งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 1 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 1 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 1 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2550
สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 1 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2550

2 ราคาน้ำมันดิบ กุมภาพันธ์ 2550
ราคาน้ำมันดิบดูไบและเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ $55.75 และ $57.94 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $4.06 และ $3.71 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคา คือ จากข่าว BP ต้องหยุดดำเนินการแหล่งผลิตน้ำมันดิบ Northstar ที่ Alaska หลังตรวจพบท่อขนส่งน้ำมันดิบรั่ว อิหร่านออกมาปฏิเสธข้อตกลงในการระงับการทดลองเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม The Huston Ship Channel ปิดดำเนินการเนื่องจากหมอกลงจัด ส่งผลให้เรือขนส่งน้ำมันจำนวน 35 ลำ ไม่สามารถสูบถ่ายน้ำมันได้

3 ราคาน้ำมันดิบ 1-12 มีนาคม 2550
ราคาน้ำมันดิบดูไบและเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ $58.45และ $61.35 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $2.99 และ $3.41 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคา คือ จากตลาดมองว่าสภาพเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่ยังเติบโตได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ IEA คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันของโลกในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 50 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ 2.7 ส่งผลให้สภาวะตลาดหุ้นในสหรัฐฯ ยุโรปและเอเซียปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อเพื่อทำกำไรในตลาดล่วงหน้า

4 ราคาน้ำมันสำเร็จรูป กุมภาพันธ์ 2550
ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 , 92 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ $66.80 ,$ และ $70.61 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $5.21 ,$5.42 และ $4.53 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคา คือ ตามราคาน้ำมันดิบ ท่อขนส่งน้ำมันสำเร็จรูป บริษัท TEPPCO รั่วส่งผลให้การขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปต่างๆต้องหยุดชะงัก ข่าวญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ นำน้ำมันเบนซินปริมาณ 400,000 ตันไปขายในแถบตะวันตก ศรีลังกาออกประมูลซื้อน้ำมันดีเซลส่งมอบเดือนมีนาคม 2550 ปริมาณ 40,000 ตัน

5 ราคาน้ำมันสำเร็จรูป 1-15 มีนาคม 2550
ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 , 92 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เฉลี่ยเดือนมีนาคมอยู่ที่ $76.39 ,$ และ $72.09 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $9.60 ,$9.11 และ $1.49 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคา คือ ตามราคาน้ำมันดิบ Reuter Polls คาดการณ์ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินอาจลดลง เนื่องจากโรงกลั่นหลายแห่งในสหรัฐฯ ปิดซ่อมบำรุง โรงกลั่น SPRC ของไทยปิดซ่อมบำรุงฉุกเฉินเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เกาหลีมีแผนงดส่งออกน้ำมันดีเซลในเดือนเมษายน เนื่องจากจะหยุดเพื่อซ่อมบำรุงประจำปี

6 ราคาขายปลีก เดือนกุมภาพันธ์ 2550
ผู้ค้าน้ำมันปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 95 ,91 เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร จำนวน 1 ครั้ง และปรับราคาแก๊สโซฮอล์ 95 ลง 0.30 บาท/ลิตร จำนวน 1 ครั้ง ปรับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็วบี 5 เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร จำนวน 1 ครั้ง และปรับลง 0.40 บาท/ลิตรจำนวน 1 ครั้ง

7 ราคาขายปลีก เดือนกุมภาพันธ์ 2550
ชนิด เพิ่ม / ลด (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีก ณ 28 ก.พ. 50 เบนซิน 95 จำนวน 1 ครั้ง 25.99 เบนซิน 91 25.19 แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 ครั้ง 24.19 จำนวน 1 ครั้ง แก๊สโซฮอล์ 91 23.69 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 22.94 จำนวน 1 ครั้ง น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 22.44

8 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5
ราคาขายปลีก 1-15 มีนาคม 2550 ชนิด เพิ่ม / ลด (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีก ณ 15 มี.ค. 50 เบนซิน 95 จำนวน 4 ครั้ง 27.59 เบนซิน 91 26.79 แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3 ครั้ง 25.59 จำนวน 1 ครั้ง แก๊สโซฮอล์ 91 25.29 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2 ครั้ง 23.74 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 23.04 จำนวน 1 ครั้ง

9 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 95
หน่วย : บาท/ลิตร 2549 2550 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ม.ค ก.พ. มี.ค. 1.09 1.33 1.22 0.03 1.59 1.52 2. 07 0.99 0.17 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2550

10 ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
หน่วย : บาท/ลิตร 2549 2550 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ม.ค. ก.พ. มี.ค. 1.05 1.32 0.80 0.25 1.58 1.63 1.08 1.04 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม

11 ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป
$/BBL 2549 2550 ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ม.ค. กุ.พ. มี.ค. Dubai 61.53 54.35 58.44 64.59 65.96 57.24 51.83 55.66 58.74 ULG95 73.33 65.09 67.29 83.63 77.59 64.21 61.59 66.46 76.21 HSD 77.05 68.47 69.36 84.43 82.86 70.31 66.08 72.10 72.00 $/BBL ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2550

12 ราคาขายส่งและขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
หน่วย : บาท/ลิตร เบนซิน 95 ดีเซลหมุนเร็ว ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2550

13 แนวโน้มราคาน้ำมันเดือนมีนาคม 2550
คาดว่าราคาน้ำมันยังคงผันผวน โดยแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งราคาน้ำมันดิบดูไบและเบรนท์จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ $55-$60 และ $58-$63 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ และคาดว่าราคาน้ำมันเบนซิน 95 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในตลาดจรสิงคโปร์เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ $68-$75 และ $63-$70 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ปัจจัยเนื่องจาก จากกรณีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านกรณีโครงการนิวเคลียร์ ปัญหาก่อการร้ายในสามเหลี่ยมไนเจอร์ของไนจีเรีย ประเทศต่างๆจะเริ่มสั่งซื้อน้ำมันเพื่อสำรองเพื่อเตรียมไว้ใช้สำหรับฤดูกาลท่องเที่ยว ราคา Naphtha ที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้โรงกลั่นต่างๆในเอเซียหันไปผลิต Naphtha มากขึ้น เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

14 สถานการณ์ LPG เดือน กุมภาพันธ์ 2550

15 สถานการณ์ LPG เดือน มีนาคม 2550
ความต้องการใช้ของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของภูมิภาคลดลง เนื่องจากสภาวะอากาศที่ไม่หนาวมากในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาอุปทานในภูมิภาคมีมาก

16 แนวโน้มของราคา LPG จากการคาดการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกในช่วงเมษายน 2550 คาดว่าราคาจะทรงตัวอยู่ในระดับ $/ตัน ประมาณราคาก๊าซ LPG ณ โรงกลั่นอยู่ที่ระดับ – บาท/กก. อัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯของก๊าซ LPG ที่จำหน่ายในประเทศอยู่ที่ระดับ บาท/กก. คิดเป็น ล้านบาท/เดือน อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯของก๊าซ LPG ส่งออก อยู่ที่ระดับ บาท/กก. คิดเป็น – ล้านบาท/เดือน ณ อัตราแลกเปลี่ยน บาท/เหรียญสหรัฐ

17 ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2550

18 หนี้สินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 1 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google