งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรัตติยา บุญเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรัตติยา บุญเกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรัตติยา บุญเกิด

2 บนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด
การเขียนโปรแกรม บนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด ครูรัตติยา บุญเกิด

3 การควบคุมโปรแกรม (วนรอบการทำงาน) ตอนที่ 2
การควบคุมโปรแกรม (วนรอบการทำงาน) ตอนที่ 2

4

5 จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถใช้ฟังก์ชัน do while เพื่อการเขียนโปรแกรมวนรอบได้ สามารถใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวนรอบได้

6 จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งเพื่อการวนรอบได้

7 ฟังก์ชัน เพื่อการวนรอบ

8 ฟังก์ชันเพื่อการวนรอบ
ฟังก์ชันเพื่อการวนรอบหรือเพื่อการทำซ้ำ เป็นคำสั่งที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลเหตุการณ์ ที่ต้องการซ้ำๆ มากกว่าหนึ่งครั้ง

9 ฟังก์ชันเพื่อการวนรอบ
ฟังก์ชันเพื่อการวนรอบ ในภาษาซีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

10 ฟังก์ชันเพื่อการวนรอบ
 ฟังก์ชัน for  ฟังก์ชัน while  ฟังก์ชัน do…while

11 ฟังก์ชัน do…while

12 ฟังก์ชัน do…while ฟังก์ชัน do…while เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการวนรอบการทำงาน โดยฟังก์ชันนี้จะทำงานตามประโยคคำสั่งที่ระบุภายในเครื่องหมายปีกกาก่อน

13 ฟังก์ชัน do…while แล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไขตาม ที่กำหนด ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะวน ไปทำงานซ้ำจนกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะเป็นเท็จ

14 รูปแบบฟังก์ชัน do…while
{ statement; } while(condition);

15 รูปแบบฟังก์ชัน do…while
โดยที่ condition คือ นิพจน์หรือเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อตรวจสอบ

16 รูปแบบฟังก์ชัน do…while
โดยที่ statement คือ ประโยคคำสั่งต่างๆ

17 ผังงานฟังก์ชัน do…while

18 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน do…while
โจทย์ โปรแกรมแสดงข้อความ I Love C Language จำนวน 5 รอบ รูปแบบ do…while

19 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน do…while

20 ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง กับการวนรอบ

21 ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการวนรอบ
 ฟังก์ชัน break  ฟังก์ชัน continue

22 ฟังก์ชัน break

23 ฟังก์ชัน break ฟังก์ชัน break เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดให้ออกจากการทำงานของฟังก์ชันวนรอบการทำงาน

24 ฟังก์ชัน break การทำงานของฟังก์ชัน break จะทำตามประโยคคำสั่งที่สั่งในลูปไปเรื่อยๆ และเมื่อเจอคำสั่ง break โปรแกรมจะหยุดการทำงานในลูป ไปประมวลผลตามประโยคคำสั่งอื่นๆ นอกลูปต่อไป

25 รูปแบบฟังก์ชัน break for (initialization; condition; increment or decrement) { statement; if (condition) break; }

26 รูปแบบฟังก์ชัน break while (condition) { statement;
if (condition) break; }

27 รูปแบบฟังก์ชัน break do { statement; if (condition) break; }
while(condition);

28 ฟังก์ชัน continue

29 ฟังก์ชัน continue ฟังก์ชัน continue จะใช้งานร่วมกับคำสั่งแบบวนรอบ เป็นฟังก์ชันที่ทำงานตรงข้ามกับ break;

30 ฟังก์ชัน continue ฟังก์ชัน continue สั่งให้โปรแกรมหยุดการทำงานในรอบปัจจุบันแล้วกลับไปเริ่มทำงานในรอบใหม่

31 ฟังก์ชัน continue for (initialization; condition; increment or decrement) { statement; if (condition) continue; }

32 ฟังก์ชัน continue while (condition) { statement; if (condition)
}

33 ฟังก์ชัน continue do { statement; if (condition) continue; }
while(condition);

34 เข้าสู่โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt ครูรัตติยา บุญเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google