งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ความสัมพันธ์ดีกรี n และ การประยุกต์ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ความสัมพันธ์ดีกรี n และ การประยุกต์ใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ความสัมพันธ์ดีกรี n และ การประยุกต์ใช้งาน

2 ความสัมพันธ์ดีกรี n และ การประยุกต์ ความสัมพันธ์ระหว่างของที่ มากกว่า 2 อย่าง อาจเกิดขึ้นได้ โดยที่สมาชิกของความสัมพันธ์ ของสิ่งของ n อย่างเมื่อ n > 2 จะ อยู่ในรูป (a1,a2,a3,…,a4) เราเรียก n ว่าดีกรีของ ความสัมพันธ์และเรียกสมาชิกของ แต่ละตัวของความสัมพันธ์ว่า เอ็น - ทูเปิล (n-tuple)

3 ตัวอย่าง กำหนดความสัมพันธ์บนเซตของ จำนวนเต็มระหว่างจำนวน 3 จำนวน ดังนี้ R = {(a,b,c)  I  I  I | a { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2183975/slides/slide_3.jpg", "name": "ตัวอย่าง กำหนดความสัมพันธ์บนเซตของ จำนวนเต็มระหว่างจำนวน 3 จำนวน ดังนี้ R = {(a,b,c)  I  I  I | a

4 ความสัมพันธ์และ ฐานข้อมูล แนวคิดของความสัมพันธ์ n-tuple ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในระบบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relation database system) โดยตัวแบบเชิงสัมพันธ์ (relation model) ได้จัดเก็บข้อมูลที่สัมพันธ์ กันซึ่งอยู่ใน แถว เดียวกันของ ตาราง เขียนแทนการเก็บข้อมูลใน 1 แถว ได้ดังนี้ (a1,a2,a3,…,an)

5 ตัวอย่าง ตาราง แสดงข้อมูลวิชาเรียน รหัส ประจำตัว และเกรดที่ได้รับ CourseIDGRADE ว 101 12345A ว 101 67890B+ ค 202 12345B

6 ตัวอย่าง จากตาราง แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง 3 เซตคือ Course, ID และ GRADE ซึ่งมีดีกรีเป็น 3 ดังนั้น ความสัมพันธ์ที่ได้จึงเป็น สับเซตของ Course  ID  GRADE เขียนเป็นคู่อันดับคือ ( ว 101,12345,A)

7 แอตทริบิวต์ สดมภ์ (column) ของตารางใน ฐานข้อมูลเรียกว่า แอตทริบิวต์ (attributes) โดยแต่ละแอตทริบิ วต์จะต้องมีชื่อเรียกเพื่ออ้างอิง เช่น ตารางที่ 5.1 ประกอบด้วยแอ ตทริบิวต์ Course, ID และ Grade

8 กุญแจหลัก แอตทริบิวต์บางแอตทริบิวต์ของ ความสัมพันธ์จะถูกเลือกเป็นกุญแจ หลัก (primary keys) ของความสัมพันธ์ นั้น ถ้าค่าของข้อมูลของแอตทริบิวต์ ใน 2 แถวใดๆ ไม่ซ้ำกันเลย (unique) โดยทั่วไป การเลือกแอตทริบิวต์ที่จะ ใช้เป็นกุญแจหลักจะต้องใช้แอตทริ บิวต์ที่น้อยที่สุด แต่งบางครั้งไม่ สามารถใช้ แอตทริบิวต์เดี่ยวๆได้ อาจจะต้องใช้ 2 แอตทริบิวต์หรือ มากกว่านั้น เราเรียกกุญแจหลักที่มีหลายแอตทริ บิวต์ว่า คีย์คอมโพสิท (composite)


ดาวน์โหลด ppt ค 31212 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ความสัมพันธ์ดีกรี n และ การประยุกต์ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google