งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 1 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 1 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 1 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2550

2 ราคาน้ำมันดิบ กุมภาพันธ์ 2550 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ $55.75 และ $57.94 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $4.06 และ $3.71 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคา คือ จากข่าว BP ต้องหยุดดำเนินการแหล่งผลิตน้ำมันดิบ Northstar ที่ Alaska หลังตรวจพบท่อขนส่งน้ำมันดิบรั่ว อิหร่านออกมาปฏิเสธข้อตกลงในการระงับการทดลอง เสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม The Huston Ship Channel ปิดดำเนินการเนื่องจาก หมอกลงจัด ส่งผลให้เรือขนส่งน้ำมันจำนวน 35 ลำ ไม่ สามารถสูบถ่ายน้ำมันได้

3 ราคาน้ำมันดิบ 1-12 มีนาคม 2550 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ $58.45และ $61.35 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $2.99 และ $3.41 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคา คือ จากตลาดมองว่าสภาพเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่ยังเติบโต ได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ IEA คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันของโลกในช่วงไตร มาสที่ 1 ปี 50 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ประมาณร้อยละ 2.7 ส่งผลให้สภาวะตลาดหุ้นในสหรัฐฯ ยุโรปและเอเซียปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อเพื่อทำ กำไรในตลาดล่วงหน้า

4 ราคาน้ำมันสำเร็จรูป กุมภาพันธ์ 2550 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เฉลี่ยเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ $66.80,$65.73 และ $70.61 ต่อ บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $5.21,$5.42 และ $4.53 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคา คือ ตามราคาน้ำมันดิบ ท่อขนส่งน้ำมันสำเร็จรูป บริษัท TEPPCO รั่วส่งผลให้การ ขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปต่างๆต้องหยุดชะงัก ข่าวญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ นำน้ำมันเบนซินปริมาณ 400,000 ตันไปขายในแถบตะวันตก ศรีลังกาออกประมูลซื้อน้ำมันดีเซลส่งมอบเดือนมีนาคม 2550 ปริมาณ 40,000 ตัน

5 5 ราคาน้ำมันสำเร็จรูป 1-15 มีนาคม 2550 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เฉลี่ยเดือนมีนาคมอยู่ที่ $76.39,$74.85 และ $72.09 ต่อ บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $9.60,$9.11 และ $1.49 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคา คือ ตามราคาน้ำมันดิบ Reuter Polls คาดการณ์ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินอาจ ลดลง เนื่องจากโรงกลั่นหลายแห่งในสหรัฐฯ ปิดซ่อมบำรุง โรงกลั่น SPRC ของไทยปิดซ่อมบำรุงฉุกเฉินเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เกาหลีมีแผนงดส่งออกน้ำมันดีเซลในเดือนเมษายน เนื่องจากจะหยุดเพื่อซ่อมบำรุงประจำปี

6 ราคาขายปลีก เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ผู้ค้าน้ำมันปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊ส โซฮอล์ 95,91 เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร จำนวน 1 ครั้ง และปรับราคาแก๊สโซฮอล์ 95 ลง 0.30 บาท/ลิตร จำนวน 1 ครั้ง ปรับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็วบี 5 เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร จำนวน 1 ครั้ง และปรับลง 0.40 บาท/ลิตรจำนวน 1 ครั้ง

7 7 ราคาขายปลีก เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ชนิด เพิ่ม / ลด (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีก ณ 28 ก.พ. 50 เบนซิน 95+ 0.40 จำนวน 1 ครั้ง25.99 เบนซิน 91+ 0.40 จำนวน 1 ครั้ง25.19 แก๊สโซฮอล์ 95 + 0.40 จำนวน 1 ครั้ง 24.19 - 0.30 จำนวน 1 ครั้ง แก๊สโซฮอล์ 91+ 0.40 จำนวน 1 ครั้ง23.69 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว + 0.40 จำนวน 1 ครั้ง 22.94 - 0.40 จำนวน 1 ครั้ง น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 + 0.40 จำนวน 1 ครั้ง 22.44 - 0.40 จำนวน 1 ครั้ง

