งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคูณเมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6 บทนิยาม ให้ A = [a ij ] m x n, B = [b ij ] n x r แล้ว AB = [c ij ] m x r เมื่อ c ij = a i1 b 1j + a i2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคูณเมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6 บทนิยาม ให้ A = [a ij ] m x n, B = [b ij ] n x r แล้ว AB = [c ij ] m x r เมื่อ c ij = a i1 b 1j + a i2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การคูณเมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6

3 บทนิยาม ให้ A = [a ij ] m x n, B = [b ij ] n x r แล้ว AB = [c ij ] m x r เมื่อ c ij = a i1 b 1j + a i2 b 2j +... + a in b nj สำหรับทุก i = 1, 2,..., m และ j = 1, 2,..., r

4 นั่นคือ เมื่อ จากบทนิยาม เมื่อกำหนดเมทริกซ์ A, B มาให้ จะหา AB ได้ เมื่อ A มีจำนวนหลักเท่ากับจำนวนแถวของ B

5 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดเมทริกซ์ A, B, C ดังนี้ วิธีทำ จงหา AB, BC, A(BC), (AB)C, BA 

6

7 BA หาค่าไม่ได้ เนื่องจาก เมทริกซ์ B มี 3 หลัก แต่ เมทริกซ์ A มี 2 แถว จึงไม่สามารถหาผลคูณของ BA ได้

8 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดเมทริกซ์ A, B, C ดังนี้ วิธีทำ จงหา (A + B)(A – B), A 2 - B 2, AI, IA, (A + B) 2, A 2 + 2AB + B 2 จะเห็นว่า (A + B)(A – B)  A 2 - B 2

9 จะได้ว่า AI = A = IA

10 จะเห็นว่า (A + B) 2  A + 2AB + B 2 ตัวอย่าง กำหนดให้ จงหาเมทริกซ์ A 2, A 3 วิธีทำ

11 บทนิยาม สำหรับจำนวนเต็มบวก n ใด ๆ จะให้ I n = [i jk ] n x n และเรียก I n ว่าเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์มิติ n x n อาจเขียนแทน I n ด้วย I ดังนั้น จากบทนิยามจะได้ว่า เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt การคูณเมทริกซ์ ค 33212 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6 บทนิยาม ให้ A = [a ij ] m x n, B = [b ij ] n x r แล้ว AB = [c ij ] m x r เมื่อ c ij = a i1 b 1j + a i2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google