งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรัตติยา บุญเกิด. สามารถใช้ฟังก์ชัน do while เพื่อการ เขียนโปรแกรม วนรอบได้ สามารถใช้ฟังก์ชั่น อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การวนรอบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรัตติยา บุญเกิด. สามารถใช้ฟังก์ชัน do while เพื่อการ เขียนโปรแกรม วนรอบได้ สามารถใช้ฟังก์ชั่น อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การวนรอบได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรัตติยา บุญเกิด

2

3

4

5 สามารถใช้ฟังก์ชัน do while เพื่อการ เขียนโปรแกรม วนรอบได้ สามารถใช้ฟังก์ชั่น อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การวนรอบได้

6 ครูรัตติยา บุญเกิด สามารถเขียน โปรแกรมโดยใช้ คำสั่งเพื่อการ วนรอบได้

7 ครูรัตติยา บุญเกิด

8 ฟังก์ชันเพื่อการ วนรอบหรือเพื่อการ ทำซ้ำ เป็นคำสั่งที่สั่ง ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลเหตุการณ์ ที่ต้องการซ้ำๆ มากกว่าหนึ่งครั้ง

9 ครูรัตติยา บุญเกิด ฟังก์ชันเพื่อการ วนรอบ ในภาษาซีแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท คือ

10 ครูรัตติยา บุญเกิด  ฟังก์ชัน for  ฟังก์ชัน while  ฟังก์ชัน do…while

11 ครูรัตติยา บุญเกิด

12 ฟังก์ชัน do…while เป็น ฟังก์ชันที่ใช้ในการ วนรอบการทำงาน โดยฟังก์ชันนี้จะ ทำงานตามประโยค คำสั่งที่ระบุภายใน เครื่องหมายปีกกา ก่อน

13 ครูรัตติยา บุญเกิด แล้วจึงตรวจสอบ เงื่อนไขตาม ที่กำหนด ถ้าเงื่อนไข เป็นจริงจะวน ไปทำงานซ้ำจนกว่า เงื่อนไขที่กำหนดไว้จะ เป็นเท็จ

14 ครูรัตติยา บุญเกิด do { statement; } while(condition );

15 ครูรัตติยา บุญเกิด โดยที่ condition คือ นิพจน์หรือเงื่อนไขที่ กำหนดเพื่อตรวจสอบ

16 ครูรัตติยา บุญเกิด โดยที่ statement คือ ประโยคคำสั่งต่างๆ

17 ครูรัตติยา บุญเกิด ผังงานฟังก์ชัน do…while

18 ครูรัตติยา บุญเกิด โจทย์ โปรแกรมแสดง ข้อความ I Love C Language จำนวน 5 รอบ รูปแบบ do…while

19 ครูรัตติยา บุญเกิด ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน do…while

20 ครูรัตติยา บุญเกิด

21  ฟังก์ชัน break  ฟังก์ชัน continue

22 ครูรัตติยา บุญเกิด

23 ฟังก์ชัน break เป็นฟังก์ชันที่ใช้ใน การกำหนดให้ออก จากการทำงานของ ฟังก์ชันวนรอบการ ทำงาน

24 ครูรัตติยา บุญเกิด การทำงานของ ฟังก์ชัน break จะทำ ตามประโยคคำสั่งที่สั่ง ในลูปไปเรื่อยๆ และ เมื่อเจอคำสั่ง break โปรแกรมจะหยุดการ ทำงานในลูป ไป ประมวลผลตาม ประโยคคำสั่งอื่นๆ นอกลูปต่อไป

25 ครูรัตติยา บุญเกิด for (initialization; condition; increment or decrement) { statement; if (condition) break; }

26 ครูรัตติยา บุญเกิด while (condition) { statement; if (condition) break; }

27 ครูรัตติยา บุญเกิด do { statement; if (condition) break; } while(condition);

28 ครูรัตติยา บุญเกิด

29 ฟังก์ชัน continue จะใช้งานร่วมกับคำสั่ง แบบวนรอบ เป็น ฟังก์ชันที่ทำงานตรง ข้ามกับ break;

30 ครูรัตติยา บุญเกิด ฟังก์ชัน continue สั่งให้โปรแกรมหยุด การทำงานในรอบ ปัจจุบันแล้วกลับไป เริ่มทำงานในรอบใหม่

31 ครูรัตติยา บุญเกิด for (initialization; condition; increment or decrement) { statement; if (condition) continue; }

32 ครูรัตติยา บุญเกิด while (condition) { statement; if (condition) continue; }

33 ครูรัตติยา บุญเกิด do { statement; if (condition) continue; } while(condition);

34 ครูรัตติยา บุญเกิด


ดาวน์โหลด ppt ครูรัตติยา บุญเกิด. สามารถใช้ฟังก์ชัน do while เพื่อการ เขียนโปรแกรม วนรอบได้ สามารถใช้ฟังก์ชั่น อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การวนรอบได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google