งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551. อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90) อำเภอ เกณฑ์ ต.ค.50-มีค.51ต.ค.50-เมย.51 เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551. อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90) อำเภอ เกณฑ์ ต.ค.50-มีค.51ต.ค.50-เมย.51 เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551

2 อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90) อำเภอ เกณฑ์ ต.ค.50-มีค.51ต.ค.50-เมย.51 เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90.00% 1,687 1,512 89.63 1,953 1,747 89.45 เขาย้อย 90.00% 69 58 84.06 76 64 84.21 หนองหญ้าปล้อง 90.00% 63 45 71.43 71 51 71.83 ชะอำ 90.00% 183 122 66.67 213 149 69.95 ท่ายาง 90.00% 216 111 51.39 249 139 55.82 บ้านลาด 90.00% 34 32 94.12 37 35 94.59 บ้านแหลม 90.00% 90 79 87.78 104 92 88.46 แก่งกระจาน 90.00% 81 45 55.56 90 51 56.67 รวมทั้งจังหวัด 90.00% 2,423 2,004 82.71 2,793 2,328 83.35

3 0103 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปได้รับการเจาะเลือด เพื่อตรวจ TSH และมีค่าผิดปกติไม่เกิน ร้อยละ 20 อำเภอ เกณฑ์ ต.ค.50-มีค.51ต.ค.50-เมย.51 เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง (รพ.พระจอมเกล้า) 20.00% 1,750 320 18.29 2,051 374 18.24 (รพ.เพชรรัชต์) 20.00% 132 38 28.79 154 43 27.92 (รพ.เมืองเพชรฯ) 20.00% 29 8 27.59 29 8 27.59 เขาย้อย 20.00% 66 5 7.58 74 5 6.76 หนองหญ้าปล้อง 20.00% 61 12 19.67 70 12 17.14 ชะอำ 20.00% 179 55 30.73 210 65 30.95 ท่ายาง 20.00% 212 53 25.00 238 56 23.53 บ้านลาด 20.00% 36 4 11.11 39 5 12.82 บ้านแหลม 20.00% 77 23 29.87 81 24 29.63 แก่งกระจาน 20.00% 64 10 15.63 82 15 18.29 รวมทั้งจังหวัด 20.00% 2,606 528 20.26 3,028 607 20.05


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551. อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90) อำเภอ เกณฑ์ ต.ค.50-มีค.51ต.ค.50-เมย.51 เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google