งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวีระ คงกระจ่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม หลักการทำงานของ WWW.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวีระ คงกระจ่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม หลักการทำงานของ WWW."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวีระ คงกระจ่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม หลักการทำงานของ WWW

2 การทำงานของ World Wide Web : WWW เว็บ หรือ เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) คือบริการบนอินเตอร์เน็ต โดยมีการ เชื่อมโยงเว็บเพจเข้าด้วยกันในแบบใยแมงมุม การใช้งานเว็บ จะต้องใช้โปรแกรมเว็บบราว เวอร์ในเครื่องของตนเอง เรียกไปยังเว็บเพจที่ เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆทั่วโลก และสามารถคลิกไฮเปอร์ลิงค์ ที่แสดงอยู่ใน หน้าเว็บเพจหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงไปยังอีกเว็บ เพจหนึ่งได้อย่างง่ายดาย การทำงานของ WWW จะอาศัยหลักการ Client/Server ( ผู้ขอใช้บริการ / ผู้ให้บริการ ) เช่นเดียวกับบริการอื่นๆในอินเตอร์เน็ต

3 การทำงานของเว็บ บราวเซอร์

4 ผู้ใช้พิมพ์ URL ของเว็บที่ ต้องการ เว็บบราวเซอร์ส่งข้อความไปยัง เว็บเซอร์เวอร์ โปรแกรมเว็บเซอร์เวอร์ค้นหา ข้อมูล เว็บเซอรฺเวอร์ส่งข้อมูลกลับไปให้ เว็บบราวเซอร์ เว็บบราวเซอร์แสดงข้อมูลที่ ได้รับ

5 การทำงานของเว็บ บราวเซอร์

6 รู้จักกับโปรโตคอล HTTP ในทางคอมพิวเตอร์เราเรียก “ ภาษา ” ที่คอมพิวเตอร์สอง เครื่องใช้คุญกันว่า โปรโตคอล (Protocol) โปรโตคอลสำหรับระบบ www มี ชื่อเรียกว่า Hyper Text Transfer Protocol

7 รู้จักกับโปรโตคอล HTTP เว็บบราวเซอร์ร้องขอเพจจากเว็บ เซอร์เวอร์ ในทางเทคนิคเรียกว่า เป็นการส่ง HTTP Request ส่วน ในทางกลับกันเมื่อเว็บบราวเซอร์ ส่งเนื้อหาของเพจกลับไปเราจะ เรียกว่าเป็นการส่ง HTTP Response

8 การทำงานของ โปรโตคอล HTTP

9 เว็บเพจคืออะไร เว็บเพจก็คือเนื้อหาที่แสดงออก มาบนหน้าจอของโปรแกรมเว็บ บราวเซอร์ จุดเด่นของเว็บเพจคือการมี ไฮเปอร์ลิงค์สำหรับเชื่อมโยงไป ยังเว็บเพจอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว เว็บเพจแต่ละ หน้าจะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ในเว็บ เซอร์เวอร์ ไฟล์เหล่านี้มักจะมี นามสกุลเป็น.html หรือ.htm


ดาวน์โหลด ppt นายวีระ คงกระจ่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม หลักการทำงานของ WWW.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google