งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง โลกดาวเคราะห์บ้านของเรา (ตำแหน่งบนโลก) เสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง โลกดาวเคราะห์บ้านของเรา (ตำแหน่งบนโลก) เสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง โลกดาวเคราะห์บ้านของเรา (ตำแหน่งบนโลก) เสนอ
อาจารย์สมยศ แม้นสงวน รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม(ว43261) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

2 ตำแหน่งบนโลก การบอกตำแหน่งของวัตถุบนโลกแต่ละจุดนั้น มีหลักเกณฑ์การบอกตำแหน่งเป็นสากลคือเมื่อบอกตำแหน่งแล้วต้องสามารถมีความเข้าใจกันทุกชนชาติ โดยมีข้อตกลงกันว่าการบอกตำแหน่งบนโลกให้บอกเป็นบริเวณที่เส้นลองจิจูดและละติจูดตัดกัน

3 เส้นละติจูด(Latitude)
เส้นละติจูด คือ เส้นสมมติที่ลากรอบโลก โดยลากขนานกับเส้นศูนย์สูตร อยู่ระหว่างขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ โดยกำหนดว่า

4 1. เส้นศูนย์สูตร(Equator) คือเส้นละติจูดที่ เป็นเส้นละติจูดที่ยาวที่สุดที่ลากผ่านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก 2. ทางซีกโลกเหนือมีค่าละติจูดตั้งแต่ เหนือ 3. ทางซีกโลกใต้มีค่าละติจูดตั้งแต่ ใต้

5 รูป เส้นละติจูด

6 เส้นลองจิจูด(Longitude)
เส้นลองจิจูด คือ เส้นสมมติที่ลากตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรไปผ่านขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ โดยกำหนดว่า

7 1. เส้นลองจิจูดที่ลากผ่านหอดูดาวเมืองกรีนิซประเทศอังกฤษ เป็นเส้นลองจิจูดที่ เรียกว่าเส้นไพร์มเมอริเดียน(Primeridian) ซึ่งเป็นเส้นที่กำหนดเวลามาตรฐานของโลก 2. ค่าลองจิจูดจะบอกเป็นองศาตะวันออกและองศาตะวันตกโดยยึดเส้นไพร์มเมอริเดียนเป็นหลักดังนี้ 2.1 เส้นลองจิจูดที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเส้นลองจิจูดที่ มีค่า ตะวันออก 2.2 เส้นลองจิจูดที่อยู่ทางทิศตะวันตกของเส้นลองจิจูดที่ มีค่า ตะวันตก

8 รูปที่ แสดงเส้นลองติจูด

9 รูป แผนที่ประเทศไทยแสดงตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทย

10 จากรูปแผนที่ประเทศไทยเราสามารถบอกตำแหน่งโดยประมาณของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยได้ดังนี้
1. ตำแหน่งเหนือสุดของประเทศไทยอยู่ที่เส้นละติจูด 20.4o เหนือ ซึ่งลากผ่าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

11 2. ตำแหน่งใต้สุดของประเทศไทยอยู่ที่เส้นละติจูด 5
2. ตำแหน่งใต้สุดของประเทศไทยอยู่ที่เส้นละติจูด 5.6o เหนือ ซึ่งลากผ่าน อ.เบตง จ.ยะลา 3. ตำแหน่งตะวันออกสุดของประเทศไทยอยู่ที่ลองจิจูด 105.7o ตะวันออก ซึ่งลากผ่าน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

12 4. ตำแหน่งตะวันตกสุดของประเทศไทยอยู่ที่ลองจิจูด 97
4. ตำแหน่งตะวันตกสุดของประเทศไทยอยู่ที่ลองจิจูด 97.3o ตะวันออก ซึ่งลากผ่าน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง โลกดาวเคราะห์บ้านของเรา (ตำแหน่งบนโลก) เสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google