8 8 ราคาขายปลีก 1-15 มีนาคม 2550 ชนิด เพิ่ม / ลด (บาท/ลิตร) ราคาขายปลีก ณ 15 มี.ค. 50 เบนซิน 95+ 0.40 จำนวน 4 ครั้ง27.59 เบนซิน 91+ 0.40 จำนวน 4 ครั้ง26.79 แก๊สโซฮอล์ 95 + 0.40 จำนวน 3 ครั้ง 25.59 + 0.20 จำนวน 1 ครั้ง แก๊สโซฮอล์ 91+ 0.40 จำนวน 4 ครั้ง25.29 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว+ 0.40 จำนวน 2 ครั้ง23.74 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 + 0.40 จำนวน 2 ครั้ง 23.04 - 0.20 จำนวน 1 ครั้ง

9 9 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 95 25492550 25492550 ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ม.คก.พ.มี.ค. 1.091.331.220.031.591.522. 070.990.17 หน่วย : บาท/ลิตร ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2550

10 10 ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว หน่วย : บาท/ลิตร ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2550 25492550 25492550 ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ม.ค.ก.พ.มี.ค. 1.051.320.800.251.58 1.631.081.04

11 11ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป $/BBL25492550 25492550 ไตรมาส1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ม.ค.กุ.พ.มี.ค. Dubai61.5354.3558.4464.5965.9657.2451.8355.6658.74 ULG9573.3365.0967.2983.6377.5964.2161.5966.4676.21 HSD77.0568.4769.3684.4382.8670.3166.0872.1072.00 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2550 $/BBL

12 12 ราคาขายส่งและขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน 95 ดีเซลหมุนเร็ว ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2550 หน่วย : บาท/ลิตร

13 แนวโน้มราคาน้ำมันเดือนมีนาคม 2550 คาดว่าราคาน้ำมันยังคงผันผวน โดยแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่ง ราคาน้ำมันดิบดูไบและเบรนท์จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ $55-$60 และ $58-$63 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ และคาดว่าราคาน้ำมัน เบนซิน 95 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในตลาดจรสิงคโปร์ เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ $68-$75 และ $63-$70 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ปัจจัยเนื่องจาก ● ● จากกรณีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านกรณี โครงการนิวเคลียร์ ● ● ปัญหาก่อการร้ายในสามเหลี่ยมไนเจอร์ของไนจีเรีย ● ● ประเทศต่างๆจะเริ่มสั่งซื้อน้ำมันเพื่อสำรองเพื่อเตรียมไว้ใช้ สำหรับฤดูกาลท่องเที่ยว ● ● ราคา Naphtha ที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้โรงกลั่นต่างๆในเอเซีย หันไปผลิต Naphtha มากขึ้น เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

14 สถานการณ์ LPG เดือน กุมภาพันธ์ 2550 ราคา LPG ในตลาดโลกเดือนกุมภาพันธ์ 50 ปรับตัวลดลง 21$/ตัน มาอยู่ที่ระดับ 526$/ตัน ปัจจัย จาก ● ● เนื่องจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกเดือนมกราคม 2550 อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ความต้องการซื้อจาก แถบตะวันตกลดลง

15 15 สถานการณ์ LPG เดือน มีนาคม 2550 ราคา LPG ในตลาดโลกเดือนมีนาคม 50 ปรับตัว ลดลง 20$/ตัน มาอยู่ที่ระดับ 506$/ตัน ปัจจัยจาก ● ● ความต้องการใช้ของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้ซื้อ รายใหญ่ของภูมิภาคลดลง เนื่องจากสภาวะอากาศที่ไม่ หนาวมากในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาอุปทานในภูมิภาคมี มาก

16 แนวโน้มของราคา LPG จากการคาดการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกในช่วง เมษายน 2550 คาดว่าราคาจะทรงตัวอยู่ในระดับ 500- 510 $/ตัน ประมาณราคาก๊าซ LPG ณ โรงกลั่นอยู่ที่ ระดับ 11.7865 – 11.8137 บาท/กก. อัตราเงิน ชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯของก๊าซ LPG ที่จำหน่ายใน ประเทศอยู่ที่ระดับ 1.7166-1.7438 บาท/กก. คิดเป็น 439.45-446.73 ล้านบาท/เดือน อัตราเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมันฯของก๊าซ LPG ส่งออก อยู่ที่ระดับ 3.0627 -3.2283 บาท/กก. คิดเป็น 126.70 – 133.55 ล้านบาท/เดือน ณ อัตราแลกเปลี่ยน 35.8239 บาท/เหรียญสหรัฐ

17 ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2550

18 หนี้สินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 1 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google