งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ลูกจ้างชั่วคราว 681 ราย สมัครเข้ารับการ ประเมิน 681 ราย ผ่านการประเมิน 679 ราย ไม่ผ่านการ ประเมิน 2 ราย อัตราค่าจ้างลดลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ลูกจ้างชั่วคราว 681 ราย สมัครเข้ารับการ ประเมิน 681 ราย ผ่านการประเมิน 679 ราย ไม่ผ่านการ ประเมิน 2 ราย อัตราค่าจ้างลดลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ลูกจ้างชั่วคราว 681 ราย สมัครเข้ารับการ ประเมิน 681 ราย ผ่านการประเมิน 679 ราย ไม่ผ่านการ ประเมิน 2 ราย อัตราค่าจ้างลดลง 8 ราย ( ขอยกเว้น ไป กพส. ) ต้องเปลี่ยนตำแหน่ง 68 ราย ( ส่งให้ กพส. พิจารณา ) อัตราค่าจ้างเดิม รวม 5,622,270 บาท อัตราค่าจ้างใหม่เมื่อเปลี่ยนเป็น พกส. 6,822,453 บาท อัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น 1,200,183 บาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ลูกจ้างชั่วคราว 681 ราย สมัครเข้ารับการ ประเมิน 681 ราย ผ่านการประเมิน 679 ราย ไม่ผ่านการ ประเมิน 2 ราย อัตราค่าจ้างลดลง 8 ราย ( ขอยกเว้น ไป กพส. ) ต้องเปลี่ยนตำแหน่ง 68 ราย ( ส่งให้ กพส. พิจารณา ) อัตราค่าจ้างเดิม รวม 5,622,270 บาท อัตราค่าจ้างใหม่เมื่อเปลี่ยนเป็น พกส. 6,822,453 บาท อัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น 1,200,183 บาท

3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ลูกจ้างชั่วคราว 415 ราย สมัครเข้ารับการ ประเมิน 415 ราย ผ่านการประเมิน 414 ราย ไม่ผ่านการ ประเมิน 1 ราย อัตราค่าจ้างลดลง 8 ราย ( ขอยกเว้นไป กพส. ) ต้องเปลี่ยนตำแหน่ง 1 ราย ( ส่งให้ กพส. พิจารณา ) อัตราค่าจ้างเดิม รวม 3,741, 309 บาท อัตราค่าจ้างใหม่เมื่อเปลี่ยนเป็น พกส. 4,285,320 บาท อัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น 544,011 บาท โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ลูกจ้างชั่วคราว 415 ราย สมัครเข้ารับการ ประเมิน 415 ราย ผ่านการประเมิน 414 ราย ไม่ผ่านการ ประเมิน 1 ราย อัตราค่าจ้างลดลง 8 ราย ( ขอยกเว้นไป กพส. ) ต้องเปลี่ยนตำแหน่ง 1 ราย ( ส่งให้ กพส. พิจารณา ) อัตราค่าจ้างเดิม รวม 3,741, 309 บาท อัตราค่าจ้างใหม่เมื่อเปลี่ยนเป็น พกส. 4,285,320 บาท อัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น 544,011 บาท


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ลูกจ้างชั่วคราว 681 ราย สมัครเข้ารับการ ประเมิน 681 ราย ผ่านการประเมิน 679 ราย ไม่ผ่านการ ประเมิน 2 ราย อัตราค่าจ้างลดลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google