งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
กราฟชนิดพิเศษ ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 กราฟสมบูรณ์ นิยาม 7.12 กราฟสมบูรณ์ (complete graph) คือกราฟ ที่แต่ละจุดของกราฟมีเส้นเชื่อมไปยังจุดอื่นๆ ทุก จุด ในกราฟและเส้นเชื่อมที่เชื่อมไปแต่ละจุดมี เพียง 1 เส้นเท่านั้น เขียนแทนกราฟสมบูรณ์ที่ ประกอบด้วยจุด n จุดว่า Kn

3 ตัวอย่างกราฟสมบูรณ์ K1 K2 K3 K4

4 การสร้างกราฟสมบูรณ์ จะพบว่า ถ้าต้องการสร้างกราฟสมบูรณ์ที่มีจุดบน กราฟ n จุด ต้องใช้เส้นเชื่อมจุดต่างๆเหล่านั้น ทั้งหมด n(n-1) เส้น 2

5 กราฟวงรอบ นิยาม 7.13 กราฟวงรอบ (cycle) คือกราฟที่ประกอบด้วย จุด n จุด คือ v1,v2,v3,…vn และด้าน n ด้านคือ (v1,v2),(v2,v3),…,(vn+1,vn),(vn,v1) โดยที่ n >= 3 กราฟจะมีลักษณะเป็นเส้นรอ บวงเชื่อมต่อระหว่างจุดต่างๆในกราฟ เขียนแทน กราฟวงรอบที่มีจุด n จุดได้ด้วย Cn

6 ตัวอย่างกราฟวงรอบ C3 C4

7 กราฟวงล้อ นิยาม 7.14 กราฟวงล้อ (wheel) คือกราฟที่มีลักษณะ คล้ายกราฟวงล้อ ประกอบด้วยจุดตั้งแต่ 4 จุด ขึ้นไป การสร้างกราฟวงล้อทำโดยเพิ่มจุดเข้าไปในกราฟ วงรอบ 1 จุดแล้วสร้างเส้นเชื่อมไปยังจุดทุกจุด บนกราฟวงรอบ เราเรียกกราฟวงล้อว่า Wn

8 ตัวอย่างกราฟวงล้อ C3 C4

9 กราฟลูกบาศก์ นิยาม 7.15 กราฟลูกบาศก์ (n-cube) คือกราฟที่แทน เลขฐานสองโดยที่จุดจะเป็นจุดประชิดกันเมื่อมี บิตที่แตกต่างกันแค่ 1 บิต เราเรียกกราฟลูกบาศก์ขนาด n บิตว่า Qn


ดาวน์โหลด ppt ค32213 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google