งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานที่ไม่เคย เก็บตัวชี้วัด ผลงานที่ไม่เคยเก็บตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานที่ไม่เคย เก็บตัวชี้วัด ผลงานที่ไม่เคยเก็บตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานที่ไม่เคย เก็บตัวชี้วัด ผลงานที่ไม่เคยเก็บตัวชี้วัด

2 ชีวิตที่เหมือนแก้วแตกสลายเมื่อรู้ ว่าติดเชื้อเอชไอวี

3 งานของเราเหมือนการเก็บเศษ แก้วที่แตก งานของเราเหมือนการเก็บเศษ แก้วที่แตก ไม่ว่ามากหรือน้อยเราต้องทำ ให้แก้วใบนี้กลับไปสวยงาม ใช้ งานได้เหมือนเดิม ไม่ว่ามากหรือน้อยเราต้องทำ ให้แก้วใบนี้กลับไปสวยงาม ใช้ งานได้เหมือนเดิม ฟังดูเหมือนยาก แต่ความเป็น จริงมันยากกว่านั้นเพราะชีวิตคน ยิ่งมีรายละเอียดและ องค์ประกอบที่วิจิตรพิสดารกว่า แก้วเสียอีก ฟังดูเหมือนยาก แต่ความเป็น จริงมันยากกว่านั้นเพราะชีวิตคน ยิ่งมีรายละเอียดและ องค์ประกอบที่วิจิตรพิสดารกว่า แก้วเสียอีก แล้วเราก็มีแก้ว ( ตาดวงใจ ) ที่ ต้องดูแลนับดูแล้วประมาณ 80 กว่าโหล ( พันกว่าคนค่ะ ) แล้วเราก็มีแก้ว ( ตาดวงใจ ) ที่ ต้องดูแลนับดูแล้วประมาณ 80 กว่าโหล ( พันกว่าคนค่ะ )

4 แก้วแต่ละใบมีความแตกต่าง หลากหลายที่มา อ่อนเยาว์ แข็งแรงหรือสูงวัยเป็น ร่มไทรของลูกหลาน อ่อนเยาว์ แข็งแรงหรือสูงวัยเป็น ร่มไทรของลูกหลาน ร่ำรวยหรือยากจนไม่มีแม้กระทั่ง ค่ารถ ร่ำรวยหรือยากจนไม่มีแม้กระทั่ง ค่ารถ ยังอยู่ในวัยศึกษา จบปริญญา หรือไม่รู้หนังสือสักตัว ยังอยู่ในวัยศึกษา จบปริญญา หรือไม่รู้หนังสือสักตัว ทำงานดีมีเกียรติหรือตกงาน ติด ยา เป็นผู้ป่วยจิตเวช ล้วนแล้วแต่ เป็นคนที่เราต้องดูแลให้เขาผ่าน พ้นทุกข์ยากทั้งร่างกายและจิตใจ ให้กลับไปใช้ชีวิตได้ในครอบครัว และสังคม กลับไปเป็นแก้วที่ สวยงามและแข็งแกร่ง ทำงานดีมีเกียรติหรือตกงาน ติด ยา เป็นผู้ป่วยจิตเวช ล้วนแล้วแต่ เป็นคนที่เราต้องดูแลให้เขาผ่าน พ้นทุกข์ยากทั้งร่างกายและจิตใจ ให้กลับไปใช้ชีวิตได้ในครอบครัว และสังคม กลับไปเป็นแก้วที่ สวยงามและแข็งแกร่ง

5 ชีวิตที่หลากหลายเหมือนแก้วหลาก สีสัน ทุกรายละเอียดที่แตกต่างแต่ จุดมุ่งหมายเดียวคือทำให้แก้วแตกทุก ใบหลอมเป็นแก้วที่แข็งแกร่งและ สวยงามเช่นเดิม

6 ตัวชี้วัดที่ต้องเก็บ

7 ทุกวันนี้เราต้องเก็บตัวชี้วัดมากมาย เหนื่อยไหม ท้อไหมถ้าตัวชี้วัดไม่ได้ตามเป้าหมาย ทั้งที่ ทำงานหนักขนาดนี้ นี่คือชีวิตของ HIV CO ของเรา ทุกวันนี้เราต้องเก็บตัวชี้วัดมากมาย เหนื่อยไหม ท้อไหมถ้าตัวชี้วัดไม่ได้ตามเป้าหมาย ทั้งที่ ทำงานหนักขนาดนี้ นี่คือชีวิตของ HIV CO ของเรา ทำงานอย่างมุ่งมั่นภายใต้หลักการประจำใจ โรงพยาบาลต้องได้ ( รายได้ ) คนไข้ต้องไม่เสีย ( ปลอดภัย ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ) ไม่ เกิดข้อร้องเรียน ทีม ( สหสาขา ) ก็ต้องดูแล เพราะเราคือมหามิตรที่ต้องประสานพลังกัน ทำงานอย่างมุ่งมั่นภายใต้หลักการประจำใจ โรงพยาบาลต้องได้ ( รายได้ ) คนไข้ต้องไม่เสีย ( ปลอดภัย ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ) ไม่ เกิดข้อร้องเรียน ทีม ( สหสาขา ) ก็ต้องดูแล เพราะเราคือมหามิตรที่ต้องประสานพลังกัน ทำงานด้วยใจ : คนไข้คือศูนย์กลาง พร้อมที่จะ ช่วยเหลือ ปัญหาของเขาต้องได้รับการดูแล ( ทั้ง ร่างกายและจิตใจ ) ปลอดภัยบริการ : มาตรฐานเป็นอย่างไรคนไข้ต้อง ได้ตามนั้น ประสานงานเป็นทีม : ดูแลทีมให้ทำงานอย่างมี ความสุขเรียกว่าผูกจิต ผูกใจ ผูกข้อไม้ข้อมือกัน เลย

