งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม กราฟชนิดพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม กราฟชนิดพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม กราฟชนิดพิเศษ

2 กราฟสมบูรณ์ นิยาม 7.12 กราฟสมบูรณ์ (complete graph) คือกราฟที่แต่ละจุดของกราฟมี เส้นเชื่อมไปยังจุดอื่นๆ ทุกจุด ใน กราฟและเส้นเชื่อมที่เชื่อมไปแต่ ละจุดมีเพียง 1 เส้นเท่านั้น เขียน แทนกราฟสมบูรณ์ที่ประกอบด้วย จุด n จุดว่า K n

3 ตัวอย่างกราฟ สมบูรณ์ K 1 K 2 K 3 K 4

4 การสร้างกราฟ สมบูรณ์ จะพบว่า ถ้าต้องการสร้างกราฟ สมบูรณ์ที่มีจุดบนกราฟ n จุด ต้องใช้เส้นเชื่อมจุดต่างๆเหล่านั้น ทั้งหมด n(n-1) เส้น 2

5 กราฟวงรอบ นิยาม 7.13 กราฟวงรอบ (cycle) คือกราฟที่ ประกอบด้วยจุด n จุด คือ v 1,v 2,v 3,…v n และด้าน n ด้านคือ (v 1,v 2 ),(v 2,v 3 ),…,(v n+1,v n ),(v n,v 1 ) โดยที่ n >= 3 กราฟจะมีลักษณะ เป็นเส้นรอบวงเชื่อมต่อระหว่าง จุดต่างๆในกราฟ เขียนแทน กราฟวงรอบที่มีจุด n จุดได้ด้วย C n

6 ตัวอย่างกราฟวงรอบ C 3 C4

7 กราฟวงล้อ นิยาม 7.14 กราฟวงล้อ (wheel) คือกราฟที่มี ลักษณะคล้ายกราฟวงล้อ ประกอบด้วยจุดตั้งแต่ 4 จุดขึ้น ไป การสร้างกราฟวงล้อทำโดยเพิ่ม จุดเข้าไปในกราฟวงรอบ 1 จุด แล้วสร้างเส้นเชื่อมไปยังจุดทุก จุดบนกราฟวงรอบ เราเรียกกราฟวงล้อว่า W n

8 ตัวอย่างกราฟวงล้อ C 3 C4

9 กราฟลูกบาศก์ นิยาม 7.15 กราฟลูกบาศก์ (n-cube) คือกราฟ ที่แทนเลขฐานสองโดยที่จุดจะ เป็นจุดประชิดกันเมื่อมีบิตที่ แตกต่างกันแค่ 1 บิต เราเรียกกราฟลูกบาศก์ขนาด n บิตว่า Q n


ดาวน์โหลด ppt ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม กราฟชนิดพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google