งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก.” และโรงเรียนต้นแบบ การเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก.” และโรงเรียนต้นแบบ การเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก.” และโรงเรียนต้นแบบ การเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2 2 ความเป็นมา  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552  แนวคิด “สร้างเครือข่ายยุวชนอัศวิน มอก. ให้เป็น แกนนำเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการ มาตรฐาน และสร้างโรงเรียนต้นแบบขยาย ผลการเผยแพร่มาตรฐานแก่ชุมชน”

3 3 การสร้างเครือข่าย นักเรียนโรงเรียน นักเรียนชุมชนโรงเรียน

4 4 การเข้าร่วมโครงการ นักเรียน 5 คน/ครูที่ปรึกษา 1 คน มีแผนการบริหารเครือข่าย สมัครเข้าร่วมโครงการ http://knight.tisi.go.th อัศวิน K1 นักเรียน 5 คน ขยายเครือข่ายอย่างน้อย 50 คน อัศวิน K2 คัดเลือก K2 เข้าค่ายยุวชน “อัศวิน มอก.” มอบทุนดำเนินโครงงาน 10,000 บาท

5 5 การเข้าร่วมโครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงงานทุกเดือน ทาง http://knight.tisi.go.th คัดเลือกโครงงานรอบชิงชนะเลิศ ตรวจประเมินโครงงาน ณ โรงเรียนของอัศวิน พิจารณาตัดสิน มอบรางวัล/มอบป้ายโรงเรียนต้นแบบฯ ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ/ขยายเครือข่ายปรับระดับ K

6 6 การขยายเครือข่าย อัศวิน มอก. ทำการขยายเครือข่าย โดยการให้ ความรู้เรื่องการมาตรฐานด้านการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม แก่ อัศวินเครือข่าย และให้อัศวินเครือข่ายทำการ ทดสอบความรู้ด้านการมาตรฐานผ่านทางเว็บไซด์ http://knight.tisi.go.th โดยเครือข่าย อัศวินแต่ละคนต้องผ่านการทดสอบความรู้≥80% เพื่อได้รับการแต่งตั้งเป็น K1 และ K ระดับถัดไป

7 7 การปรับระดับ K1-K4 K4 K3 K2 K1 ผลงาน : ขยายเครือข่ายได้ 100 คนขึ้นไป รางวัล - Smart Knight Card- เกียรติบัตรระดับ K4 ผลงาน : ขยายเครือข่ายได้ 50 คน ขึ้นไป รางวัล - Knight Card ระดับ 3- เกียรติบัตรระดับ K3 ผลงาน : ขยายเครือข่ายได้ 10 คน ขึ้นไป รางวัล - เกียรติบัตรระดับ K2- เข็มกลัดอัศวิน ผลงาน : รวบรวมทีมงาน 5 คน + ครูที่ปรึกษา 1 คน พร้อมโครงงาน รางวัล - เกียรติบัตรระดับ K1

8 8 ผลงานปีงบประมาณ 2552  โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 65 โรงเรียน 73 โครงงาน  คัดเลือก 40 ทีม เข้าค่ายยุวชนฯ  มีเครือข่ายยุวชนอัศวิน มอก. 18,052 คน  คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของ สมอ. จำนวน 10 โรงเรียน

9 9 ผลงานปีงบประมาณ 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปาง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จ.นครพนม โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กทม. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.กำแพงเพชร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กาฬสินธุ์ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย จ.ชัยภูมิ โรงเรียนพระแก้ววิทยา จ.สุรินทร์ โรงเรียนเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

10 10 การดำเนินงานปี 2553  อัศวิน มอก. 2553  โรงเรียนต้นแบบขยายผล

11 11 การดำเนินงานปี 2553  จัดทำคู่มืออัศวิน มอก. เพื่อเผยแพร่โครงการ  รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 7 มิถุนายน –15 กรกฎาคม 2553 สมัครผ่านทางเว็บไซด์ http://knight.tisi.go.th สมัครทางไปรษณีย์

12 12 การดำเนินงานปี 2553  โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 59 โรงเรียน 66 โครงงาน อัศวิน มอก. 2553 จำนวน 54 โรงเรียน 60 โครงงาน โรงเรียนต้นแบบขยายผล จำนวน 5 โรงเรียน 6 โครงงาน  ขณะนี้ได้คัดเลือกโครงงานจำนวน 30 โครงงาน/ทีม เพื่อเข้า ค่ายยุวชนอัศวิน มอก. ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2553 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

13 13 แผนงานการสร้างอัศวิน มอก. และโรงเรียน ต้นแบบฯ

14 14 รางวัล


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการจัดทำระบบบริหารเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก.” และโรงเรียนต้นแบบ การเผยแพร่มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google