งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานทันตฯในเด็ก ก่อนวัยเรียน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จ. เพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานทันตฯในเด็ก ก่อนวัยเรียน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จ. เพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานทันตฯในเด็ก ก่อนวัยเรียน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จ. เพชรบุรี

2 ร้อยละของฟันผุในเด็กอายุ ๓ ปี

3 ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือนไม่ได้รับการ แปรงฟันก่อนนอน

4 จำนวนผู้ปกครองเด็ก 9-12 เดือนได้รับ การสอนแปรงฟัน CUP ผลงาน ( คน ) ประชากร 1 ปี ( คน ) พระจอมเกล้าฯ ท่ายาง แก่งฯ บ้านลาด บ้านแหลม ชะอำ หนองฯ เขาย้อย รวม

5 โครงการ เพื่อรองรับปัญหา  โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อผลักดัน นโยบายสาธารณะในการส่งเสริมพฤติกรรมการ บริโภคอาหารกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน  กลุ่มเป้าหมาย อบต.  โครงการอาสาสมัครรักษ์ฟัน  กลุ่มเป้าหมาย อสม. รพ. สต. ละ 5 คน  ให้แต่ละ CUP ดำเนินการ โดยจะมีเงินโอนลงไปให้


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานทันตฯในเด็ก ก่อนวัยเรียน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จ. เพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google