งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L o g o การบริหาร สำนักงานยุคใหม่ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L o g o การบริหาร สำนักงานยุคใหม่ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L o g o การบริหาร สำนักงานยุคใหม่ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ

2 L o g o ขอบเขตเนื้อหา การใช้เทคโนโลยี พัฒนาสำนักงาน 1 Paperless system 2 การจัดเก็บเอกสาร 3 การจัดระบบข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ 4

3 L o g o จำกันได้หรือเปล่า  ขวัญใจสำนักงาน

4 L o g o สำนักงานยุคใหม่

5 L o g o Video Conferencing with 3G Mobile Phone

6 L o g o สำนักงานยุคใหม่  การบริหารสำนักงานยุคใหม่ หมายถึง การบริหารสำนักงานโดย นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เข้ามาใช้ในการบริหาร จัดการงานของสำนักงานทางด้าน ธุรการ สารบรรณ พัสดุ บุคลากร การเงิน ให้มีรวดเร็ว โปร่งใส เชื่อมโยงหน่วยงานภายในและ ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารสำนักงานยุคใหม่ ไม่ได้หมายถึง การปรับเปลี่ยนสภาพของสำนักงานเฉพาะ ส่วนที่เป็นกายภาพ แต่เป็นการเปลี่ยน วิธีการทำงาน

7 L o g o e-Government แนวคิด สำนักงานยุคใหม่  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e- Government คือ วิธีการ บริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานภาครัฐ อาทิ เช่น e-Revenue, e- Custom, e-Citizen, GFMIS ฯลฯ

8 L o g o สำนักงานยุค e-Government  G to G หมายถึง การติดต่อระหว่าง หน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานของรัฐ (Government)  G to B หมายถึง การติดต่อระหว่าง หน่วยงานภาครัฐกับภาคธุรกิจ (Business)  G to C หมายถึง หน่วยงานของรัฐกับ ประชาชนคือต้องการให้ประชาชน (Customer) ได้รับประโยชน์สูงสุดโดย ไม่จำเป็นต้องมาติดต่อราชการด้วยตนเอง  G to E หมายถึง รัฐ กับ ข้าราชการและ พนักงานของรัฐเป็นการให้บริการที่จำเป็น ของพนักงานของรัฐ (Employee) กับ รัฐบาล

9 L o g o เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ สำนักงานยุคใหม่  Computer Network  Local Area Network (LAN)  High Speed Internet  Wireless LAN  WiFi  WiMAX  e-Office

10 L o g o Simple LAN Company Logo www.themegallery.com

11 L o g o Wireless LAN and Connections Company Logo www.themegallery.com

12 L o g o Network Diagram Company Logo www.themegallery.com

13 L o g o WiFi Company Logo www.themegallery.com

14 L o g o WIMAX Company Logo www.themegallery.com

15 L o g o Mobile Service

16 L o g o e-Office Company Logo www.themegallery.com

17 L o g o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Company Logo www.themegallery.com

18 L o g o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัด

19 L o g o ระบบสำนักงานยุคใหม่

20 L o g o ระบบบุคลากร

21 L o g o การบริหารสำนักงานยุคใหม่  สำนักงานเครือข่าย  สำนักงานไร้สาย  สำนักงานไร้กระดาษ  สำนักงานออนไลน์  สำนักงานโมบายล์ 

22 L o g o ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt L o g o การบริหาร สำนักงานยุคใหม่ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google