ได้จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google