งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง คีย์ลัดที่ควรทราบ จัดทำโดย ด. ช. ธีธัช สุวัณณวะยัคฆ์ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 1 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง คีย์ลัดที่ควรทราบ จัดทำโดย ด. ช. ธีธัช สุวัณณวะยัคฆ์ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 1 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง คีย์ลัดที่ควรทราบ จัดทำโดย ด. ช. ธีธัช สุวัณณวะยัคฆ์ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 1 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

2 F1 Help F2 Edit F3 paste name ใช้เรียกชื่อที่ตั้งขึ้น นำมาใส่ในสูตร F4 เปลี่ยนหรือใส่เครื่องหมาย $ ใน ตำแหน่งอ้างอิงบนสูตร F4 ทวนคำสั่งล่าสุดซ้ำ F5 Goto เพื่อไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ ต้องการ F9 สั่งคำนวณ

3 Ctrl+Alt+F9 สั่งคำนวณเพื่อแก้ไข Recalculation Bug Shift+F9 สั่งคำนวณเฉพาะ active sheet Ctrl+Click เลือกเซลล์ที่ไม่ติดต่อกันให้เป็น กลุ่มเซลล์ Ctrl+Enter บันทึกซ้ำลงไปในกลุ่มเซลล์ Alt+Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม Ctrl+ จุด ใช้กับพื้นที่เซลล์ที่เลือกไว้ เพื่อ สำรวจขอบเขตพื้นที่ Ctrl+Home กลับไปยังเซลล์ซ้ายบนสุด Ctrl+End ไปเซลล์ขวาล่างสุด Ctrl+; ใส่วันเดือนปี

4 Ctrl+: ใส่เวลา Ctrl+c Copy Ctrl+v Paste ( เทียบเท่ากับการกด Enter) Ctrl+x Cut Ctrl+s Save End, ลูกศร ไปเซลล์สุดทางในทิศนั้น Shift+End, ลูกศร เลือกตั้งแต่เซลล์ที่ใช้อยู่ ไป จนถึงเซลล์สุดทางในทิศนั้น ลูกศร เลือกส่วน ต่างๆของกราฟ Alt+F11 สลับหน้า Window ระหว่าง Excel กับ VBE

5 ♫ ข้อมูลจาก http://www.nectec.or.th/coursew are/program/excel/0130.html


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง คีย์ลัดที่ควรทราบ จัดทำโดย ด. ช. ธีธัช สุวัณณวะยัคฆ์ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 1 เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google