งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้าน ลาดวิทยา ยินดี ต้อนรับ ผู้อำนวยกา ร ยินดี ต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้าน ลาดวิทยา ยินดี ต้อนรับ ผู้อำนวยกา ร ยินดี ต้อนรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนบ้าน ลาดวิทยา

3 ยินดี ต้อนรับ

4 ผู้อำนวยกา ร ยินดี ต้อนรับ

5 ผู้อำนวยกา ร ฬุฐ สำเภาทอ ง ยินดี ต้อนรับ

6 ผู้อำนวยกา ร ฬุฐ สำเภาทอ ง ด้วยความ ยินดียิ่ง

7 ยินดี ต้อนรับ ผู้อำนวยกา ร ฬุฐ สำเภาทอ ง ด้วยความ ยินดียิ่ง

8 ประวัติส่วนตัว • นายฬุฐ สำเภาทอง • เกิดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๐๐ • ณ บ้านห้วย ต. เขา ย้อย อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี

9 ประวัติด้านครอบครัว • บิดา ชื่อ นายทองหล่อ สำเภาทอง • มารดา ชื่อ นางจินดา สำเภาทอง

10 ประวัติด้านครอบครัว • สมรสกับ นางอนันทยา สำเภาทอง • บุตร - ธิดา 2 คน ๑. นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ๒. นายพงศฑร สำเภาทอง ๒. นายพงศฑร สำเภาทอง

11 ประวัติด้านการศึกษา • ปริญญาตรี เอกพล ศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรี • ป. บัณฑิตบริหาร การศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรี • ปริญญาโทบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา

12 ประวัติด้านการรับ ราชการ • พ. ศ. ๒๕๒๑ ครูโรงเรียนหนองหญ้า ปล้องวิทยา • พ. ศ. ๒๕๓๔ ผู้ประสานงานสาขา ร. ร. แก่งกระจานวิทยา และ ร. ร. ป่าเด็งวิทยา จัดหาที่ดินสร้างอาคารเรียนโดยไม่ใช้ งบประมาณจากทางราชการ

13 ประวัติด้านการรับ ราชการ • พ. ศ. ๒๕๓๕ ครูใหญ่โรงเรียนป่าเด็ง วิทยา • พ. ศ. ๒๕๓๘ อาจารย์ใหญ่โรงเรียน ป่าเด็งวิทยา

14 ประวัติด้านการรับ ราชการ • พ. ศ. ๒๕๔๓ ผู้อำนวยการโรงเรียน ป่าเด็งวิทยา • พ. ศ. ๒๕๔๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองหญ้าปล้องวิทยา

15 ประวัติด้านการรับ ราชการ • พ. ศ. ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน เขาย้อยวิทยา • พ. ศ. ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแหลมวิทยา • วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านลาดวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านลาดวิทยา

16 ยินดี ต้อนรับ ผู้อำนวยก าร ฬุฐ สำเภาทอ ง ด้วยความ ยินดียิ่ง


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้าน ลาดวิทยา ยินดี ต้อนรับ ผู้อำนวยกา ร ยินดี ต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google