งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551. อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90) อำเภอ เกณฑ์ ต.ค.50-มีค.51ต.ค.50-เมย.51 เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551. อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90) อำเภอ เกณฑ์ ต.ค.50-มีค.51ต.ค.50-เมย.51 เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551

2 อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90) อำเภอ เกณฑ์ ต.ค.50-มีค.51ต.ค.50-เมย.51 เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90.00% 1,687 1, ,953 1, เขาย้อย 90.00% หนองหญ้าปล้อง 90.00% ชะอำ 90.00% ท่ายาง 90.00% บ้านลาด 90.00% บ้านแหลม 90.00% แก่งกระจาน 90.00% รวมทั้งจังหวัด 90.00% 2,423 2, ,793 2,

3 0103 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปได้รับการเจาะเลือด เพื่อตรวจ TSH และมีค่าผิดปกติไม่เกิน ร้อยละ 20 อำเภอ เกณฑ์ ต.ค.50-มีค.51ต.ค.50-เมย.51 เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง (รพ.พระจอมเกล้า) 20.00% 1, , (รพ.เพชรรัชต์) 20.00% (รพ.เมืองเพชรฯ) 20.00% เขาย้อย 20.00% หนองหญ้าปล้อง 20.00% ชะอำ 20.00% ท่ายาง 20.00% บ้านลาด 20.00% บ้านแหลม 20.00% แก่งกระจาน 20.00% รวมทั้งจังหวัด 20.00% 2, ,


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551. อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90) อำเภอ เกณฑ์ ต.ค.50-มีค.51ต.ค.50-เมย.51 เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google