งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ตารางค่าความจริงของตัว ดำเนินการเชิงตรรกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ตารางค่าความจริงของตัว ดำเนินการเชิงตรรกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ตารางค่าความจริงของตัว ดำเนินการเชิงตรรกะ

2 ตารางค่าความจริง ใช้สำหรับแจกแจงค่าความจริงที่ เป็นไปได้ทั้งหมดของประพจน์ที่ ถูกเชื่อมด้วยตัวดำเนินการต่างๆ

3 ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ ตัวดำเนินการนิเสธ ตัวดำเนินการและ ตัวดำเนินการหรือ ตัวดำเนินการถ้าแล้ว ตัวดำเนินการก็ต่อเมื่อ

4 ตัวดำเนินการนิเสธ (not) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ~ กลับจริงเป็นเท็จกลับเท็จเป็นจริง มีตารางค่าความจริงดังนี้

5 ตัวดำเนินการนิเสธ (not) P~P~P TF FT

6 ตัวดำเนินการ และ (conjunction) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  จะมีค่าความจริงเป็นจริงเมื่อทั้ง สองประพจน์มีค่าความจริงทั้งคู่ ในกรณีอื่นๆจะมีค่าความจริงเป็น เท็จ มีตารางค่าความจริงดังนี้

7 ตัวดำเนินการ และ (conjunction) PQ PQPQ TTT TFF FTF FFF

8 ตัวดำเนินการ หรือ (disjunction) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  จะมีค่าความจริงเป็นเท็จก็ต่อเมื่อ ทั้งสองประพจน์มีค่าความจริง เป็นเท็จทั้งคู่ ในกรณีอื่นๆจะมีค่า ความจริงเป็นจริง มีตารางค่าความจริงดังนี้

9 ตัวดำเนินการ หรือ (dijunction) PQ PQPQ TTT TFT FTT FFF

10 ตัวดำเนินการ exclusive or เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  จะมีค่าความจริงเป็นจริงก็ต่อเมื่อ ทั้งสองประพจน์มีค่าความจริง ต่างกัน จะมีค่าความจริงเป็นเท็จ ก็ต่อเมื่อประพจน์ทั้งสองมีค่า ความจริงเหมือนกัน มีตารางค่าความจริงดังนี้

11 ตัวดำเนินการ exclusive or PQ PQPQ TTF TFT FTT FFF

12 ตัวดำเนินการ ถ้า.. แล้ว (implication) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  จะมีค่าความจริงเป็นเท็จกรณี เดียวก็คือ ตัวหน้าเป็นจริง ตัว หลังเป็นเท็จ กรณีอื่นๆเป็นจริง ทั้งหมด มีตารางค่าความจริงดังนี้

13 ตัวดำเนินการ ถ้า.. แล้ว (implication) PQ PQPQ TTT TFF FTT FFT

14 ตัวดำเนินการ ก็ต่อเมื่อ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  จะมีค่าความจริงก็ต่อเมื่อทั้งสอง ประพจน์มีค่าความจริงเหมือนกัน จะมีค่าความเป็นจริงเป็นเท็จก็ ต่อเมื่อ ทั้งสองประพจน์มีค่า ความจริงต่างกัน มีตารางค่าความจริงดังนี้

15 ตัวดำเนินการ ก็ต่อเมื่อ PQ PQPQ TTT TFF FTF FFT


ดาวน์โหลด ppt ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ตารางค่าความจริงของตัว ดำเนินการเชิงตรรกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google