งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านแผนที่ดาว นักเรียนเคยอ่านแผนที่ดาวหรือไม่ การ อ่านแผนที่ดาวแตกต่างจากการอ่านแผนที่ อื่น ๆ เพราะจะต้องนอนหงายหรือเงยหน้า อ่าน โดยยกแผนที่ดาวขึ้นสูงเหนือศีรษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านแผนที่ดาว นักเรียนเคยอ่านแผนที่ดาวหรือไม่ การ อ่านแผนที่ดาวแตกต่างจากการอ่านแผนที่ อื่น ๆ เพราะจะต้องนอนหงายหรือเงยหน้า อ่าน โดยยกแผนที่ดาวขึ้นสูงเหนือศีรษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านแผนที่ดาว นักเรียนเคยอ่านแผนที่ดาวหรือไม่ การ อ่านแผนที่ดาวแตกต่างจากการอ่านแผนที่ อื่น ๆ เพราะจะต้องนอนหงายหรือเงยหน้า อ่าน โดยยกแผนที่ดาวขึ้นสูงเหนือศีรษะ ตั้ง ทิศในแผนที่และทิศของท้องฟ้าให้ตรงกัน ดังรูป เมื่ออ่านแผนที่จะเห็นดวงดาวบนแผน ที่มีตำแหน่งและทิศทางตรงกัน

2 รูป การอ่านแผน ที่ดาว

3 รูป แผนที่ดาว

4 การอ่านแผนที่ดาว แผนที่ดาวเป็นแผนที่ที่เขียนตำแหน่งของดวงดาวและกลุ่ม ดาวต่าง ๆ ลงไว้ในแผนที่เมื่อต้องการทราบ ว่าในคืนนี้กลุ่มดาวอะไรอยู่ตรงไหนเราก็สามารถหาได้จาก แผนที่ดาว แต่การอ่านแผนที่ดาวไม่เหมือนกับ การอ่านแผนที่โลกเพราะจะต้องนอนหงายหรือเงยหน้าอ่าน โดยยกแผนที่ดาวขึ้นเหนือศีรษะแล้วตั้งทิศของ แผนที่ดาวและทิศบนท้องฟ้าให้ตรงกัน เมื่อแหงนหน้าขึ้น อ่านแผนที่จะเห็นดวงดาวบนท้องฟ้ากับดวงดาวใน แผนที่มีตำแหน่งและทิศทางตรงกัน

5 ถ้าวางแผนที่ดาวลงกับพื้นแล้วก้มลงอ่านจะทำให้เห็น กลุ่มดาวบนท้องฟ้ากับกลุ่มดาวในแผนที่ไม่ตรงกัน ดาวที่อยู่ทิศตะวันออกกลับมาอยู่ทิศตะวันตก ในแผนที่ดาวจะบอกตำแหน่งเฉพาะดาวฤกษ์เท่านั้น ส่วนตำแหน่งของดวงจันทร์และดาวเคราะห์ไม่ได้ กำหนดไว้ในแผนที่ดาวเพราะทั้งดวงจันทร์และดาว เคราะห์มีการเปลี่ยนตำแหน่งตลอดเวลา

6 วิธีใช้แผนที่ดาว หมุนแผ่นกลมให้ช่องวันที่และเดือนตรงกับขีดตัวเลข บอกชั่วโมงที่ต้องการดูดาวแล้วจึงยกแผนที่ดาวขึ้น เพื่อเทียบกับดาวบนท้องฟ้าโดยให้ทิศของแผนที่ดาว ตรงกับทิศของท้องฟ้าจริง ผู้ดูดาวต้องรู้ทิศของตนเอง ก่อนแล้วจึงหันหน้าไปทางนั้น ถือแผนที่ไว้ตรงหน้าให้ ทิศเหนือของแผนที่อยู่ด้านล่าง ทิศตะวันออกอยู่ทาง ขวามือทิศตะวันตกอยู่ซ้ายมือดาวที่อยู่บนขอบฟ้าด้าน เหนือในแผนที่ดาวจะตรงกับครึ่งโดมท้องฟ้าด้านเหนือ เช่น จะดูดาวในวันที่ 20 สิงหาคมเวลา 19.00 น. ให้ หมุนแผ่นกลมช่องวันที่ 20 สิงหาคมตรงกับขีด 19.00 น. จะเห็นดาวแพะกำลังขึ้นทางทิศตะวันออก

7 การใช้แผนที่ดาว 1. ต้องรู้จักดาวดวงหนึ่งบนฟ้าก่อน เช่น ดาว จระเข้ และดาวเต่า เป็นต้น 2. หาดาวบนฟ้าที่รู้จักแล้วในแผนที่ดาว 3. นำกลุ่มดาวบนฟ้าที่รู้จัก เทียบกับกลุ่มดาว เดียวกันในแผนที่ดาว 4. ดูชื่อดาว และกลุ่มดาวในแผนที่ดาว เพื่อทำความรู้จักกับดาวดวงอื่นบนฟ้า มีการ ประดิษฐ์แผนที่ดาวหลายรูปแบบเพื่อให้นักดู ดาวได้รู้จัดดาวบนฟ้ารวมถึง กลไกการขึ้น - ตก ของดวงดาว แผนที่ดาวแต่ละแบบจะมีลักษณะ เด่นมากน้อยแตกต่างกันไป

8 จัดทำโดย 1. นาย สุรภัทร กองเป็ง เลขที่ 8 ม.6/5 2. น. ส. มัทยา บุญศรี เลขที่ 19 ม 6/5 3. นาย อัศวิน อ่วมอินทร์ เลขที่ 29 ม.6/5 4. น. ส. พรพรรณ ทองบุญมา เลขที่ 31 ม.6/5 5. นาย อมร รุจิลาลัย เลขที่ 33 ม.6/5


ดาวน์โหลด ppt การอ่านแผนที่ดาว นักเรียนเคยอ่านแผนที่ดาวหรือไม่ การ อ่านแผนที่ดาวแตกต่างจากการอ่านแผนที่ อื่น ๆ เพราะจะต้องนอนหงายหรือเงยหน้า อ่าน โดยยกแผนที่ดาวขึ้นสูงเหนือศีรษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google