8 “ สิ่งดี ดี ที่เราทำให้คนไข้ จะทำ ให้เกิดบุญกุศลและสิ่งดีดีกับเรา และครอบครัว เราจะไม่เจอทุกข์ หนัก หรือถ้ามิวิกฤติเราก็จะผ่าน ไปได้ด้วยพลังของความดี แต่ ขอให้ทำด้วยใจที่หวังและ ปรารถนาดีกับเขาอย่างจริงใจ เราสามารถเรียนรู้ชีวิตจากคนไข้ ที่เราดูแลอยู่ เขาคิดแบบนี้ ใช้ ชีวิตแบบนี้ก็จะส่งผลต่อชีวิตเขา แบบนี้ ให้เรานำมาเป็นตัวอย่าง ในการใช้ชีวิต ” “ สิ่งดี ดี ที่เราทำให้คนไข้ จะทำ ให้เกิดบุญกุศลและสิ่งดีดีกับเรา และครอบครัว เราจะไม่เจอทุกข์ หนัก หรือถ้ามิวิกฤติเราก็จะผ่าน ไปได้ด้วยพลังของความดี แต่ ขอให้ทำด้วยใจที่หวังและ ปรารถนาดีกับเขาอย่างจริงใจ เราสามารถเรียนรู้ชีวิตจากคนไข้ ที่เราดูแลอยู่ เขาคิดแบบนี้ ใช้ ชีวิตแบบนี้ก็จะส่งผลต่อชีวิตเขา แบบนี้ ให้เรานำมาเป็นตัวอย่าง ในการใช้ชีวิต ”

9 ตัวชี้วัดที่ไม่เคยเก็บ ร้อยยิ้มที่บอกถึงพลังและความสุข เป็น กำลังใจ เติมไฟให้พวกเราทุกคนอย่างไม่ มีวันมอดดับ ตัวชี้วัดที่ไม่เคยเก็บ ร้อยยิ้มที่บอกถึงพลังและความสุข เป็น กำลังใจ เติมไฟให้พวกเราทุกคนอย่างไม่ มีวันมอดดับ

10 เบื้องหลังรอยยิ้ม ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ แพทย์ 89.67% ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ แพทย์ 89.67% ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ พยาบาล 92.74% ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ พยาบาล 92.74% ความพึงพอใจภาพรวมจากการ บริการของหน่วยงาน 88.24% ความพึงพอใจภาพรวมจากการ บริการของหน่วยงาน 88.24% ร้อยละผู้ติดเชื้อรับยาต้านไวรัสขาด การรักษา 0.91% ร้อยละผู้ติดเชื้อรับยาต้านไวรัสขาด การรักษา 0.91% ร้อยละการติดเชื้อดื้อยารายใหม่ 0.8% ร้อยละการติดเชื้อดื้อยารายใหม่ 0.8%

11 ตัวชี้วัดที่ไม่เคย เก็บ แต่เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจ เติมไฟให้เรา สามารถทำงานต่อไป ตัวชี้วัดที่ไม่เคย เก็บ แต่เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจ เติมไฟให้เรา สามารถทำงานต่อไป ความร่วมมือร่วมใจของทีม ประสาน พลังและดูแลกันให้ทุกคนทำงาน อย่างมีร้อยยิ้มแม้จะทำงานด้วยความ เหนื่อยยาก ความร่วมมือร่วมใจของทีม ประสาน พลังและดูแลกันให้ทุกคนทำงาน อย่างมีร้อยยิ้มแม้จะทำงานด้วยความ เหนื่อยยาก

12 ดูแลทุกข์สุขของคนไข้ ทุ่มเททั้ง แรงกายแรงใจ อย่าลืมดูแล สุขภาพของตัวเอง และอย่าลืม คนสำคัญ ให้เวลาดูแลครอบครัว ของคุณด้วย ด้วยรักและห่วงใย จาก พยาบาลและผู้ประสานงานเอดส์ (HIV Super CO) จาก พยาบาลและผู้ประสานงานเอดส์ (HIV Super CO)

13 รอยยิ้มของแพทย์ รอยยิ้มของแพทย์

14 รอยยิ้มของเภสัชกร

15 รอยยิ้มของ HIV Coordinator

16 รอยยิ้มของพยาบาลเวชกรรม สังคม

17 รอยยิ้มของพยาบาลผู้ให้ คำปรึกษา

18 รอยยิ้มของนักเทคนิคการแพทย์

19 รอยยิ้มของพนักงานช่วยเหลือ คนไข้

20


ดาวน์โหลด ppt ผลงานที่ไม่เคย เก็บตัวชี้วัด ผลงานที่ไม่เคยเก็บตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google