งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS344-321 Assembly Language Programming Period 14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS344-321 Assembly Language Programming Period 14."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS344-321 Assembly Language Programming Period 14

2 ต้องการหาสูตรทั่วไป สำหรับตำแหน่งของสมาชิกในแถว ลำดับ สมมุติแถวลำดับ a หนึ่งมิติขนาด 20 ( ต้องการขนาดเท่าใด ก็ได้ ) a11a12a13…a20 สมมุติว่า สมาชิกแต่ละตัวมีขนาด 1 word ( ต้องการขนาด เท่าใดก็ได้ ) adw 20 dup(0)

3 เขียนเป็นภาพได้ดังนี้ ตำแหน่ง ai a + 0 a1 a + 1 a + 2 a2 a + 3 a + 4 a3 a + 5 … a + 38 a20 a + 39

4 สูตร ตำแหน่งของ ai อยู่ที่ a + ( ขนาดของสมาชิก )*(i-1)

5 สำหรับแถวลำดับสองมิติ สมมุติแถวลำดับ a มีขนาด mxn a11a12a13…a1n a21a22a23…a2n …………… am1am2am3…amn

6 กรณีที่เก็บโดยใช้แถวเป็นหลัก (row major order) สมมุติ ว่าสมาชิกมีขนาด s เขียนเป็นภาพได้ ดังนี้ ตำแหน่ง aij a + s*0a11 a+ s*1a12 a + s*2a13 … a + s*(j-1)a1j … a + s*(n-1)a1n แถวที่ 1

7 ตำแหน่ง aij a+s*n*(i-1)+s*0ai1 a+s*n*(i-1)+s*1ai2 a+s*n*(i-1)+s*2ai3 … a+s*n*(i-1)+s*(j-1)aij … a+s*n(m-1)+s*(n-1)amn สูตร

8 กรณีที่เก็บโดยใช้สดมภ์เป็นหลัก (column major order) ใช้สูตร a+s*m*(j-1)+s*(i-1)


ดาวน์โหลด ppt CS344-321 Assembly Language Programming Period 14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google