งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Excel เป็นโปรแกรม ประเภท สเปรดชีต (spreadsheet) หรือตารางคำนวณ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะต่างๆ ซึ่ง ส่วนใหญ่มักเก็บข้อมูลประเภทการคำนวณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Excel เป็นโปรแกรม ประเภท สเปรดชีต (spreadsheet) หรือตารางคำนวณ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะต่างๆ ซึ่ง ส่วนใหญ่มักเก็บข้อมูลประเภทการคำนวณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Excel เป็นโปรแกรม ประเภท สเปรดชีต (spreadsheet) หรือตารางคำนวณ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะต่างๆ ซึ่ง ส่วนใหญ่มักเก็บข้อมูลประเภทการคำนวณ โดยจะเก็บ ข้อมูลลงในตารางสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า เซล (Cell) ที่ สามารถนำเอาเซลมาอ้างอิงใส่ในสูตร เพื่อให้โปรแกรม คำนวณหาผลลัพธ์จากข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ Microsoft Excel เป็นโปรแกรม ประเภท สเปรดชีต (spreadsheet) หรือตารางคำนวณ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะต่างๆ ซึ่ง ส่วนใหญ่มักเก็บข้อมูลประเภทการคำนวณ โดยจะเก็บ ข้อมูลลงในตารางสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า เซล (Cell) ที่ สามารถนำเอาเซลมาอ้างอิงใส่ในสูตร เพื่อให้โปรแกรม คำนวณหาผลลัพธ์จากข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ ด. ช. กัมปนาท เก่งพรสกุล ม.2/2 เลขที่ 23

2 แนะนำหน้าตาของวินโดว์ Excel 2003 แนะนำหน้าตาของวินโดว์ Excel 2003 แนะนำหน้าตาของวินโดว์ Excel 2003 การสร้างเวิร์กบุ๊คใหม่ การสร้างเวิร์กบุ๊คใหม่ การใช้แถบเครื่องมือ

3

4 Title bar Title bar ( แถบชื่อเรื่อง ) แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อเวิร์ก บุ๊คที่ใช้งานอยู่ Menu bar ( เมนูบาร์ ) แถบเมนูคำสั่งสำหรับงานต่างๆ Tool bar Tool bar ( ทูลบาร์ ) แถบเครื่องมือที่เป็นปุ่มคำสั่งที่ช่วย ให้การทำงานเร็วขึ้น Formula bar Formula bar ( แถบสูตรคำนวณ ) เป็นบริเวณที่ใช้พิมพ์ สูตร, ใส่ข้อมูล, แก้ไขข้อมูลและใช้แสดงสูตรหรือข้อมูลใน เซลล์ Worksheet Worksheet ( แผ่นงาน ) พื้นที่ทำงานที่เราใช้กรอก ข้อมูลต่างๆลงไปจะมีลักษณะเป็นช่องตารางแต่ละช่อง เรียกว่า เซล

5 Task pane Task pane ( ทาส์กเพน ) หน้าต่างที่เราใช้แสดง คำสั่งสำหรับการทำงานบางอย่าง เช่น สร้างเวิร์กบุ๊ค ใหม่ แทรกรูปคลิปอาร์ต เป็นต้น Status bar Status bar ( แถบสถานะ ) แสดงสถานะการทำงาน เช่น การกด Numlock และแสดงผลรวมจากกลุ่มตัว เลขที่เลือก

6 เวิร์กชีต ( Worksheet ) หรือถ้าเป็นโปรแกรม Excel ภาษาไทยจะเรีนกว่า แผ่นงาน ในแผ่นงานจะประกอบด้วย ช่องตารางสี่เหลี่ยมจำนวนมากซึ่งมีชื่อเรียกดังต่อไปนี้ Row ( แถว ) คือพื้นที่แถวแนวนอนจากบนลงล่าง ตั้งแต่ แถวที่ 1 ไปจนถึงแถวที่ 65536 ชื่อของเถวคือหมายเลขที่ แสดงที่หัวแถว Column ( คอลัมน์ ) คือพื้นที่คอลัมน์แนวตั้งจากซ้ายไปขวา จากคอลัมน์ A ไปจนถึงคอลัมน์ IV จะมัทั้งหมด 256 คอลัมน์ ชื่อของคอลัมน์คือ ชื่อตัวอักษรที่อยู่บนหัวคอลัมน์ เช่น A, B, C,... Cell ( เซล ) แต่ละเซลก้จะมีชื่อสำหรับใช้อ้างอิง ที่ใช้ตะ แหน่งของแถวและคอลัมน์มาประกอบกันเป็นชื่อ เช่น เซลที่ อยู่ตรงคอลัมน์ B แถวที่ 3 ก็จะเรียกว่าเซล B3 เซลที่กำลัง เลือกหรือกำลังทำงาน เราเรียกเซลนั้นว่า Active cell

7

8 เริ่มใส่ข้อมูล เมื่อเข้าสู่ Excel โปรแกรมจะสร้างเวิร์กบุ๊คใหม่ให้ โดยอัติโนมัติพร้อมตั้งชื่อว่า Book1 เมื่อเข้าสู่ Excel โปรแกรมจะสร้างเวิร์กบุ๊คใหม่ให้ โดยอัติโนมัติพร้อมตั้งชื่อว่า Book1

9 จัดรูปแบบให้เวิร์กชีต เราสามารถตกแต่งข้อมูลให้น่าสนใจ เช่น เน้นข้อความหัว เรื่องด้วยตัวหนา สีแดง เพื่อแยกข้อมูลให้ดูแตกต่างกัน

10 การเก็บบันทึกเวิรก์บุ๊ค 1. คลิกปุ่ม ( บันทึก ) หรือกด Ctrl+S จาก แป้นพิมพ์ 2. เลือกไดรว์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บบันทึก 3. ตั้งชือที่ช่อง File Name ตั้งชื่อได้ยาว 256 ตัวอักษร ยกเว้น \ / * ! 4. คลิกที่ปุ่มคำสั่ง บันทึก

11

12 เครื่องมือใน Excel 2003 ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับ Office ตัวอื่นๆ ตามปกติจะแสดงเพียง 2 ชุดคือ แถบเครื่องมือ Standard ( มาตรฐาน ) และ Formatting ( จัดรูปแบบ ) เครื่องมือใน Excel 2003 ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับ Office ตัวอื่นๆ ตามปกติจะแสดงเพียง 2 ชุดคือ แถบเครื่องมือ Standard ( มาตรฐาน ) และ Formatting ( จัดรูปแบบ )

13 แถบเครื่องมือ Standard ( มาตรฐาน ) มีปุ่มเครื่องมือที่ใช้ บ่อยๆ หรือเป็นการทำงานพื้นฐานของโปรแกรม เช่น ปุ่ม New, Open แถบเครื่องมือ Standard ( มาตรฐาน ) มีปุ่มเครื่องมือที่ใช้ บ่อยๆ หรือเป็นการทำงานพื้นฐานของโปรแกรม เช่น ปุ่ม New, Open

14 แถบเครื่องมือ Formatting ( จัดรูปแบบ ) มีปุ่มเครื่องมือ ที่ใช้ในการจัดรูปแบบข้อมูลในเซล เช่น เลือกฟอนต์ ขนาด หรือลักษณะ, จัดข้อมูลชิดขวา ซ้าย และการใส่สี ข้อความหรือพื้น ฯลฯ

15


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Excel เป็นโปรแกรม ประเภท สเปรดชีต (spreadsheet) หรือตารางคำนวณ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะต่างๆ ซึ่ง ส่วนใหญ่มักเก็บข้อมูลประเภทการคำนวณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google