งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 29 กุมภาพันธ์ 2551)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 29 กุมภาพันธ์ 2551)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 29 กุมภาพันธ์ 2551)

2 ลำดับที่ โรค จำนวน อัตราป่วย 1 อุจจาระร่วง ไข้เลือดออก ปอดบวม ตาแดง อาหารเป็นพิษ สุกใส ไข้ไม่ทราบ สาเหตุ มือเท้าปาก ไข้หวัดใหญ่ วัณโรคปอด อัตราป่วย 10 อันดับโรค ในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ( ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 – 29 กุมภาพันธ์ 2551)

3 ลำดั บ จังหวัด มคกพรวม อัตรา ป่วย ป่ว ย ตา ย ป่ว ย ตา ย ป่ว ย ตา ย จังหวัด 1 Ang Thong Ang Thong Krabi Krabi Ratchaburi Ratchaburi Samut Prakan Samut Prakan Phetchaburi Phetchaburi Samut sakhon Samut sakhon Phuket Phuket Prachuap Khiri Khun Prachuap Khiri Khun P.Nakon S.Ayutthaya P.Nakon S.Ayutthaya Chai Nat Chai Nat

4 Reported cases and deaths of suspected dengue fever and dengue haemorrhagic fever under surveilance of onset by province thailand2551(2008)at week 8 ( กุมภาพันธ์ 51 ) rate Reporting areas Jan Feb Total CDCDCDdec Total Zone: Kanchanaburi Nakhon Pathom Ratchaburi Suphun Buri

5 Reported cases and deaths of suspected dengue fever and dengue haemorrhagic fever under surveilance of onset by province thailand2551(2008)at week 8 ( กุมภาพันธ์ 51 ) rate Reporting areas Jan Feb Total CDCDCDdec Total Zone: Phetchaburi Prachuap Khiri Khun Samut sakhon Samut SongKhram

6 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปีพ. ศ จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ( ) จำนวน

7 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนก รายเดือน จังหวัดเพชรบุรี ปี พ. ศ จำนวน ( ราย ) ปี พ. ศ.

8 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2551 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย )

9 อัตราป่วย อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 อำเภอ

10 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบุรี ปี พ. ศ จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 5-9 ปี ปี ปี ปี 35 ปีขึ้นไป

11 จำนวนของผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปี 2551 จำแนกตามเพศ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt 10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 29 กุมภาพันธ์ 2551)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google