งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การซ่อน - แสดงคอลัมน์ / แถว จัดทำโดย ด. ช. พงศ์วริศ ชาติชะนา ชั้น ม. 2/5 เลขที่ 37 เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การซ่อน - แสดงคอลัมน์ / แถว จัดทำโดย ด. ช. พงศ์วริศ ชาติชะนา ชั้น ม. 2/5 เลขที่ 37 เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การซ่อน - แสดงคอลัมน์ / แถว จัดทำโดย ด. ช. พงศ์วริศ ชาติชะนา ชั้น ม. 2/5 เลขที่ 37 เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

2 การซ่อน - แสดงคอลัมน์ / แถวข้อมูลที่ป้อนไป แล้วในแต่ละแถว หรือคอลัมน์ สามารถซ่อนไว้ ชั่วคราวโดย เลือกคอลัมน์ หรือแถวที่ต้องการซ่อน เลือกเมนูคำสั่ง Format, Column, Hide หรือ Format, Row, Hide แถว หรือคอลัมน์ ที่ซ่อนไว้สามารถเรียกกลับคืน มาโดย เลือกคอลัมน์ หรือแถวให้คลุมช่วงที่ซ่อนไว้ เลือกเมนูคำสั่ง Format, Column, Unhide หรือ Format, Row, Unhide

3 คำหรือข้อมูลบางรายการ Excel ได้กำหนดค่า ไว้เพื่อให้สะดวกต่อการเรียกใช้งาน เรียกว่า AutoCorrect เช่น จะสามารถพิมพ์ได้ด้วย (c) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเมนูคำสั่ง Tools, AutoCorrect… ทั้งนี้ด้วยความสามารถ AutoCorrect ผู้ใช้ยัง สามารถสร้างข้อมูลที่ช่วยให้เกิดความสะดวกใน การพิมพ์ได้ตามความต้องการ เช่น เมื่อต้อง พิมพ์คำว่า " ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ " บ่อยๆ คงไม่สะดวก เท่าที่ควร เพราะเป็นคำที่ยาวมาก AutoCorrect สามารถช่วยเหลือได้ง่าย โดยกำหนดคำที่พิมพ์ สะดวก สั้นมาแทนที่ เช่น แทนด้วยคำว่า " นท " เป็นต้น

4

5 การจัดรูปแบบตัวเลข ยังมีคีย์ลัดดังนี้ จัดรูปแบบ General จัดรูปแบบ Currency จัดรูปแบบ Percentage จัดรูปแบบ Exponential จัดรูปแบบ Comma

6 Excel ทำงานกับวันที่และเวลาตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ ค่าของวันที่และเวลา จะเป็นตัวเลขเสมอ การแสดงผลวันที่ให้เป็นภาษาไทยนั้น ถึงแม้จะ แสดงเดือนให้เป็นภาษาไทย แต่ไม่สามารถ นำมาใช้คำนวณวันที่ที่ถูกต้องได้ เนื่องจากเมื่อ เราใช้ปีเป็น 2543 โปรแกรมยังคงเข้าใจว่า เป็น ปี ค. ศ.2543 ตัวเลขหลังจุดทศนิยมที่ได้จากการหาค่าวันที่ จะหมายถึง เวลาของวันนั้น โดยให้คำนวณเวลา จากระบบ 24 ชั่วโมง (1 วัน ) เช่น 100000.5 หมายถึง วันที่ 100000 กับอีก 0.5 วัน ( หรือ 12 ชั่วโมง )

7 ฟังก์ชันวันที่และเวลา (Date&Time) Excel ทำงานกับวันที่และเวลาตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ค่าของวันที่และเวลา จะเป็นตัวเลขเสมอ การแสดงผลวันที่ให้เป็นภาษาไทยนั้น ถึงแม้จะแสดงเดือนให้ เป็นภาษาไทย แต่ไม่สามารถนำมาใช้คำนวณวันที่ที่ถูกต้องได้ เนื่องจากเมื่อเราใช้ปีเป็น 2543 โปรแกรมยังคงเข้าใจว่า เป็นปี ค. ศ.2543 ตัวเลขหลังจุดทศนิยมที่ได้จากการหาค่าวันที่ จะหมายถึง เวลา ของวันนั้น โดยให้คำนวณเวลาจากระบบ 24 ชั่วโมง (1 วัน ) เช่น 100000.5 หมายถึง วันที่ 100000 กับอีก 0.5 วัน ( หรือ 12 ชั่วโมง ) =TODAY() ให้ค่าเป็นวันที่ปัจจุบัน =NOW() ใช้หาวันที่และเวลา ปัจจุบัน =DATE(Year,Month,Day) ใช้สำหรับใส่ข้อมูลที่เป็น วันที่ =DAY(Serial Number or Text) ใช้หาวันที่ของแต่ละ เดือน =DAY("9/15/98") ได้ค่าเป็น 15

8 สรุปคำสั่งหาอายุงานแบบเต็ม ปี =YEAR(TODAY())-YEAR( ตำแหน่งเซลล์ ) เดือน =INT(MOD(TODAY()- ตำแหน่งเซลล์,365)/30) วัน =MOD(MOD(TODAY()- ตำแหน่งเซลล์,365),30) หมายเหตุ ตำแหน่งเซลล์ คือ ตำแหน่งเซลล์ ของข้อมูล " วันที่เข้าทำงาน " เช่น G2

9 อ้างอิง http://www.nectec.or.th/courseware/program/excel/0084.html


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การซ่อน - แสดงคอลัมน์ / แถว จัดทำโดย ด. ช. พงศ์วริศ ชาติชะนา ชั้น ม. 2/5 เลขที่ 37 เสนอ อาจารย์ ภานุมาศ ชาติทองแดง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google