งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน 1 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน 1 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน 1 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2550

2 1. ราคาน้ำมันดิบ เดือน เมษายน 2550 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ $63.97 และ $67.68 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $5.17 และ $5.26 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคา คือ ตลาดกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของอุปทานน้ำมันดิบทั้งใน แถบประเทศอเมริกาใต้ จากการประท้วงหยุดงานของกลุ่มคนงาน บริษัทน้ำมัน ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไนจีเรีย และข้อ พิพาทระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกกรณีการทดลองพลังงาน นิวเคลียร์ของอิหร่าน ความต้องการจากโรงกลั่นในสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในฤดู ท่องเที่ยว

3 1. ราคาน้ำมันดิบ วันที่ 1 – 14 พฤษภาคม 2550 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ $63.41 และ $65.77 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.55 และ $1.91 ต่อ บาร์เรล ตามลำดับ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคา คือ ข่าวบริษัท Kuwait Oil Co. (KOC) ออกมากล่าวว่าเหตุเพลิงไหม้ บริเวณแหล่งผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ Burgan Oil (1.6 ล้าน บาร์เรล/วัน) ของคูเวตไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันดิบของบริษัท แต่อย่างใด ปริมาณการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า ICE ค่อนข้างบางเบา เนื่องจาก เป็นวันหยุดในอังกฤษ (Early May Bank Holiday) Energy Information Administration (EIA) รายงานปริมาณ สำรองน้ำมันของสหรัฐอเมริกาประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนทุกชนิด และเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้

4 2. ราคาน้ำมันสำเร็จรูป เดือน เมษายน 2550 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 และ 92 และน้ำมันดีเซล เฉลี่ย อยู่ที่ $83.49, $82.69 และ $80.24 ต่อบาร์เรล เฉลี่ยปรับตัว เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน $6.88, $7.17 และ $6.78 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคา คือ ตามราคาน้ำมันดิบ มีความต้องการในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในขณะที่อุปทานในภูมิภาค ค่อนข้างตึงตัวจากจีนและเกาหลีใต้ลดปริมาณการส่งออกและโรงกลั่นใน ภูมิภาคยังอยู่ในช่วงปิดซ่อมบำรุงประจำปี

5 2. ราคาน้ำมันสำเร็จรูป วันที่ 1 – 14 พฤษภาคม 2550 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 และ 92 และน้ำมันดีเซล เฉลี่ย อยู่ที่ $87.57, $86.82 และ $80.63 ต่อบาร์เรล เฉลี่ยปรับตัว เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน $4.07, $4.13 และ $0.39 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคา คือ ตลาดกังวลเกี่ยวกับปัญหา Supply Disruption และ อุปทานน้ำมันเบนซินตึงตัวก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงฤดูท่องเที่ยว จากข่าวโรงกลั่นหลายแห่งปิดซ่อมฉุกเฉิน

6 3. ราคาขายปลีก น้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เมษายน 2550 ผู้ค้าน้ำมันปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและน้ำมัน ดีเซล เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร จำนวน 3 ครั้ง ทำให้ราคาขาย ปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แก๊สโซฮอล์ 95, 91 ดีเซล หมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็วบี 5 ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 อยู่ที่ ระดับ 29.19, 28.39, 26.69, 26.39, 25.34 และ 24.64 บาท/ลิตร ตามลำดับ

7 3. ราคาขายปลีก น้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1 – 14 พฤษภาคม 2550 ผู้ค้าน้ำมันปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร จำนวน 2 ครั้ง ทำให้ราคาขายปลีก น้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แก๊สโซฮอล์ 95, 91 ดีเซลหมุน เร็ว และดีเซลหมุนเร็วบี 5 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2550 อยู่ที่ ระดับ 29.99, 29.19, 26.69, 26.39, 25.34 และ 24.64 บาท/ลิตร ตามลำดับ

8 4.แนวโน้มราคาน้ำมันเดือนพฤษภาคม 2550 คาดว่าราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งราคาน้ำมันดิบ ดูไบและเบรนท์จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ $60-$70 และ $65-$75 ต่อ บาร์เรล ตามลำดับ ปัจจัยที่ส่งผล ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านกรณีโครงการนิวเคลียร์ ราคาน้ำมันเบนซิน 95 และน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ $80-$90 และ $75-$85 ต่อบาร์เรล ตามลำดับปัจจัยที่ส่งผล จากความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูท่องเที่ยว (Driving season) ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โรงกลั่นต่างๆ ในเอเซียปิดเพื่อซ่อมบำรุงประจำปีในช่วงต้นเดือนมีนาคม เป็นต้นมา

