งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หากจะเปรียบเทียบตัวเราและ เพื่อนร่วมงานเป็นเสมือนห่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หากจะเปรียบเทียบตัวเราและ เพื่อนร่วมงานเป็นเสมือนห่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หากจะเปรียบเทียบตัวเราและ เพื่อนร่วมงานเป็นเสมือนห่าน

3 การบินเป็นรูปตัว V จะเพิ่ม ประสิทธิภาพ ให้กับห่านทั้งฝูงได้ 71% เมื่อเปรียบเทียบ กับห่าน ที่บินโดยลำพัง

4 ความรู้ที่ 1: หากมีเป้าหมายเดียวกัน และทำงานร่วมกันเป็นทีม จะทำให้เราไปถึงเป้าหมาย ได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น ความร่วมมือร่วมใจในทีม จะก่อให้เกิดความสำเร็จ ที่ยิ่งใหญ่กว่า

5 เมื่อมีห่านตัวใด ตัวหนึ่ง หลุดออกจาก ฝูง

6 การบินโดยลำพัง ของห่านตัวนั้นจะ รู้สึกถึงแรงต้าน ของอากาศ ซึ่งจะ ทำให้บินยากขึ้น

7 หากเมื่อห่านตัวนั้น เร่งความเร็วและบิน ให้ทันฝูงจะได้รับแรง พยุงจากเพื่อนซึ่งบิน อยู่ด้านหน้า

8 ความรู้ที่ 2 : เมื่อเราทำงานอย่างสอดคล้อง ไปในทางเดียวกัน จะทำให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น งานทุกอย่างที่ทำจะง่ายขึ้น และไปถึงเป้าหมาย ได้เร็วขึ้น ทุกคนในทีมก็มี แนวโน้มที่จะยอมรับ และให้ความช่วยเหลือกันมาก ขึ้นไปอีก

9 เมื่อผู้นำของฝูงห่านเริ่มอ่อนล้า ภายหลังจากบินมานาน..

10 ... มันจะบินไปอยู่ด้าน ท้ายของตัว “V” ในขณะที่จะมีห่านอีก ตัวหนึ่งรับหน้าที่เป็น ผู้นำฝูงแทน

11 ความรู้ที่ 3 ผลัดกันเป็นผู้นำ... สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผลัดเปลี่ยนกันแก้ไขปัญหา และภาระยุ่งยากต่างๆ ผสมผสานความรู้ ความสามารถ พรสวรรค์ ปัจจัยและทรัพยากรต่างๆ ของทีมเข้าด้วยกัน

12 ในขณะที่บินเป็นตัว “V” นั้น พวกห่านจะส่งเสียงร้องเพื่อ ให้กำลังใจห่านที่อยู่ ข้างหน้า และช่วยกันรักษาระดับ ความเร็วให้คงที่

13 บทเรียนที่ 4: เมื่อมีความกล้าหาญและ ให้กำลังใจกัน จะส่งผลให้งานที่ทำมี ความก้าวหน้าสูงกว่า ทุกคำพูดแห่งกำลังใจจะ กระตุ้น และช่วยให้ทีมแข็งแกร่ง ขึ้น และทำให้เป้าหมายสำเร็จ ได้อย่างดีที่สุด

14 เมื่อมีห่านป่วย บาดเจ็บ หรือเหนื่อยล้า

15 มันจะหลุดออกจาก ฝูง...

16 ห่านจำนวนหนึ่งจะละ จากฝูง และบินเคียงคู่ไปกับ ห่านที่อ่อนแอนั้น พวกมันจะช่วยเหลือกัน ไปตลอดทาง จนกระทั่งห่านที่ป่วยนั้น ตายจากไป หรือไม่ก็จนกว่าห่านที่ ป่วยจะแข็งแรง และบินได้อีกครั้ง จากนั้นพวกมันก็จะบิน เข้าฝูง เป็นรูปตัว “V” อีกครั้ง

17 บทเรียนที่ 5: ยืนหยัดเคียงข้างกัน และกันเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรค อะไรขึ้นก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่ ยากลำบากหรือ ช่วงเวลาที่มีความ ท้าทายที่ยิ่งใหญ่ รออยู่

18 หากเรารักและ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้วยหัวใจของ ทีม สหกรณ์ เราสามารถใช้ความ แตกต่าง ของแต่ละคนสร้าง ผลงานที่ท้าทาย ร่วมกัน หากเราตระหนักถึง การเป็นผู้ให้ ชีวิตของเราจะง่ายขึ้น และมีความหมายมาก ขึ้น

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt หากจะเปรียบเทียบตัวเราและ เพื่อนร่วมงานเป็นเสมือนห่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google