งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิสกมลฉัตร อู่ศิริกุลพานิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิสกมลฉัตร อู่ศิริกุลพานิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มิสกมลฉัตร อู่ศิริกุลพานิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การแปรผัน โดย มิสกมลฉัตร อู่ศิริกุลพานิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

2 การแปรผัน การแปรผันโดยตรง (Direct Variation) เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างปริมาณของสองสิ่ง เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งก็เพิ่มขึ้นตามด้วย หรือเมื่อสิ่งหนึ่งลดลงอีกสิ่งหนึ่งก็ลดลงตามไปด้วยอย่างเป็นส่วนกัน นิยามการแปรผันโดยตรง นิยาม : ให้ x และ y แทนปริมาณใดๆ เขียนแทน"x แปรผันโดยตรงกับ y" ด้วยสัญลักษณ์ x y เขียนแทนด้วยสมการ x = ky โดยที่ k เป็นค่าคงตัว (constant) และ k 0 เรียก k ว่า ค่าคงตัวของการแปรผัน

3 ตัวอย่างของการแปรผันโดยตรง

4

5

6

7


ดาวน์โหลด ppt มิสกมลฉัตร อู่ศิริกุลพานิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google