9 5. สถานการณ์ LPG เดือน เมษายน 2550 ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 30 $/ตัน มา อยู่ที่ระดับ 536 $/ตัน จากความต้องการซื้อในภูมิภาคเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในธุรกิจปิโตรเคมี และ Arbitrage จากตะวันออกกลาง ไปตะวันตกเปิด ในขณะที่อุปทาน LPG จากตะวันออกกลางที่ จะส่งเข้ามาขายในภูมิภาคลดลง ราคา LPG ณ โรงกลั่นอยู่ในระดับ 11.3856 บาท/ก.ก. และอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ของก๊าซ LPG ที่ จำหน่ายในประเทศอยู่ในระดับ 1.3157 บาท/ก.ก. คิดเป็น 332.15 ล้านบาท/เดือน อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของ ก๊าซ LPG ส่งออก อยู่ที่ระดับ 3.7206 บาท/ก.ก. คิดเป็น 81.55 ล้านบาท/เดือน

10 5. สถานการณ์ LPG เดือน พฤษภาคม 2550 ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 30 $/ตัน มา อยู่ที่ระดับ 566 $/ตัน จากความต้องการซื้อในภูมิภาคมีมาก ขึ้นโดยอินโดนีเซียมีแผนนำเข้าเพื่อตอบสนองต้องการใช้ของ ประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากนโยบายของรัฐในการเพิ่ม ปริมาณการใช้ LPG แทนน้ำมันก๊าด ประกอบกับเพื่อใช้ใน ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อลดการใช้แนฟทา ราคา LPG ณ โรงกลั่นอยู่ในระดับ 11.2632 บาท/ก.ก. และอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ของก๊าซ LPG ที่ จำหน่ายในประเทศอยู่ในระดับ 1.1933 บาท/ก.ก. คิดเป็น 360.09 ล้านบาท/เดือน อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของ ก๊าซ LPG ส่งออก อยู่ที่ระดับ 4.2565 บาท/ก.ก. คิดเป็น 66.44 ล้านบาท/เดือน

11 5. แนวโน้มราคา LPG เดือน มิถุนายน 2550 คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ 557 – 567 $/ตัน ประมาณราคาก๊าซ LPG ณ โรงกลั่นอยู่ที่ระดับ 11.2540 – 11.2643 บาท/กิโลกรัม อัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯของ ก๊าซ LPG ที่จำหน่ายในประเทศอยู่ที่ระดับ 1.1841 – 1.1944 บาท/ กิโลกรัม คิดเป็น 357.46 – 360.40 ล้านบาท/เดือน อัตราเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมันฯของก๊าซ LPG ส่งออกอยู่ที่ระดับ 4.1039 – 4.2735 บาท/กิโลกรัม คิดเป็น 64.06 – 66.71 ล้านบาท/เดือน ณ อัตรา แลกเปลี่ยน 34.9404 บาท/เหรียญสหรัฐ

12 6. ฐานะกองทุนน้ำมัน ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2550 มี เงินสดสุทธิ 7,762 ล้านบาท มีหนี้สินค้างชำระ 33,538 ล้านบาท แยกเป็นหนี้พันธบัตร 17,600 ล้านบาท หนี้เงินกู้ สถาบันการเงิน 4,844 ล้านบาท หนี้เงินชดเชยตรึงราคา น้ำมันค้างชำระ 1,064 ล้านบาท หนี้ชดเชยราคาก๊าซ LPG 10,008 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างจ่ายประจำเดือน 22 ล้านบาท ฐานะกองทุนน้ำมันสุทธิติดลบ 25,776 ล้านบาท

13 ค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 95 25492550 25492550 ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4ม.คก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค 1.091.031.220.031.591.522. 070.990.680.490.67 หน่วย : บาท/ลิตร ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2550

14 ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว หน่วย : บาท/ลิตร ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 25492550 25492550 ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. 1.051.200.800.251.58 1.631.081.130.381.43

15 ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป $/BBL 25492550 25492550 ไตรมาส1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ม.ค.กุ.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. Dubai61.5358.0158.4464.5965.9657.2451.8355.6658.8063.9763.41 ULG9573.2073.4067.2983.6377.5964.2161.5966.4676.6283.4987.57 HSD76.7973.2069.3684.4382.8670.3166.0872.1073.4680.2480.63 ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 $/BBL

16 ราคาขายส่งและขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน 95 ดีเซลหมุนเร็ว ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 หน่วย : บาท/ลิตร


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน 1 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google